• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení


Zkratka: B-AIŘ
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2006
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, jako jsou databázové systémy, systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace. Těžiště oblasti automatizace a řízení je zaměřeno na moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů. Vedle uvedených oblastí se studenti seznámí také se základy disciplin potřebných pro podnikatelskou a manažerskou činnost.
Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
Klíčové výsledky učení:
Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, k nimž patří navrhování a správa počítačových sítí, vývoj informačních systémů a síťových aplikací. Těžištěm oblasti automatizace a řízení jsou moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi mají široké možnosti uplatnění plynoucí z potřeby zavádění informačních technologií a automatizace činností ve všech oblastech hospodářství v průmyslových i neprůmyslových odvětvích a ve státní správě. Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
O absolventy je velký zájem, protože v oblasti informačních technologií a automatizace vznikl v poslední době velký počet nových, dynamicky se rozvíjejících firem. Všichni naši absolventi doposud našli uplatnění a někteří jsou dokonce majiteli specializovaných společností. V současné době poptávka firem překračuje možnou nabídku absolventů oboru. Další rozvoj informačních technologií a automatizace zaručuje absolventům dlouhodobou perspektivu uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.
Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr.
Garant oboru: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CEL Elektrotechnika a elektronika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VHT Hardware a mikroprocesorová technika cs  4  zimní P kl   ano
FSI-VCP Jazyky C a C++ cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-CM Matematika III-B cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-VZR Základy automatického řízení cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VEA Elektrické automatizační prostředky cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VPN Počítačové sítě cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DPT Programovací techniky cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-LRE Regulace a automatizace energetických... cs  4  letní P kl   ano
FSI-DTM Technická mechanika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VAT Tekutinové automatizační prostředky cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-VP0 Programování v Pythonu cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CKP Konstruování strojů a strojních součástí cs  4  zimní P kl   ano
FSI-VO1 Optimalizační metody cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-VPL Programovatelné automaty cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-FSI Simulace systémů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VTM Technická měření cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VTI Teorie informace a kódování cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-VE0 Bezpečnost práce v elektrotechnice cs  4  zimní VN zá,zk   ano
FSI-VNS Navrhování systémů řízení cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-VG0 Základy grafického programování v Lab... cs  3  zimní VN   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VAD Automatická diagnostika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-FDI Bakalářský projekt (B-AIŘ) cs  10  letní P   ano
FSI-VDS Databázové systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-FEI Seminář k bakalářské práci (B-AIŘ) cs  4  letní P   ano
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 1 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět