• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie


Zkratka: B-FIN
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2001
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.
Klíčové výsledky učení:
Cílem studia je, aby jeho absolvent byl vybaven znalostmi a dovednostmi, které mu umožní orientaci buď na další vzdělávání v oblasti aplikované fyziky, metrologie, materiálových a technických věd, nebo na činnosti v těch inženýrských oblastech, jejichž rozvoj je založen na fyzikálně-matematických znalostech. Obsah studia proto vychází ze základního studia strojního inženýrství s rozšířenou výukou fyziky, fyzikálního laboratorního praktika a matematického modelování fyzikálních jevů uplatňujících se v inženýrské praxi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi studia se mohou uplatnit v konstrukčních kancelářích, v oblasti speciálních technologií, v metrologických laboratořích, ve zkušebnách a na základě širších fyzikálně - matematických znalostí jsou schopni rychlému přizpůsobení v různých inženýrských oblastech.
Absolventi tohoto bakalářského studia jsou především připravováni k pokračování ve vysokoškolském vzdělávání ve dvouletém navazujícím magisterském studiu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, ve kterém se seznámí s efektivním uplatňováním optoelektroniky při konstrukci strojů a přístrojů, s kvalifikovaným využíváním optických metod v metrologii, se zaváděním a využíváním nových technologií a nanotechnologií a s odpovídajícími zařízeními pro vytváření ochranných povlaků, modifikaci povrchů a přípravu tenkých vrstev pro strojírenské, optické a elektrotechnické účely a s využitím počítačů ke konstruování a k vědeckým výpočtům.
Garant oboru: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-1CH Chemie cs  3  zimní P zk   ano
FSI-1IN Informatika cs  4  zimní P kl   ano
FSI-SA1 Matematická analýza I cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-TF1 Obecná fyzika I (Mechanika a molekulo... cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-TUN Úvod do fyzikálního inženýrství a nan... cs  2  zimní P kol   ano
FSI-1K Základy konstruování cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-TLA Základy lineární algebry cs  3  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0FP Fyzikální proseminář I cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-TR0 Prezentace výsledků cs  1  zimní VN   ano
FSI-0PD Programování v Delphi cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geome... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KM Vybrané kapitoly z matematiky cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TR1 Fyzikální praktikum I cs  3  letní P kl   ano
FSI-2IV Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FSI-SA2 Matematická analýza II cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-2NU Numerické metody cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-TF2 Obecná fyzika II (Elektřina a magneti... cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne
FSI-TCH Chemické praktikum cs  3  letní PV kl 2 ano
FSI-2K Konstruování cs  3  letní PV kl 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0FR Fyzikální proseminář II cs  3  letní VN kl   ne
FSI-0MV Matematické výpočty pomocí MAPLE cs  0? letní VN   ne
FSI-T1F Počítačová fyzika I cs  3  letní VN kl   ne
FSI-0F1 Semestrální projekt I cs  3  letní VN kl   ne
FSI-0MI Seminář a praktická cvičení materiálo... cs  0? letní VN   ne
FSI-0UM Vybrané kapitoly z materiálového inže... cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TR2 Fyzikální praktikum II cs  4  zimní P kl   ano
FSI-SA3 Matematická analýza III cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-TF3 Obecná fyzika III (Kmity, vlny, optika) cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-3ST Statika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-TMM Teoretická mechanika a mechanika kont... cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-3CD CAD cs  2  zimní PV 2 ano
FSI-TOM Organická a makromolekulární chemie cs  6  zimní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0FO Fyzikální proseminář III cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-SG0 Grupy a okruhy cs  0? zimní VN   ano
FSI-T2F Počítačová fyzika II cs  3  zimní VN kl   ano
FSI-0F2 Semestrální projekt II cs  3  zimní VN kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TDE Elektrodynamika a speciální teorie re... cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-TR3 Fyzikální praktikum III cs  4  letní P kl   ano
FSI-4M Matematika IV cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-TF4 Obecná fyzika IV (Moderní fyzika) cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-T1K Vybrané kapitoly z matematiky I cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne
FSI-TSM Modelování molekulárních struktur cs  2  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  6  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-TVN Struktura a vlastnosti moderních mate... cs  2  letní PV zá,zk 2 ano
FSI-TKC Úvod do konstrukce přístrojů a speciá... cs  6  letní PV zá,zk 2 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0FQ Fyzikální proseminář IV cs  3  letní VN kl   ne
FSI-TK0 Kryogenika cs  3  letní VN kl   ne
FSI-0F3 Semestrální projekt III cs  3  letní VN kl   ne
FSI-0SS Statistický software cs  0? letní VN   ne
FSI-0PP Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-TTV Fyzika a technika vakua cs  3  zimní P zá,zk   ano
FSI-TQS Kvantová a statistická fyzika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-TPX Plánování a vyhodnocování experimentů cs  2  zimní P kl   ano
FSI-T2K Vybrané kapitoly z matematiky II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-TZO Základy optiky cs  6  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-CKP Konstruování strojů a strojních součástí cs  5  zimní PV kl 1 ano
FSI-TBI Molekulární biologie cs  5  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TP0 Fyzikální principy technologie výroby... cs  2  zimní VN kol   ano
FSI-0FS Fyzikální proseminář V cs  3  zimní VN kol   ano
FSI-0PM Praktická metalografie cs  0? zimní VN   ano
FSI-0F4 Semestrální projekt IV cs  3  zimní VN kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6BF Bakalářský projekt (ÚFI) cs  6  letní P   ano
FSI-TEF Elektrotechnika a elektronika ve fyzi... cs  3  letní P kl   ano
FSI-TPL Fyzika pevných látek cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-TPZ-A Principy zařízení pro fyzikální techn... en  3  letní P zá,zk   ano
FSI-TBS Seminář k bakalářské práci (B-FIN) cs  2  letní P   ano
FSI-TS Speciální praktikum I cs  3  letní P kl   ano
FSI-TZN Základy nanověd cs  3  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-TCS CAD S cs  3  letní PV kl 1 ano
FSI-TNS Metody přípravy nízkodimenzionálních ... cs  3  letní PV kol 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TFM Fourierovské metody v optice a ve str... cs  3  letní VN kl   ano
FSI-TF0 Fyziologická optika cs  0? letní VN   ne
FSI-TK0 Kryogenika cs  3  letní VN kl   ne
FSI-T0P Python v aplikované vědě cs  0? letní VN   ne
FSI-6KP Řešení základních úloh mechaniky těle... cs  0? letní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 2 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět