• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Profesionální pilot


Zkratka: B-PRP
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2006
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkaz způsobilosti dopravního pilota. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem Part-FCL. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část studia probíhá ve spolupráci s leteckou školou, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. K výcviku lze rovněž využít letadel VUT. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A) 650, což je nezbytným předpokladem k prokázaní získaných teoretických znalostí u Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je poskytnout studentům výuku teoretických znalostí nezbytnou pro získání průkaz způsobilosti dopravního pilota. Struktura předmětů teoretické přípravy odpovídá osnovám, které jsou předepsány celoevropsky platným předpisem JAR-FCL 1. Kromě teoretické přípravy pilotů v rámci vysokoškolského studia je součástí učebních plánů také praktický pilotní výcvik, který si však student hradí v plné výši sám, resp. se spoluúčastí potenciálního zaměstnavatele nebo sponzora. Praktická část výcviku probíhá mimo VUT ve kterékoliv Letecké škole, která má k této činnosti osvědčení Úřadu pro civilní letectví. Teoretická část studia je ukončena obhajobou závěrečné bakalářské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Student získá titul Bc. a obdrží rovněž certifikát o absolvování úplné teoretické výuky ATPL(A), což je nezbytným předpokladem k prokázaní získaných teoretických znalostí u Úřadu pro civilní letectví ČR. Standardně se předpokládá, že absolvent získá průkaz způsobilosti obchodního pilota (CPL) s kvalifikací létání podle přístrojů (IR).
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi oboru Profesionální pilot, po dosažení průkazu způsobilosti alespoň obchodní pilot CPL(A), naleznou uplatnění u řady leteckých společností v ČR, resp. v zemích EU, kteří provozují letecké obchodní dopravu nebo některou z ostatních druhů leteckých prací, jako např. aerotaxi, zemědělské letecké práce, letecké výcviky, letecká záchranná a pátrací služba, hlídkovací a hasicí práce, letecké policejni služby apod.
Absolvent tohoto oboru profesionálního bakalářského studia má po jeho úspěšném završení možnost přihlásit se a pokračovat ve dvouletém magisterském studiu oboru Letecký provoz.
Garant oboru: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CLA Angličtina v letectví en  3  zimní P   ano
FSI-CEL Elektrotechnika a elektronika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-DLL Letecké palubní přístroje cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-CLD Letecký zákon a předpisy I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-DLG Obecná navigace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-OZ1 Základy letu I cs  4  zimní P kl   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-DLA Angličtina v letectví en  3  letní P zá,zk   ne
FSI-CKS Konstrukce a systémy letadel I cs  3  letní P kl   ano
FSI-DLM Letecká meteorologie cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-DRN Radionavigace I cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DTM Technická mechanika cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-OZ2 Základy letu II cs  4  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční P zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-DKS Konstrukce a systémy letadel II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-ELV Letecké pohonné jednotky cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-FLV Letové výkony cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-CLO Lidská výkonnost a omezení cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-ELI Provozní postupy cs  3  zimní P zá,zk   ano
FSI-ERN Radionavigace II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-DLF Spojení a letecká frazeologie cs  3  zimní P kl   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-ELN Anglická letecká frazeologie cs  3  letní P kl   ano
FSI-FDL Bakalářský projekt (B-PRP) cs  10  letní P   ano
FSI-ELE Letecký zákon a předpisy II cs  5  letní P kl   ano
FSI-FLP Plánování a provedení letu cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-FEL Seminář k bakalářské práci (B-PRP) cs  3  letní P   ano