• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů


Zkratka: BKCO_CHM
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Chemie a chemické technologie
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.7.2005
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Absolventi získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovedností využitelné především v oborech malotonážní a speciální chemie. Jako příklady lze uvést tato odvětví: polygrafie, agrochemie, papírenský průmysl, materiály pro elektrotechniku, bytová chemie, stavební chemie, průmysl barev, laků, povrchových úprav, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, textilní průmysl, zpracování a využití biomateriálů, speciální a finální polymery, fotografie, film, obrazová komunikace. Absolventi se mohou uplatnit nejen přímo v provozech, ale i v řídících strukturách (managementu) nebo výzkumných a vývojových institucích firem a společností uvedeného zaměření. Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.
Klíčové výsledky učení:
Obor "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů" je na Fakultě chemické VUT v Brně koncipován tak, aby absolventi byly schopni nabýt potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností využitelných při kontrole a vyhodnocení základních parametrů chemických technologií z oblasti výroby a zpracování plastů, kompozitů, keramiky, silikátů a maltovin a povrchových úprav kovových i nekovových materiálů ve vztahu na požadavky ochrany a kontroly kvality životního prostředí. Velká pozornost je věnována výuce přesného zpracování výsledků laboratorních experimentů a výrobních procesů a orientaci v oblasti kontroly a řízení jakosti. Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů" rozumí chemickým i technologickým principům přípravy a zpracování syntetických i přírodních polymerů, cementu, vápna, keramiky a dalších anorganických pojiv a speciálních maltovin. Je obeznámen s mechanismy a kinetikou syntetických i modifikačních reakcí i s principem funkce jednotlivých technologických komponent výrobních linek. Zná vztahy mezi strukturou nekovových materiálů a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Je schopen volit vhodné chemické, fyzikální a technologické metody a postupy k modifikaci těchto vlastností pro dosažení optimálních užitných vlastností produkovaných materiálů a výrobků. Je obeznámen s technologiemi zpracování těchto materiálů a základními principy navrhování výrobků z nich. Je schopen posoudit výsledek interakce polymerních materiálů s prvky životního prostředí z hlediska životnosti materiálu a vlivu na ŽP. Absolvent dokáže pracovat s chemickou literaturou a je obeznámen se základy obchodního a patentového práva, managementu pracovního kolektivu a ekonomiky podniku.
Garant oboru: prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A1 Angličtina pro chemiky I cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_CHI1 Chemická informatika I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCT_MAT1 Matematika I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1 Obecná a anorganická chemie I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_BIO Obecná biologie a ekologie cs  2  zimní P zk   ano
FCH-BCT_CHL1 Úvod do studia chemie cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_ZLT Základy laboratorní techniky cs  1  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A2 Angličtina pro chemiky II cs  1  letní P   ano
FCH-BCT_FYZ1 Fyzika I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_CHI2 Chemická informatika II cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_MAT2 Matematika II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH2 Obecná a anorganická chemie II cs  5  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_OBT Obecná toxikologie cs  2  letní P zk   ano
FCH-BCT_OCH1 Organická chemie I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1_P Praktikum z anorganické chemie I cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_FYZ1_P Praktikum z fyziky I cs  3  letní P kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC1 Analytická chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A3 Angličtina pro chemiky III cs  1  zimní P   ano
FCH-BCA_FCH1 Fyzikální chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_OCH2 Organická chemie II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC1_P Praktikum z analytické chemie I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCT_ACH2_P Praktikum z anorganické chemie II cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCA_FCH1_P Praktikum z fyzikální chemie I cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCT_EMT Měřicí technika cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC2 Analytická chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A4 Angličtina pro chemiky IV (B1) cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_BCH1 Biochemie I cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_FCH2 Fyzikální chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_MCH Makromolekulární chemie cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC2_P Praktikum z analytické chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCA_FCH2_P Praktikum z fyzikální chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_OCH_P Praktikum z organické chemie cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCO_SMA Struktura materiálů cs  3  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_ODP_M Odborná praxe - CHM cs  4  letní PV 1 ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_CHI1 Chemické inženýrství I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCA_CHI1_P Praktikum z chemického inženýrství I cs  2  zimní P kl   ano
FCH-BCO_MCH_P Praktikum z makromolekulární chemie cs  2  zimní P   ano
FCH-BCO_SKP Sklo, keramika, pojiva cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCO_SVM Struktura a vlastnosti makromolekul cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCO_TCV Technologie chemických výrob cs  3  zimní P zk   ano
FCH-BCO_VYP Výrobní technologie polymerů, kompozi... cs  2  zimní P   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_KOM Kompozitní materiály a jejich technol... cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-BCO_POM Polymerní materiály cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-BCA_UBP_CHM Úvod do bakalářské práce - CHM cs  2  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCO_BAP Bakalářská práce cs  12  letní P   ano
FCH-BCA_CHI2 Chemické inženýrství II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_CHI2_P Praktikum z chemického inženýrství II cs  2  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_CHP Chemie a technologie polymerních mate... cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-BCO_KOV Kovové materiály cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-BCO_ZPM Zpracování práškovitých materiálů cs  4  letní PV zk 1 ano