• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Základy strojního inženýrství


Zkratka: B-STI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.8.2022
Profil oboru:
Bakalářský obor „Strojní inženýrství“ je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.
 • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).

 • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi získají znalosti na základní inženýrské úrovni:
 • z předmětů obecného teoretického základu (matematika, konstruktivní geometrie, fyzika, chemie, atd.),
 • z průpravných teoretických předmětů s užší vazbou na strojní inženýrství (mechanika tuhých a poddajných těles, nauka o materiálu, termomechanika a hydromechanika),
 • z oblasti strojírenské technologie (výrobní technologie, technologie obrábění).
Absolventům uvedená úroveň znalostí umožní jak jejich praktickou aplikaci při užívání, tak především další rozvoj ve studiu konstrukčních a aplikačních inženýrských oborů v navazujícím magisterském studiu.
Součástí výuky je zvládnutí cizího jazyka na střední úrovni.
Profesní profil absolventů s příklady:
 • Obor „Strojní inženýrství” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.
 • Širší odborný a teoretický základ oboru může být výhodou při dalším eventuálním studiu na jiné vysoké škole či fakultě u nás i v zahraničí.
 • Další výhodou všeobecně koncipovaného bakalářského oboru „Strojní inženýrství” je skutečnost, že studenti odloží konečné rozhodnutí o výběru cílového oboru magisterského studia. Většina absolventů středních škol nemá dostatečně přesný přehled o možných oborech v oblasti strojního inženýrství a studenti potřebují získat k takovému rozhodnutí určité zkušenosti.
Garant oboru: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-3CD-A CAD en  2  zimní PV 2 ano
FSI-3CD CAD cs  2  zimní PV 2 ano
FSI-1CH-A Chemie en  3  zimní PV zk 3 ano
FSI-1CH Chemie cs  3  zimní PV zk 3 ano
FSI-1IN-A Informatika en  5  zimní PV kl 4 ano
FSI-1IN Informatika cs  5  zimní PV kl 4 ano
FSI-1K Základy konstruování cs  4  zimní PV zá,zk 5 ano
FSI-1K-A Základy konstruování en  4  zimní PV zá,zk 5 ano
FSI-1M-A Matematika I en  9  zimní PV zá,zk 6 ano
FSI-1M Matematika I cs  9  zimní PV zá,zk 6 ano
FSI-1PG Počítačová geometrie a grafika cs  5  zimní PV zá,zk 7 ano
FSI-1PG-A Počítačová geometrie a grafika en  5  zimní PV zá,zk 7 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geome... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KM Vybrané kapitoly z matematiky cs  0? zimní VN   ano
FSI-YDF Základy designu cs  0? zimní VN   ano
FSI-YKA Základy kresby cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 1 předmět  
4 povinnost: 1 předmět  
5 povinnost: 1 předmět  
6 povinnost: 1 předmět  
7 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-2IV Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne
FSI-2K Konstruování cs  3  letní PV kl 2 ano
FSI-2K-A Konstruování en  3  letní PV kl 2 ano
FSI-2F-A Fyzika I en  7  letní PV zá,zk 3 ano
FSI-2F Fyzika I cs  7  letní PV zá,zk 3 ano
FSI-2M-A Matematika II en  8  letní PV zá,zk 4 ano
FSI-2M Matematika II cs  8  letní PV zá,zk 4 ano
FSI-2NU Numerické metody cs  4  letní PV zá,zk 5 ano
FSI-2NU-A Numerické metody en  4  letní PV zá,zk 5 ano
FSI-2VT-A Výrobní technologie I en  3  letní PV kl 6 ano
FSI-2VT Výrobní technologie I cs  3  letní PV kl 6 ano
FSI-BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  6  letní PV zá,zk 7 ano
FSI-BUM-A Úvod do materiálových věd a inženýrství en  6  letní PV zá,zk 7 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0MI Seminář a praktická cvičení materiálo... cs  0? letní VN   ne
FSI-0KF Vybrané kapitoly z fyziky I cs  0? letní VN   ne
FSI-0UM Vybrané kapitoly z materiálového inže... cs  0? letní VN   ne
FSI-0VP Vybrané kapitoly z programování cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 1 předmět  
4 povinnost: 1 předmět  
5 povinnost: 1 předmět  
6 povinnost: 1 předmět  
7 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-3F Fyzika II cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-3M Matematika III cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-3ST Statika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-3SV Struktura a vlastnosti materiálů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-3VT Výrobní technologie II cs  2  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0AA Aplikovaná algebra pro inženýry cs  0? zimní VN   ano
FSI-0ZP Aventics pneumobil racing cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-0HZ Hlavňové zbraně cs  2  zimní VN kl   ano
FSI-0SV Vybrané kapitoly ze strojírenských ma... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0FK Vybrané kapitoly z fyziky II cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6AA Automatizace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-4KI Kinematika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-4KC Konstruování a CAD cs  2  letní P kl   ano
FSI-4M Matematika IV cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-3NU Numerické metody II cs  2  letní P kl   ano
FSI-DTB Technologie obrábění cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne
FSI-4PP-A Pružnost a pevnost I en  7  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  7  letní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0MV Matematické výpočty pomocí MAPLE cs  0? letní VN   ne
FSI-0MS Matematický software cs  0? letní VN   ano
FSI-0EK Moderní energetické koncepce a bakalá... cs  0? letní VN   ne
FSI-0PF Počítačová fyzika cs  0? letní VN   ne
FSI-DPT Programovací techniky cs  0? letní VN   ano
FSI-0SS Statistický software cs  0? letní VN   ne
FSI-0PP Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-5DT Dynamika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-5TE Technologie II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-6TT Termomechanika cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-5FM Fyzika materiálů cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-5PP Pružnost a pevnost II cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-5PP-A Pružnost a pevnost II en  5  zimní PV zá,zk 1 ano
FSI-6MS Mezní stavy materiálů cs  4  zimní PV zá,zk 2 ano
FSI-6SR Stavba výrobních strojů a robotů cs  4  zimní PV kl 2 ano
FSI-6SM Strojírenská metrologie I cs  4  zimní PV zá,zk 2 ano
FSI-5KS Konstruování strojů - strojní součásti cs  5  zimní PV zá,zk 3 ano
FSI-5KS-A Konstruování strojů - strojní součásti en  5  zimní PV zá,zk 3 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-EAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I cs  4  zimní VN zá,zk   ano
FSI-0ZP Aventics pneumobil racing cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-0PE Praktická energetika cs  2  zimní VN   ano
FSI-0PM Praktická metalografie cs  0? zimní VN   ano
FSI-0AT Seminář aplikované termomechaniky cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6B Bakalářský projekt cs  5  letní P   ano
FSI-6EE Elektrotechnika a elektronika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-5HY Hydromechanika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-6A Seminář k bakalářské práci cs  2  letní P   ano

Povinně volitelný
FSI-6KM Konstruování strojů - mechanismy, 3D ... cs  4  letní PV kl 1 ano
FSI-6KP Řešení základních úloh mechaniky těle... cs  4  letní PV kl 1 ano
FSI-6T3 Technologie III cs  4  letní PV kl 1 ano
FSI-6KT Konstruování strojů - převody cs  4  letní PV zá,zk 3 ano
FSI-6KT-A Konstruování strojů - převody en  4  letní PV zá,zk 3 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-FAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II cs  3  letní VN kl   ano
FSI-0KT Klimatizace a tepelná čerpadla cs  0? letní VN   ne
FSI-FLE Letadla cs  3  letní VN kl   ne
FSI-PST Statistické metody ve strojírenství cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-0PP Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 2 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět