• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Potravinářská chemie a biotechnologie


Zkratka: NKCO_CHTP
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Chemie a technologie potravin
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.7.2001
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Profil absolventa oboru potravinářská chemie a biotechnologie je koncipován na pozadí rozvoje potravinářské vědy a rozvoje biotechnologií. Při studiu se klade důraz na biologické a fyzikální vědy, na kterých závisí rozvoj potravinářské vědy. V návaznosti na základní předměty studia se v biologických disciplinách prohlubují znalosti v aplikované mikrobiologii, bioinženýrství, v hygieně a sanitaci potravin.
Klíčové výsledky učení:
Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti vědních disciplín chemie a technologie potravin.Absolvent studijního programu "Chemie a technologie potravin“ bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní správy. V rámci studijní programu získá student i znalosti z biotechnologie čím si rozšíří další dovednosti z vědních disciplín, které jsou založeny na výuce moderních biotechnologických předmětů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi naleznou široké uplatnění v rozvinutém zemědělsko- potravinářském komplexu, zejména v oblastech Moravy a Slezska, jakož i v rozvíjejících se biotechnologických procesech v chemickém a farmaceutickém průmyslu i v nových oborech průmyslu ochrany životního prostředí. Široký profil absolventa umožňuje uplatnění v rámci státních kontrolních institucí, ve vývoji nových technologií a výzkumu, jakož i v obchodních organizacích.
Garant oboru: doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_BCH2 Biochemie II cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_BIO2 Bioinženýrství II cs  4  zimní P zá,zk   ano
FCH-MCT_CHL2 Chemická legislativa cs  2  zimní P   ano
FCH-MCA_ISA Instrumentální a strukturní analýza cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_MOB Molekulární biotechnologie cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCA_ISA_P Praktikum z instrumentální a struktur... cs  3  zimní P kl   ano
FCH-MCO_TPO_P Praktikum z technologie potravin cs  2  zimní P   ano
FCH-MCO_TPO Technologie potravin cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_BIN_P Praktikum z bioinženýrství cs  2  zimní PV 1 ano
FCH-MCO_MOB_P Praktikum z molekulární biotechnologie cs  2  zimní PV 1 ano
FCH-MCO_I Základy imunochemie cs  3  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_ACP2 Analytická chemie potravin II cs  4  letní P zk   ano
FCH-MCA_AB1 Angličtina B1 cs  1  letní P zk   ano
FCH-MCO_CHP2 Chemie potravin II cs  4  letní P zk   ano
FCH-MCO_LAB1_P Laboratoř oboru I - PCHBT cs  4  letní P kl   ano
FCH-MCO_NFP Nutraceutika a funkční potraviny cs  3  letní P zk   ano
FCH-MCO_BIO_P Praktikum z biotechnologie cs  2  letní P   ano
FCH-MCO_SAP Senzorická analýza potravin cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_TBK Buněčné biotechnologie cs  4  letní PV kl 1 ano
FCH-MCO_KOS Kosmetologie a technologie kosmetiky cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-MCO_MPB Mikrobiologie pro potravináře a biote... cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-MCO_ZP Základy proteomiky cs  4  letní PV zk 1 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_BPO Balení potravin cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_BST Biostatistika cs  3  zimní P kl   ano
FCH-MCO_BIT2 Biotechnologie II cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_DS_P Diplomový seminář - PCHBT cs  3  zimní P   ano
FCH-MCO_LAB2_P Laboratoř oboru II - PCHBT cs  8  zimní P kl   ano
FCH-MCO_OHO Odpadové hospodářství v potravinářské... cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_BIM Bioanalytické metody cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_HYP Hygiena potravin cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_POL Potravinářská legislativa cs  4  zimní PV zk 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_DP Diplomová práce cs  30  letní P   ano