• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Materiálové inženýrství


Zkratka: B-MTI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Aplikované vědy v inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2003
Akreditace do: 31.8.2022
Profil oboru:
Cílem Materiálového inženýrství v bakalářských oborech je vychovat pracovníky, kteří budou kvalifikovaně ovládat experimentální techniku v oboru MI.
Jedná se o laboratorní přístroje v oborech metalografie (světelná a elektronová mikroskopie), mechanické zkoušení, defektoskopie a fyzikální zkoušení (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).
Absolventi bakalářského studia mohou samostatně navrhovat a provádět procesy tepelného a mechanického zpracování technických materiálů kovových i nekovových. Jsou schopni posuzovat relace mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu. Jsou schopni rozhodovat o stupních degradačního poškození materiálu a stanovovat mezní stav popř. zbytkovou životnost strojního dílu.
Klíčové výsledky učení:
Cílem Materiálového inženýrství v bakalářských oborech je vychovat pracovníky, kteří budou kvalifikovaně ovládat experimentální techniku v oboru MI.
Jedná se o laboratorní přístroje v oborech metalografie (světelná a elektronová mikroskopie), mechanické zkoušení, defektoskopie a fyzikální zkoušení (fyzikální a chemická analytika, DTA a dilatometrie aj.).
Absolventi bakalářského studia mohou samostatně navrhovat a provádět procesy tepelného a mechanického zpracování technických materiálů kovových i nekovových. Jsou schopni posuzovat relace mezi strukturou a užitnými vlastnostmi materiálu. Jsou schopni rozhodovat o stupních degradačního poškození materiálu a stanovovat mezní stav popř. zbytkovou životnost strojního dílu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského studia materiálového inženýrství získá ucelené nižší základní vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kovové a nekovové materiály, jejich technologii, strukturu, vlastnosti a užití.
V praxi bude bakalář schopen samostatně řešit materiálové problémy spojené s výběrem a užitím materiálů za definovaných podmínek chování ve strojírenství, metalurgii a v energetickém, dopravním, chemickém, elektrotechnickém aj. průmyslu.
Absolventi najdou uplatnění při řešení běžných i vybraných speciálních materiálových otázek:
  • spojených s návrhy a inovacemi materiálů pro konstrukce a zařízení v průmyslu,
  • souvisejících se selháním provozovaných konstrukcí a zařízení z materiálových a spolupůsobících materiálových příčin,
  • a spojených s degradací materiálů následkem provozu, včetně predikce selhání konstrukcí z materiálových příčin.
Absolventi se uplatní ve zkušebnách materiálů a analytických laboratořích v průmyslových závodech a výzkumných ústavech a také jako člen týmů orientovaných na komplexní řešení problémů inovací konstrukcí a zařízení.
Končící bakalář bude schopen plynule pokračovat v navazujícím inženýrském studiu materiálového inženýrství, popřípadě i v příbuzných oborech na fakultách technického změření.
Abslovent má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu oboru Materiálové inženýrství.
Garant oboru: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-WCM Chemie cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-1IN Informatika cs  5  zimní P kl   ano
FSI-1M Matematika I cs  9  zimní P zá,zk   ano
FSI-WON Obrazová analýza v materiálových vědách cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-1K Základy konstruování cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geome... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0ZK Vybrané kapitoly ze základů konstruování cs  0? zimní VN   ano
FSI-0KM Vybrané kapitoly z matematiky cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-BF Fyzika cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-2IV Informační výchova - informační gramo... cs  1  letní P   ano
FSI-2K Konstruování cs  4  letní P kl   ano
FSI-BM Matematika II-B cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-3ST Statika cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-BUM Úvod do materiálových věd a inženýrství cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Volitelný (nepovinný)
FSI-3CD CAD cs  0? letní VN   ne
FSI-0MI Seminář a praktická cvičení materiálo... cs  0? letní VN   ne
FSI-0FB Vybrané kapitoly z fyziky B cs  0? letní VN   ne
FSI-0UM Vybrané kapitoly z materiálového inže... cs  0? letní VN   ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-WEM Experimentální metody v materiálovém ... cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-3F Fyzika II cs  9  zimní P zá,zk   ano
FSI-3M Matematika III cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-3SV Struktura a vlastnosti materiálů cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A3 Angličtina 3 en  0? zimní PV 1 ano
FSI-A5 Angličtina 5 en  0? zimní PV 1 ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0KD Vybrané kapitoly z deskriptivní geome... cs  0? zimní VN   ano
FSI-0SV Vybrané kapitoly ze strojírenských ma... cs  0? zimní VN   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-4M Matematika IV cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-WNE Nekovové materiály cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-WTC Technologie (metalurgie, svařování, s... cs  3  letní P kl   ano
FSI-WUF Úvod do fyziky materiálů cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-BTK Základy chemické termodynamiky a kine... cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-WZM Zkoušení materiálů a výrobků cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FSI-A4 Angličtina 4 en  0? letní PV 1 ne
FSI-A6 Angličtina 6 en  0? letní PV 1 ne

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-WKM Kovové materiály cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-WMK Moderní managment kvality cs  3  zimní P zk   ano
FSI-4PP Pružnost a pevnost I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FSI-WNK Technologie nekovových materiálů cs  3  zimní P kl   ano
FSI-DTZ Technologie tepelného zpracování cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-WTE Technologie (tváření, obrábění) cs  3  zimní P kl   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-FDM Bakalářský projekt (B-MTI) cs  6  letní P   ano
FSI-EDE Degradační procesy ve strojírenských ... cs  7  letní P zá,zk   ano
FSI-WET Elektrotechnologie cs  4  letní P kl   ano
FSI-WNZ Nedestruktivní zkoušení materiálů cs  6  letní P zá,zk   ano
FSI-FEM Seminář k bakalářské práci (B-MTI) cs  1  letní P   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0SS Statistický software cs  0? letní VN   ne
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FSI-5AZ Angličtina - základní zkouška en  6  celoroční PV zk 1 ano
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  6  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět