• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Potravinářská chemie


Zkratka: BPCO_CHP
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Chemie a technologie potravin
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 15.11.2002
Akreditace do: 1.9.2019
Profil oboru:
Zaměření oboru odráží trvale vysoký zájem o studium potravinářské chemie na FCH VUT v Brně. Umožňuje jednak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), jednak odchod absolventů do praxe a současně reflektuje potenciální rozšíření zájmu o studium včetně možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe.
Klíčové výsledky učení:
Student získá teoretický přehled a praktické dovednosti v oblasti přírodovědných disciplín, tvořících základ pro studium stěžejních předmětů z oblasti chemie a technologie potravin. V rámci studijního programu si studenti mohou vybírat ze dvou studijních oborů, a to "Potravinářské chemie " nebo "Biotechnologie". Absolvent oboru "Potravinářské chemie" bude připraven pro potravinářskou technologickou praxi k zabezpečení výroby kvalitních a bezpečných potravin. Jeho znalosti chemického složení potravinářských surovin a moderních analytických metod mu umožní pracovní uplatnění i v kontrolních orgánech státní správy. Studijní obor "Biotechnologie" rozšíří další znalosti a dovednosti z vědních disciplín, které jsou založeny na výuce moderních biotechnologických předmětů.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent získá v průběhu studia znalosti a dovednosti v oblasti chemického inženýrství, nevyhnutného pro řízení moderních technologických výrob. Tyto schopnosti nezbytně podmiňují i znalosti v oblasti přírodovědných disciplín jako je anorganická a organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie, fyzika a matematika, které jsou neodmyslitelnou součástí bakalářského studia. K tomuto základu, vzhledem ke specializaci studijního oboru, má absolvent znalosti i z disciplín bezprostředně souvisejících s řízením moderních potravinářských provozů. Základ tvoří znalosti z biologie, mikrobiologie a biochemie a navazující znalosti z potravinářských technologií, včetně úchovy potravin a legislativy. Pro výrobu zdravých a bezpečných potravin má absolvent znalosti i z oblasti zdravé výživy, správné výrobní praxe a základní analýzy potravin. Takto připravený absolvent, včetně praktických laboratorních dovedeností, může své uplatnění najít jak v průmyslové a obchodní sféře, tak i v oblasti kontrolní nebo výzkumně-vývojové.
Všeobecný teoretický inženýrský základ vědomostí se zaměřením na chemii, vytváří absolventům možnosti pokračovat v navazujících magisterských programech, zaměřených hlavně na potravinářské technologie, biotechnologie a příbuzné vědní obory.
Garant oboru: doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A1 Angličtina pro chemiky I cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_CHI1 Chemická informatika I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCT_MAT1 Matematika I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1 Obecná a anorganická chemie I cs  8  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCT_BIO Obecná biologie a ekologie cs  2  zimní P zk   ano
FCH-BCT_CHL1 Úvod do studia chemie cs  1  zimní P   ano
FCH-BCT_ZLT Základy laboratorní techniky cs  1  zimní P kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCV_A2 Angličtina pro chemiky II cs  1  letní P   ano
FCH-BCT_FYZ1 Fyzika I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_CHI2 Chemická informatika II cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_MAT2 Matematika II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH2 Obecná a anorganická chemie II cs  5  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_OBT Obecná toxikologie cs  2  letní P zk   ano
FCH-BCT_OCH1 Organická chemie I cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCT_ACH1_P Praktikum z anorganické chemie I cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_FYZ1_P Praktikum z fyziky I cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCA_TEK Technické kreslení cs  2  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC1 Analytická chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A3 Angličtina pro chemiky III cs  1  zimní P   ano
FCH-BCA_FCH1 Fyzikální chemie I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCO_MIB Mikrobiologie cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCT_OCH2 Organická chemie II cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC1_P Praktikum z analytické chemie I cs  3  zimní P kl   ano
FCH-BCA_FCH1_P Praktikum z fyzikální chemie I cs  3  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCT_EMT Měřicí technika cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCT_ACH2_P Praktikum z anorganické chemie II cs  3  zimní PV kl 1 ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCA_ANC2 Analytická chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCV_A4 Angličtina pro chemiky IV (B1) cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_BCH1 Biochemie I cs  4  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_FCH2 Fyzikální chemie II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_MCH Makromolekulární chemie cs  3  letní P zá,zk   ano
FCH-BCA_ANC2_P Praktikum z analytické chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCA_FCH2_P Praktikum z fyzikální chemie II cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCT_OCH_P Praktikum z organické chemie cs  3  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FCH-BCA_LSP1 Laboratorní projekt I cs  2  letní PV kl 1 ano
FCH-BCO_ODP_P Odborná praxe - PCH cs  4  letní PV 1 ano
FCH-BCA_ISO Systémy jakosti a ISO normy cs  2  letní PV kl 1 ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCO_ACP1 Analytická chemie potravin I cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCO_BIT1 Biotechnologie I cs  4  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCA_CHI1 Chemické inženýrství I cs  6  zimní P zá,zk   ano
FCH-BCO_CHP1 Chemie potravin I cs  4  zimní P zk   ano
FCH-BCO_BCH_P Praktikum z biochemie cs  2  zimní P   ano
FCH-BCA_CHI1_P Praktikum z chemického inženýrství I cs  2  zimní P kl   ano
FCH-BCO_MIB_P Praktikum z mikrobiologie cs  2  zimní P   ano
FCH-BCO_ZPT Základy potravinářských technologií cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_BIO1 Bioinženýrství I cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FCH-BCO_MOG1 Molekulární genetika I cs  4  zimní PV zk 1 ano
FCH-BCA_LSP2 Laboratorní projekt - MA II cs  4  zimní PV kl 2 ano
FCH-BCA_UBP_PCH Úvod do bakalářské práce - PCH cs  2  zimní PV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FCH-BCO_BAP Bakalářská práce cs  12  letní P   ano
FCH-BCA_CHI2 Chemické inženýrství II cs  6  letní P zá,zk   ano
FCH-BCO_ACP_P Praktikum z analytické chemie potravin cs  3  letní P kl   ano
FCH-BCA_CHI2_P Praktikum z chemického inženýrství II cs  2  letní P kl   ano
FCH-BCO_PUP Principy uchovávání potravin cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FCH-BCO_BCH Bytová chemie cs  2  letní PV kl 1 ano
FCH-BCO_KCH Kosmetická chemie cs  4  letní PV zk 1 ano