• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Energetika, procesy a životní prostředí


Zkratka: B-EPP
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2012
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Absolventi získají teoretické znalosti a osvojí si základní praktické návyky oboru energetická a procesní zařízení. To jim umožní široké uplatnění jako konstruktérů popřípadě techniků v energetice, chemickém a potravinářském průmyslu a v institucích zabývajících se ekologickou problematikou různých technických procesů.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi získají teoretické znalosti a osvojí si základní praktické návyky oboru energetická a procesní zařízení. To jim umožní široké uplatnění jako konstruktérů popřípadě techniků v energetice, chemickém a potravinářském průmyslu a v institucích zabývajících se ekologickou problematikou různých technických procesů.
Profesní profil absolventů s příklady:
  • v energetických podnicích a podnicích procesního průmyslu v řídících funkcích, ve funkcích provozních techniků, energetiků, referentů životního prostředí a konstruktérů
  • v institucích a útvarech státní správy zabývajících se péčí o životní prostředí a racionalizací spotřeby energie
  • v soukromé sféře firem podnikajících jako výrobní nebo nevýrobní subjekty

Absolventi mohou využít svých znalostí a pokračovat v magisterském studiu v oborech „Energetické inženýrství”, „Technika prostředí”, „Fluidní inženýrství” nebo „Procesní inženýrství”
Garant oboru: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CEL Elektrotechnika a elektronika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-3F Fyzika II cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-CM Matematika III-B cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-3SV Struktura a vlastnosti materiálů cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-CRJ Řízení jakosti cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-0SV Vybrané kapitoly ze strojírenských ma... cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-DHP Hydraulické pochody cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DPI Procesní systémové inženýrství cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-DTM Technická mechanika cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-6TT Termomechanika cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-LZ1 Základy energetiky I cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-IAZ Aparáty a zařízení cs  3  letní PV kl 1 ne
FSI-EEP Průmysl a ochrana životního prostředí cs  3  letní PV zá,zk 1 ne
FSI-IZR Základy techniky vnitřního prostředí ... cs  3  letní PV kl 1 ano
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 2 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 2 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-0AT Seminář aplikované termomechaniky cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-IEP Experimentální metody a přístroje cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-IMP Modelování procesů cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-UOZ Obnovitelné zdroje energie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-FSE Stavba a provoz energetických zařízení cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-LZ2 Základy energetiky II cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0KT Klimatizace a tepelná čerpadla cs  0? zimní VN   ano
FSI-0PE Praktická energetika cs  0? zimní VN   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-FZP Bakalářský projekt (B-EPE) cs  9  letní P   ano
FSI-FEE Seminář k bakalářské práci (B-EPP) cs  3  letní P   ano
FSI-FSC Stavba a provoz teplárenských zařízení cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-IKB Energetické využití biomasy a odpadů cs  5  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-EJE Jaderná energetika cs  5  letní PV zá,zk 2 ne
FSI-UOP Výroba a odpady cs  5  letní PV zá,zk 2 ne
FSI-UER Environmentální řízení cs  3  letní PV kl 3 ne
FSI-FOZ Ochrana životního prostředí cs  3  letní PV kl 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 1 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět