• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Strojírenská technologie


Zkratka: B-STG
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1999
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem studia je snaha, aby absolventi získali nezbytné znalosti všech základních konvenčních i nekonvenčních technologií, používaných v průmyslových a obecně ve všech inženýrských aplikacích, které následně v praxi uplatní při samostatném řešení problémů výrobní technologie, jakož i technické a technologické přípravy výroby. Nezbytné jsou zde zvláště znalosti z počítačové podpory, založené především na uplatnění CAD/CAM/CIM metod. Takto budou absolventi dobře vybavení nejen pro samostatnou odbornou práci, ale i k získání dobrého uplatnění v praxi, kde mohou pracovat jako vedoucí nebo členové realizačních týmů různých specifikací, zaměřených na strojírenskou technologii.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi získají nezbytné znalosti všech základních konvenčních i nekonvenčních technologií, používaných v průmyslových a obecně ve všech inženýrských aplikacích, které následně v praxi uplatní při samostatném řešení problémů výrobní technologie, jakož i technické a technologické přípravy výroby. Nezbytné jsou zde zvláště znalosti z počítačové podpory, založené především na uplatnění CAD/CAM/CIM metod. Takto budou absolventi dobře vybavení nejen pro samostatnou odbornou práci, ale i k získání dobrého uplatnění v praxi, kde mohou pracovat jako vedoucí nebo členové realizačních týmů různých specifikací, zaměřených na strojírenskou technologii.
Profesní profil absolventů s příklady:
Mimo možnosti pracovat jako vedoucí nebo členové realizačních týmů různých specifikací, zaměřených na strojírenskou technologii, získají absolventi dobré uplatnění především u velkých i malých průmyslových podniků. Široké uplatnění absolventů ve strojírenských podnicích a firmách najdou absolventi zejména v řízení technologie výroby a složkách, zabývajících se určováním výrobních postupů, optimalizací výrobních toků a postupů a obecně kvalitativním vyhodnocováním v návaznosti na ekonomickou správu a management firmy.
Jako specialisté na výrobní technologie najdou absolventi dobré uplatnění i v nevýrobní sféře, zahrnující především různé organizace, poskytující služby, obchod a řízení. Mají velké možnosti získání míst, kde jsou vyžadovány získané znalosti daného oboru - jedná se zvláště o podniky z jiných oborů (průmysl elektrotechnický, chemický apod.). Mohou zvažovat i přijetí nabídek z velkého počtu pracovních příležitostí a možností uplatnění v soukromé sféře a státních organizacích. Nelze opominout též uplatnění absolventů ve výzkumných a vývojových organizacích a základnách, průmyslovém managementu velkých podniků, v organizacích, zabývajících se řízením procesů, v organizacích, zabývajících se vědeckovýzkumnou a pedagogickou činností a v různých složkách a zastoupeních zahraničních firem či obchodních organizací.
Po ukončení profesního bakalářského studia je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu oborů „Strojírenská technologie”, „Slévárenská technologie” nebo „Strojírenská technologie a průmyslový management”.
Garant oboru: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CEL Elektrotechnika a elektronika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-CM Matematika III-B cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-CTT Technologie tváření cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-3VT Výrobní technologie II cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CME Metalurgie cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-DPP Počítačová podpora technologie cs  3  letní P kl   ano
FSI-6SM Strojírenská metrologie I cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DTM Technická mechanika cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-DTB Technologie obrábění cs  8  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-DST Energetické stroje cs  5  letní PV zá,zk 1 ano
FSI-DZM Zkoušení materiálů a výrobků cs  5  letní PV zá,zk 1 ne
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 2 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 2 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-DR3 Ročníkový projekt II - obrábění cs  3  zimní P kl   ano
FSI-DR2 Ročníkový projekt I - tváření, svařovaní cs  3  zimní P kl   ano
FSI-ESV Speciální technologie výroby cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-ETR Technologické procesy cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-ETM Technologické projekty a manipulace s... cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-ETV Technologie svařování cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-EAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-EMI Mikroekonomie cs  4  zimní PV zá,zk 1 ne
FSI-ESL Slévárenská technologie cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-FDT Bakalářský projekt (B-STG) cs  5  letní P   ano
FSI-EMM Mechanizace, automatizace a manipulace cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-FPN Přípravky a nástroje cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-FET Seminář k bakalářské práci (B-STG) cs  2  letní P   ano

Povinně volitelný
FSI-FAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II cs  3  letní PV kl 1 ano
FSI-FMA Marketing cs  3  letní PV kl 1 ne
FSI-HT2 Technologické projekty cs  3  letní PV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 2 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět