• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Průmyslový design ve strojírenství


Zkratka: B-PDS
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Absolventi získají znalosti z oblasti základních oborů strojírenství a technické teorie, stejně jako základních metod designérské tvorby. V ateliérových předmětech se seznámí s konkrétními případy aplikací a naučí se efektivně využívat svoje vzdělání k vyřešení designérských problémů. Absolventi tedy budou teoreticky i prakticky vybavenými bakaláři, kteří najdou uplatnění zejména v designérské praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi získají znalosti z oblasti základních oborů strojírenství a technické teorie, informačních technologií, stejně jako základních metod designérské tvorby. V ateliérových předmětech se seznámí s konkrétními případy aplikací a naučí se efektivně využívat svoje vzdělání k vyřešení designérských problémů. Absolventi tedy budou teoreticky i prakticky vybavenými bakaláři, kteří najdou uplatnění zejména v designérské praxi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent studia během 1. až 3. ročníku získá základní přehled znalostí strojního inženýra doplněný o úvodní problematiku průmyslového designu a designu vizuálních komunikací. Po této fázi designérského školení nemá absolvent ještě všechny potřebné znalosti a zkušenosti pro samostatnou profesionální práci v oboru. Proto je absolventům bakalářského studia doporučeno pokračovat v navazujícím 2letém magisterském programu, kterým se studium oboru „Průmyslový design ve strojírenství” kvalitativně doplní. Designér se strojírenským základem je na trhu dobře přijímaný. Absolventi jsou zaměstnáni v různých oblastech ekonomiky, zvláště v průmyslové sféře (např. Škoda Auto) stejně jako v designérských a grafických studiích. Absolventi mají také předpoklady pro pedagogickou a vědeckou práci a k marketinkovému a manažerskému uplatnění.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu dvouletého navazujícího magisterského programu, oboru Průmyslový design ve strojírenství, kde obdrží titul „inženýr”.
Garant oboru: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-1CH Chemie cs  3  zimní P zk   ano
FSI-1IN Informatika cs  5  zimní P kl   ano
FSI-1M Matematika I cs  9  zimní P zá,zk   ano
FSI-1PG Počítačová geometrie a grafika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-YDF Základy designu cs  0? zimní P   ano
FSI-1K Základy konstruování cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-YKA Základy kresby cs  0? zimní P   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-3CD CAD cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geome... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KM Vybrané kapitoly z matematiky cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-YZ1 Ateliér - kompoziční studie cs  3  letní P kl   ne
FSI-BF Fyzika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-2IV Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FSI-2K Konstruování cs  4  letní P kl   ano
FSI-BM Matematika II-B cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-3ST Statika cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-2VT Výrobní technologie I cs  2  letní P kl   ano
FSI-BZI Zpracování informací cs  4  letní P   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-0MI Seminář a praktická cvičení materiálo... cs  0? letní VN   ne
FSI-0FB Vybrané kapitoly z fyziky B cs  0? letní VN   ne
FSI-0UM Vybrané kapitoly z materiálového inže... cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-YZ2 Ateliér - prostorové studie cs  3  zimní P kl   ano
FSI-YKG Kresba geometrických objektů cs  3  zimní P kl   ano
FSI-CM Matematika III-B cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-YPG Počítačová grafika - Photoshop cs  4  zimní P kl   ano
FSI-YPM Počítačové modelování - Rhinoceros 3D cs  3  zimní P kl   ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-YDT Typologie designu cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-YA5 Ateliér - průmyslový design I cs  10  letní P kl   ano
FSI-4KC Konstruování a CAD cs  2  letní P kl   ano
FSI-YKS Kresba zátiší cs  3  letní P kl   ano
FSI-YKO Kreslení v plenéru cs  2  letní P kl   ano
FSI-YN1 Nauka o barvě a světle cs  3  letní P kl   ano
FSI-YPI Počítačová grafika - Illustrator, InD... cs  4  letní P kl   ano
FSI-DTM Technická mechanika cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-YDU Umění a řemesla cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-YA6 Ateliér - průmyslový design II cs  7  zimní P kl   ano
FSI-YU1 Dějiny umění do 14. století cs  3  zimní P zk   ano
FSI-YER Ergonomie cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-CKP Konstruování strojů a strojních součástí cs  5  zimní P kl   ano
FSI-YKV Kresba výrobku cs  2  zimní P kl   ano
FSI-YM1 Modelování - prostorová tvorba cs  3  zimní P kl   ano
FSI-YPV Počítačové modelování - 3DS Max cs  3  zimní P kl   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6AP Ateliér - bakalářský projekt cs  9  letní P kl   ano
FSI-6AS Ateliér - seminář k bakalářské práci cs  2  letní P kl   ano
FSI-YU2 Dějiny umění 15. - 18. století cs  3  letní P zk   ano
FSI-YKI Invenční kresba cs  3  letní P kl   ano
FSI-YML Modelování - reliéfní tvorba cs  3  letní P kl   ano
FSI-YTG Písmo a typografie cs  4  letní P kl   ano
FSI-YRP Rapid Prototyping a 3D digitalizace cs  3  letní P kl   ano
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 1 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět