• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie a technologie ochrany životního prostředí


Zkratka: NKCO_CHTOZP
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.7.2001
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Studijní program poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti v oborech chemie a chemických výrob, chemie a technologie ochrany životního prostředí, založených na současném stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje jejich aplikace a rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi najdou uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodo-hospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.
Garant oboru: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCT_CHL2 Chemická legislativa cs  2  zimní P   ano
FCH-MCO_CZP2 Chemie životního prostředí cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCA_ISA Instrumentální a strukturní analýza cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_SPT_P Praktikum ze speciální toxikologie cs  2  zimní P   ano
FCH-MCA_ISA_Z Praktikum z instrumentální a struktur... cs  3  zimní P kl   ano
FCH-MCO_TEV1_P Praktikum z technologie vody I cs  2  zimní P   ano
FCH-MCO_RAD Radioekologie cs  3  zimní P zk   ano
FCH-MCO_STX Speciální toxikologie cs  3  zimní P zk   ano
FCH-MCO_TUV Technologie úpravy vody cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_CHR Chromatografie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_SVT Speciální vodárenské technologie cs  3  zimní PV kl 1 ano
FCH-MCO_VHP Vodní hospodářství průmyslu, obcí a k... cs  3  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCA_AB1 Angličtina B1 cs  1  letní P zk   ano
FCH-MCO_EKT Ekotoxikologie cs  3  letní P zk   ano
FCH-MCO_ENA Environmentální analýza cs  4  letní P zk   ano
FCH-MCO_LAB1_Z Laboratoř oboru I - CHTOŽP cs  4  letní P kl   ano
FCH-MCO_EKT_P Praktikum z ekotoxikologie cs  2  letní P   ano
FCH-MCO_ENA_P Praktikum z environmentální analýzy cs  3  letní P kl   ano
FCH-MCO_TNO_P Praktikum z technologie nakládání s o... cs  2  letní P   ano
FCH-MCO_TCO Technologie čištění odpadní vody cs  4  letní P zk   ano
FCH-MCO_TNO Technologie nakládání s odpady cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCT_MSA Metody strukturní analýzy cs  4  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_DSZ Dekontaminace a sanace životního pros... cs  3  zimní P kl   ano
FCH-MCO_DS_Z Diplomový seminář - CHTOŽP cs  3  zimní P   ano
FCH-MCO_LAB2_Z Laboratoř oboru II - CHTOŽP cs  8  zimní P kl   ano
FCH-MCO_LOP Legislativa v ochraně životního prost... cs  3  zimní P kl   ano
FCH-MCO_TOZ Technologie obnovitelných zdrojů energie cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_TEO Technologie ochrany ovzduší cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_HMS Hmotnostní spektrometrie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_SNC Speciální a nové technologie čištění ... cs  3  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_DP Diplomová práce cs  30  letní P   ano