• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Matematické inženýrství


Zkratka: B-MAI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2001
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Absolventi získají znalosti základních matematických metod užívaných v technických aplikacích. V technických předmětech se seznámí s konkrétními případy těchto aplikací a v informatice se naučí efektivně využívat výpočetní techniku při řešení technických problémů. Absolventi tedy budou dobře teoreticky vybavenými bakaláři, kteří najdou uplatnění zejména v technické praxi na vedoucích místech ve výrobních týmech různého zaměření.
Klíčové výsledky učení:
Studenti získají znalosti základních technických věd a matematických metod užívaných v nejrůznějších aplikacích zejména technické praxe. Tyto znalosti jim pomohou hlouběji proniknout do podstaty absolvovaných technických předmětů a účinně aplikovat matematické metody při řešení příslušných technických problémů. Získané vědomosti z oblastí informatiky pak umožní studentům efektivně využívat výpočetní techniku. Kromě vzdělání v základních technických oborech budou tedy absolventi vybaveni také hlubšími znalostmi matematiky a informatiky. Je dobře známo, že o takto vzdělané bakaláře je na trhu práce značný zájem.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi oboru jsou technicky vzdělaní bakaláři s hlubšími znalostmi matematiky i informatiky, kteří snadno naleznou uplatnění v praxi, a to především v technických oborech. Bude o ně zájem nejen ve výrobních podnicích na místa v různých realizačních týmech, v managementu na úrovni nižšího stupně řízení, ve vývoji a kontrole atd., ale také v nevýrobní sféře, např. v oblasti služeb (softwarové firmy apod.) či obchodu. Předpokládá se však, že většina absolventů bude pokračovat ve studiu stejného oboru na magisterském stupni.
Absolventi bakalářského oboru Matematické inženýrství mohou dále pokračovat ve studiu téhož oboru v dvouletém navazujícím magisterském studiu a získat tak titul inženýr. Mohou ale také pokračovat v navazujícím magisterském studiu některého jiného inženýrského nebo matematicky zaměřeného oboru na VUT v Brně i na jiné vysoké škole.
Garant oboru: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-3CD CAD cs  2  zimní P   ano
FSI-1KG Konstruktivní a počítačová geometrie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-SLA Lineární algebra cs  6  zimní P zá,zk   ano
FSI-SA1 Matematická analýza I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-1K Základy konstruování cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-SZP Základy programování cs  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PD Programování v Delphi cs  2  zimní VN   ano
FSI-0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geome... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KM Vybrané kapitoly z matematiky cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-2F Fyzika I cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-2IV Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FSI-SA2 Matematická analýza II cs  8  letní P zá,zk   ano
FSI-SOA Obecná algebra cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-DPT Programovací techniky cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-0MV Matematické výpočty pomocí MAPLE cs  0? letní VN   ne
FSI-0MI Seminář a praktická cvičení materiálo... cs  0? letní VN   ne
FSI-0TX Úvod do TeXu cs  0? letní VN   ne
FSI-0KF Vybrané kapitoly z fyziky I cs  0? letní VN   ne
FSI-0UM Vybrané kapitoly z materiálového inže... cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-3F Fyzika II cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-SA3 Matematická analýza III cs  7  zimní P zá,zk   ano
FSI-SDM Metody diskrétní matematiky cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-SPG Počítačová grafika cs  3  zimní P kl   ano
FSI-3ST Statika cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-SG0 Grupy a okruhy cs  0? zimní VN   ano
FSI-0S1 Programovací metody I cs  0? zimní VN   ano
FSI-0FK Vybrané kapitoly z fyziky II cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6AA Automatizace cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-VDS Databázové systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-SDG Diferenciální geometrie cs  4  letní P kl   ano
FSI-SU1 Funkcionální analýza I cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-0MS Matematický software cs  3  letní P   ano
FSI-SR3 Moderní metody programování cs  4  letní P kl   ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  7  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-SA0 Matematické modelování pomocí diferen... cs  0? letní VN   ne
FSI-0PF Počítačová fyzika cs  0? letní VN   ne
FSI-0PP Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-CEL Elektrotechnika a elektronika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-5HY Hydromechanika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-CKP Konstruování strojů a strojních součástí cs  4  zimní P kl   ano
FSI-SN1 Numerické metody I cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-SPD Parciální diferenciální rovnice cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-S1P Pravděpodobnost a statistika I cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0OM Optimalizační modely cs  0? zimní VN   ano
FSI-0S2 Programovací metody II cs  0? zimní VN   ano
FSI-0TH Úvod do teorie her cs  4  zimní VN zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-6BM Bakalářský projekt (ÚM) cs  5  letní P   ano
FSI-SN2 Numerické metody II cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-SOP Optimalizace I cs  4  letní P zá,zk   ano
FSI-SP2 Pravděpodobnost a statistika II cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-SES Seminář k bakalářské práci (B-MAI) cs  2  letní P   ano
FSI-6TT Termomechanika cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-SF0 Aplikace Fourierovy analýzy cs  2  letní VN   ne
FSI-0AT Seminář aplikované termomechaniky cs  0? letní VN   ne
FSI-PST Statistické metody ve strojírenství cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-0SS Statistický software cs  0? letní VN   ne
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 1 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět