• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Realitní inženýrství


Zkratka: REI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Soudní inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.10.2007
Akreditace do: 1.11.2019
Profil oboru:
Výchova absolventů se široce zaměřenými a prakticky orienotovanými znalostmi z oblasti péče o nemovitosti, z oblasti právních vztahů k nemovitostem, pojišťovnictví, bankovnictví, realitních služeb, správy státního majetku a oceňování nemovitostí. Své vzdělání budou moci uplatnit ve firmách zabývajících se správou nemovitostí, realitní příp. developerskou činností, v bankách, v pojišťovnách nebo ve státní správě v oblasti správy majetku.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi získají všeobecné odborné znalosti z oblasti péče o nemovitosti, z oblasti právních vztahů k nemovitostem, z pojišťovnictví, z bankovnictví a z činnosti ve státní správě. Speciální znalosti získají z oblasti oceňování nemovitostí a z realitní činnosti.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi budou schopni řídit a pracovat na úrovni středního a vyššího managementu ve společnostech zabývajících se správou nemovitostí, samostatně provádět realitní služby, řešit problematiku bankovních zástav, hodnotit výši škody na nemovitém majetku, případně tyto služby provádět pro potřeby státní správy nebo v uvedených oblastech samostatně podnikat.
Jako zaměstnanci najdou uplatnění ve firmách zabývajících se správou nemovitostí, správou bytového fondu včetně správy domů ve společenství vlastníků nebo ve vlastnictví bytových družstev. Uplatnění najdou rovněž ve státní správě na úrovni řídicích funkcí (v bytovém odboru, odboru správy budov, odboru územního a stavebního řízení a v majetkovém oboru), u realitních příp. developerských firem, v bankách (úvěrová činnost, posuzování zástav) a v pojišťovnách (likvidátor pojišťovny).
Garant oboru: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-1SAEP Ekonomika podniku cs  3  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1RAKN Katastr nemovitostí a katastrální zákon cs  3  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1SAOP Občanské právo cs  4  zimní P zk   ano
ÚSI-1SAOM Obecná metodika soudního inženýrství cs  3  zimní P zk   ano
ÚSI-1SAOB Obchodní právo cs  3  zimní P   ano
ÚSI-1RAPS Pozemní stavitelství a stavební fyzika cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1SASP Správní právo cs  3  zimní P zk   ano
ÚSI-1RAST Stavební právo cs  3  zimní P kl   ano
ÚSI-1RATO Teorie oceňování nemovitostí cs  4  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-1RBIS Architektura a urbanismus při oceňová... cs  3  letní P zá,zk   ano
ÚSI-1RBBA Bankovnictví cs  3  letní P kl   ano
ÚSI-1SBFR Finanční řízení a investování cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-1RBMA Marketing cs  3  letní P   ano
ÚSI-1RBRK Realitní kanceláře a realitní trhy cs  3  letní P kl   ano
ÚSI-1RBSO Současné oceňovací předpisy cs  4  letní P kl   ano
ÚSI-1RBTZ Technická zařízení budov cs  4  letní P zk   ano
ÚSI-1SBTP Trestní právo cs  2  letní P   ano
ÚSI-1SBUC Účetnictví cs  4  letní P kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-1RCCV Ceny ve výstavbě cs  6  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1RCDS Diplomový seminář cs  2  zimní P kl   ano
ÚSI-1SCPM Podnikový management cs  3  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1SCPD Právo duševního vlastnictví cs  2  zimní P   ano
ÚSI-1SCPZ Právo živnostenské a pracovní cs  4  zimní P zk   ano
ÚSI-1RCSN Správa nemovitostí cs  3  zimní P zk   ano
ÚSI-1RCTP Technologie provádění staveb cs  5  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1RCTO Tržní oceňování nemovitostí cs  3  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-1RCOM Úvod do oceňování movitého majetku a ... cs  2  zimní P   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-1RDDP Diplomová práce cs  4  letní P   ano
ÚSI-1RDFE Forenzní ekotechnika, les a dřeviny cs  4  letní P   ano
ÚSI-1RDOP Oceňování podle předchozích předpisů cs  3  letní P   ano
ÚSI-1RDPO Požární ochrana a požární bezpečnost ... cs  4  letní P kl   ano
ÚSI-1RDPR Příprava a řízení staveb cs  5  letní P zá,zk   ano
ÚSI-1RDSS Státní správa a samospráva cs  3  letní P kl   ano
ÚSI-1RDVP Vady a poruchy staveb cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
ÚSI-1SDAJ Anglický jazyk cs  2  celoroční PV zk 1 ano
ÚSI-1SDFJ Francouzský jazyk cs  2  celoroční PV zk 1 ano
ÚSI-1SDNJ Německý jazyk cs  2  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět