• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Fyzikální a materiálové inženýrství


Zkratka: D-FMI
Zaměření: Fyzikální inženýrství
Délka studia: 4 roky
Program: Fyzikální a materiálové inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem studia je poskytnout studentům vzdělání a umožnit jim vědecký výzkum v oblastech inženýrská optika, fyzika povrchů, mikromechanika materiálů, strojírenské materiály, fyzikální metalurgie a aplikovaný výzkum keramiky.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. RNDr. Petr Dub, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Vývoj a aplikace zařízení na bázi elektronových svazků pro technologické a analytické účely

  V práci bude navržena, zkonstruována a testována aparatura využívající elektronový svazek pro svařování, modifikaci a analýzu materiálů.

  Školitel: Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.
 2. Vývoj součástí elektronové mikroskopie pro charakterizaci materiálů

  Náplní práce je zejména vývoj zařízení pro spektroskopií energiových ztrát elektronů (EELS) s využitím v oblasti charakterizace materiálů pomocí elektronové mikroskopie.

  Školitel: Šikola Tomáš, prof. RNDr., CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.