• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů


Zkratka: NPCO_CHM
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.7.2001
Akreditace do: 31.7.2020
Profil oboru:
Základním rysem oboru chemie materiálů je nalézání a technologické využití kvalifikovaných vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi nekovových anorganických a organických materiálů na bázi homogenních a heterogenních soustav.
Klíčové výsledky učení:
Charakteristickými činnostmi absolventů tohoto oboru jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty. Absolventi nacházejí uplatnění především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů, adheziv, hnojiv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů (elektrotechnický, textilní, automobilový a letecký průmysl), ve sklářském a cementářském průmyslu, ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, ve výrobě keramických a stavebních materiálů, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventem je inženýr chemie ovládající teoretický základ i základní praktické dovednosti při navrhování a kontrole výroby polymerních, anorganických a kompozitních materiálů. Je seznámen s principy aplikací, vycvičený v samostatné experimentální práci i jejím plánování ve střednědobém horizontu. Jeho profil je postaven na fyzikálně-chemických disciplinách (termodynamika, makromolekulární chemie, krystalová a amorfní struktura anorganických látek) a rozvinut předměty speciálních technologií jednotlivých skupin materiálů, kontroly a řízení jejich degradace a konečně jejich recyklace po uplynutí životnosti výrobku.
Absolvent se uplatní ve vedoucích provozních i řídících funkcích průmyslových firem nebo ve výzkumných a vývojových institucích. Oblast průmyslové sféry uplatnění tvoří jednak přímo výroba materiálů, jednak průmysl spotřební a strojní, kde se absolventi uplatňují v oblasti návrhu a zajištění kvality vstupních materiálů pro výrobu a dále v oblasti zajištění životnosti výrobků ze strany odolnosti materiálu. V oblasti komerčně-ekonomické využívají absolventi znalosti výhod a nevýhod jednotlivých materiálů při posouzení ekonomických aspektů jejich výroby a použití nebo při propagační, reklamní a marketingové činnosti.
Garant oboru: prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_FYP Fyzika polymerů cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCT_CHL2 Chemická legislativa cs  2  zimní P   ano
FCH-MCO_STS Chemie a technologie silikátových mat... cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCA_ISA Instrumentální a strukturní analýza cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCA_ISA_M Praktikum z instrumentální a struktur... cs  3  zimní P kl   ano
FCH-MCO_PTM1_P Praktikum z preparačních a testovacíc... cs  3  zimní P kl   ano
FCH-MCO_SAM1 Struktura a vlastnosti anorganických ... cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_SVP Struktura a vlastnosti polymerních ma... cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_TZP Technologie zpracování polymerů cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_AMG Aplikovaná mineralogie a geochemie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_BM_I Biomateriály I: Syntézy a charakteriz... cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_IMI Instrumentace v materiálovém inženýrství cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCT_PAPM Pokročilé aplikace polymerních materiálů cs  4  zimní PV zk 1 ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCA_AB1 Angličtina B1 cs  1  letní P zk   ano
FCH-MCA_CHI3 Chemické inženýrství III cs  4  letní P kl   ano
FCH-MCO_MPM Mechanika a porušování materiálů cs  4  letní P zk   ano
FCH-MCO_SPL_P Praktikum ze syntézy polymerů cs  3  letní P kl   ano
FCH-MCO_PTM2_P Praktikum z preparačních a testovacíc... cs  3  letní P kl   ano
FCH-MCO_TZP_P Praktikum z technologie zpracování po... cs  3  letní P kl   ano
FCH-MCO_SAM2 Struktura a vlastnosti anorganických ... cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-MCO_SPL Syntézy polymerů cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_TTS Mechanické procesy v technologii sili... cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-MCO_NVP Navrhování výrobků z plastů cs  3  letní PV kl 1 ano
FCH-MCO_SVP_P Praktikum ze struktury a vlastností p... cs  3  letní PV kl 1 ano
FCH-MCO_PKM Praktikum z kovových materiálů cs  3  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný
FCH-MAA_BPA Biopolymers Properties and Applications en  0? celoroční V zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_KOM Kompozitní materiály a jejich technol... cs  4  zimní P zk   ano
FCH-MCO_PJM Přenosové jevy v materiálovém inženýr... cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_BM_II Biomateriály II: Aplikace a technolog... cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_DSA Degradace, stabilizace a aditivace po... cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_NAN Nanotechnologie cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_KOM_P Praktikum z kompozitních materiálů cs  3  zimní PV kl 1 ano
FCH-MCO_RPO Recyklace a likvidace polymerního odpadu cs  3  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_SKP Speciální technologie keramiky cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_STM Speciální technologie maltovin cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-MCO_TVR Tenké vrstvy cs  4  zimní PV zk 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-MCO_DP Diplomová práce cs  30  letní P   ano

Povinně volitelný
FCH-MCO_POM1 Pokročilé materiály I cs  2  letní PV 1 ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný
FCH-MAA_BPA Biopolymers Properties and Applications en  0? celoroční V zk   ano