• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Řízení rizik firem a institucí


Zkratka: RFI
Zaměření: bez zaměření
Délka studia: 2 roky
Program: Rizikové inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 16.10.2009
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem výuky je, aby studenti získali potřebné znalosti a dovednosti pro identifikaci, analýzu a zmenšování, resp. odstraňování rizik v oblasti řízení firem a institucí.
Klíčové výsledky učení:
V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví, bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají z oblasti,
• nestandardních pokročilých metod analýz a modelování pro řešení rizikových situací v oblasti finanční, ekonomické a podnikatelské,
• provádění efektivních změnových procesů ve firmách a institucích zaměřených na snižování a odstraňování rizik,
• identifikace, analýzy a hodnocení rizik procesů ve firmách i institucích,
• oceňování rizik a jejich možných důsledků,
• pojišťovnictví, finančního řízení a investování, operační analýzy a business inteligence.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti práva a legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi najdou uplatnění u firem nebo institucí na odborných a manažersky náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Ekonomika, odvětví Řízení, plánování a organizace ekonomiky.
Garant oboru: prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2SAAE Aplikovaná ekonometrie cs  4  zimní P kl   ano
ÚSI-2SAMZ Matematické základy analýzy rizika cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAPZ Právní znalosti cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAPS Předdiplomový seminář cs  1  zimní P   ano
ÚSI-2SAFO Řízení rizik ve firmách a organizacích cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAMJ Systém managementu jakosti a envirome... cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SASM Systémová metodologie cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SASP Systémové pojetí rizikového inženýrství cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2SBAS Analýza, posouzení a ošetření rizik t... cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBBR Bezpečnost a rizikové chování cs  4  letní P kl   ano
ÚSI-2SBIS Informační systémy a technologie cs  4  letní P kl   ano
ÚSI-2SBMM Matematické modely rozhodování cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPM Podnikový management cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPA Pokročilé metody analýz a modelování cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPS Předdiplomový seminář cs  1  letní P   ano
ÚSI-2SBSI Soudní inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2FCEP Etika podnikání cs  2  zimní P kl   ano
ÚSI-2FCRI Finanční řízení a investování cs  5  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2FCMU Manažerské účetnictví cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2FCOA Operační analýza cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2FCPO Pojišťovnictví cs  3  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2FCPP Psychologie v podnikání cs  2  zimní P   ano
ÚSI-2FCSP Semestrální projekt cs  10  zimní P   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2FDDP Diplomový projekt cs  15  letní P   ano
ÚSI-2FDMA Marketing cs  3  letní P   ano
ÚSI-2FDRP Rating a oceňování podniku cs  4  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
ÚSI-2FDBI Business inteligence cs  2  letní PV zá,zk 2 ano
ÚSI-2FDDR Drobné podnikání cs  2  letní PV kl 2 ano
ÚSI-2FDZM Znalostní management cs  2  letní PV zá,zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
ÚSI-2SDAJ Angličtina pro rizikové inženýrství cs  4  celoroční PV zk 1 ano
ÚSI-2SDNJ Němčina pro rizikové inženýrství cs  4  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět