• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Aplikovaná informatika a řízení


Zkratka: B-AIŘ
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Strojírenství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, jako jsou databázové systémy, systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace. Těžiště oblasti automatizace a řízení je zaměřeno na moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů. Vedle uvedených oblastí se studenti seznámí také se základy disciplin potřebných pro podnikatelskou a manažerskou činnost.
Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
Klíčové výsledky učení:
Cílem je zejména dokonalé praktické zvládnutí práce s výpočetní a řídicí technikou. V informatické části oboru je důraz kladen na aplikace výpočetní techniky, k nimž patří navrhování a správa počítačových sítí, vývoj informačních systémů a síťových aplikací. Těžištěm oblasti automatizace a řízení jsou moderní technické prostředky automatizace včetně neprůmyslových automatizačních a zabezpečovacích systémů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi mají široké možnosti uplatnění plynoucí z potřeby zavádění informačních technologií a automatizace činností ve všech oblastech hospodářství v průmyslových i neprůmyslových odvětvích a ve státní správě. Absolventi mohou získat místo ve firmách, zabývajících se vývojem softwaru, prodejem programů a počítačů, projektováním regulačních a řídicích systémů, zaváděním a správou počítačových sítí, a to jak v malých soukromých firmách, tak i ve velkých společnostech.
O absolventy je velký zájem, protože v oblasti informačních technologií a automatizace vznikl v poslední době velký počet nových, dynamicky se rozvíjejících firem. Všichni naši absolventi doposud našli uplatnění a někteří jsou dokonce majiteli specializovaných společností. V současné době poptávka firem překračuje možnou nabídku absolventů oboru. Další rozvoj informačních technologií a automatizace zaručuje absolventům dlouhodobou perspektivu uplatnění a dobrého finančního ohodnocení.
Absolventi bakalářského oboru Aplikovaná informatika a řízení mohou pokračovat studiem stejnojmenného dvouletého oboru navazujícího magisterského studia a získat titul inženýr.
Garant oboru: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CEL-K Elektrotechnika a elektronika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VHT-K Hardware a mikroprocesorová technika cs  4  zimní P kl   ano
FSI-VCP-K Jazyky C a C++ cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-CM-K Matematika III-B cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-4PP-K Pružnost a pevnost I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-VZR-K Základy automatického řízení cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VEA-K Elektrické automatizační prostředky cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VPN-K Počítačové sítě cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DPT-K Programovací techniky cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-LRE-K Regulace a automatizace energetických... cs  4  letní P kl   ano
FSI-DTM-K Technická mechanika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VAT-K Tekutinové automatizační prostředky cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CKP-K Konstruování strojů a strojních součástí cs  4  zimní P kl   ano
FSI-VO1-K Optimalizační metody cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-VPL-K Programovatelné automaty cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-FSI-K Simulace systémů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VTM-K Technická měření cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-VTI-K Teorie informace a kódování cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-VAD-K Automatická diagnostika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-FDI-K Bakalářský projekt (B-AIŘ) cs  10  letní P   ano
FSI-VDS-K Databázové systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-FEI-K Seminář k bakalářské práci (B-AIŘ) cs  4  letní P   ano