• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Spotřební chemie


Zkratka: BKCO_SCH
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Chemie a chemické technologie
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.7.2005
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru technické chemie, rozšířené do směru technologií spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k technologiím spotřební chemie. Podle své volby získá absolvent oborové znalosti a dovednosti v oblasti technologií kosmetických či bytové chemie, oblasti povrchových úprav materiálů, tiskových, fotografických či koloristických technologií, nebo v technologiích zpracování a výroby biopolymerů, sorbentů, technických textilií. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina) a znalostmi a dovednostmi získanými ve volitelných všeobecných disciplínách humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, psychologie a sociologie, technické kreslení, nebo měřicí technika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k technologiím spotřební chemie. Podle své volby získá absolvent oborové znalosti a dovednosti v oblasti technologií kosmetických či bytové chemie, oblasti povrchových úprav materiálů, tiskových, fotografických či koloristických technologií, nebo v technologiích zpracování a výroby biopolymerů, sorbentů, technických textilií. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina) a znalostmi a dovednostmi získanými ve volitelných všeobecných disciplínách humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, psychologie a sociologie, technické kreslení, nebo měřicí technika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu). Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech.
Garant oboru: prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A1 Angličtina pro chemiky I cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_CHI1 Chemická informatika I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCT_MAT1 Matematika I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1 Obecná a anorganická chemie I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_BIO Obecná biologie a ekologie cs  2  zimní P zk   ano
FCH-BCT_CHL1 Úvod do studia chemie cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_ZLT Základy laboratorní techniky cs  1  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A2 Angličtina pro chemiky II cs  1  letní P   ano
FCH-BCT_FYZ1 Fyzika I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_CHI2 Chemická informatika II cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_MAT2 Matematika II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH2 Obecná a anorganická chemie II cs  5  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_OBT Obecná toxikologie cs  2  letní P zk   ano
FCH-BCT_OCH1 Organická chemie I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1_P Praktikum z anorganické chemie I cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_FYZ1_P Praktikum z fyziky I cs  3  letní P kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC1 Analytická chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A3 Angličtina pro chemiky III cs  1  zimní P   ano
FCH-BCA_FCH1 Fyzikální chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_OCH2 Organická chemie II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC1_P Praktikum z analytické chemie I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCA_FCH1_P Praktikum z fyzikální chemie I cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCT_FYZ2 Fyzika II cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCT_EMT Měřicí technika cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC2 Analytická chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A4 Angličtina pro chemiky IV (B1) cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_BCH1 Biochemie I cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_FCH2 Fyzikální chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC2_P Praktikum z analytické chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCA_FCH2_P Praktikum z fyzikální chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_OCH_P Praktikum z organické chemie cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCA_LSP1 Laboratorní projekt I cs  2  letní PV kl 1 ano
FCH-BCA_MCH Makromolekulární chemie cs  3  letní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCO_ODP_S Odborná praxe - SCH cs  4  letní PV 1 ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_CHI1 Chemické inženýrství I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCO_KOK Koloristika a kolorimetrika cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCA_CHI1_P Praktikum z chemického inženýrství I cs  2  zimní P kl   ano
FCH-BCO_TCV Technologie chemických výrob cs  3  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_PUM Povrchové úpravy materiálů cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-BCO_KOK_P Praktikum z koloristiky a kolorimetriky cs  3  zimní PV kl 1 ano
FCH-BCO_PUM_P Praktikum z povrchových úprav materiálů cs  2  zimní PV 1 ano
FCH-BCA_LSP2 Laboratorní projekt - MA II cs  4  zimní PV kl 2 ano
FCH-BCA_UBP_SCH Úvod do bakalářské práce - SCH cs  2  zimní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCO_BAP Bakalářská práce cs  12  letní P   ano
FCH-BCA_CHI2 Chemické inženýrství II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_CHI2_P Praktikum z chemického inženýrství II cs  2  letní P kl   ano
FCH-BCO_TBP Technologie biopolymerů cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_BCH Bytová chemie cs  2  letní PV kl 1 ano
FCH-BCO_KCH Kosmetická chemie cs  4  letní PV zk 1 ano
FCH-BCO_TAS Moderní vláknové materiály a sorbenty cs  6  letní PV zk 1 ano