• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Počítačové sítě a komunikace


Zkratka: MSK
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Informační technologie
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.6.2014
Akreditace do: 31.12.2022
Profil oboru:
Obor Počítačové sítě a komunikace se zabývá různými způsoby datového přenosu (např. kabelové, bezdrátové, mobilní), výstavbou počítačových sítí pro datové, hlasové i multimediální přenosy, včetně senzorových přenosů a přenosů v reálném čase. Studenti porozumí základním koncepcím a principům počítačové komunikace , architektuře počítačových sítí, správě a tvorbě aplikací. Naučí se navrhovat různé typy komunikačních systémů, modelovat jejich chování, simulovat a testovat je. Získají znalosti týkající se hardwarového návrhu síťových prvků a zpracování signálů. Naučí se vytvářet distribuované aplikace s podporou informačních a databázových systémů. Seznámí se se způsoby analýzy a návrhu bezpečnosti komunikace. Budou připraveni na správu síťových aplikací a sítí.
Klíčové výsledky učení:
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oblasti datového přenosu (např. kabelový, bezdrátový, mobilní), výstavby počítačových sítí pro datové, hlasové i multimediální přenosy, včetně senzorových přenosů a přenosů v reálném čase. Student porozumí základním koncepcím a principům počítačové komunikace, architektuře počítačových sítí, správě a tvorbě aplikací. Naučí se navrhovat různé typy komunikačních systémů, modelovat jejich chování, simulovat a testovat je. Získá znalosti týkající se hardwarového návrhu síťových prvků a zpracování signálů. Naučí se vytvářet distribuované aplikace s podporou informačních a databázových systémů. Seznámí se se způsoby analýzy a návrhu bezpečnosti komunikace.
Profesní profil absolventů s příklady:

  • Absolventi oboru se orientují v prostředí komunikačních a datových služeb.  Znají a jsou schopni použít prostředky pro návrh, analýzu a modelování komunikace. Umí vytvářet datové cesty (drátové, bezdrátové, mobilní), navrhovat a implementovat distribuované aplikace. Jsou schopni navrhovat a vytvářet komunikační rozhraní jak pro specializovaná zařízení, tak i pro obecné prvky komunikující na Internetu. Dokáží propojit komunikační technologie s potřebnými aplikacemi, např. databázovými a informačními  systémy, vytvářet specializované senzorové systémy apod.
  • Absolventi oboru získají všeobecný základ týkající se vytváření konvergetních sítí, které zahrnují jak počítačové sítě, tak mobilní, bezdrátové, senzorové či hlasové přenosy. Rozumí principům těchto technologií i způsobu jejich implementace. Mohou pracovat v jakémkoliv odvětví, kde se  využívá komunikace, ať už je to datová komunikace, IP telefonie, databázové a informační systémy, bezdrátové a mobilní služby či komunikace průmyslových zařízení.
  • Absolventi mohou najít uplatnění jako technici, projektanti  či administrátoři rozsáhlých i specializovaných počítačových sítí, systémový integrátoři či návrháři distribuovaných aplikací. Mohou pracovat u provozovatelů sítí, ve státních i soukromých institucích jako síťoví  administrátoři, v datových centrech, ve školství, zdravotnictví i průmyslu.
Garant oboru: Ing. Petr Matoušek, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-GAL Grafové algoritmy cs  5  zimní P zk   ano
FIT-HSC Hardware/Software Codesign cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-MAT Matematické struktury v informatice cs  5  zimní P zk   ano
FIT-PKS Pokročilé komunikační systémy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-TIN Teoretická informatika cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FIT-SEN Inteligentní senzory cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-PDB Pokročilé databázové systémy cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-THE Teorie her cs  4  zimní PV zá,zk   ano

Volitelný
FIT-STI Seminář teoretické informatiky cs  2  zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-ARC Architektura a programování paralelní... cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-PRL Paralelní a distribuované algoritmy cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly cs  5  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FIT-KKO Kódování a komprese dat cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-KRY Kryptografie cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-LOG Logika cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-POS Pokročilé operační systémy cs  5  letní PV zk   ano
FIT-ROSa Real-time operační systémy (v angličt... en  5  letní PV zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-BMS Bezdrátové a mobilní sítě cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-BIS Bezpečnost informačních systémů cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-PDI Prostředí distribuovaných aplikací cs  5  zimní P zk   ano
FIT-SEP Semestrální projekt cs  5  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FIT-AIS Analýza a návrh informačních systémů cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-ACH Architektura procesorů cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-FAV Formální analýza a verifikace cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-SIN Inteligentní systémy cs  5  zimní PV zk   ano
FIT-ZZN Získávání znalostí z databází cs  5  zimní PV zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-DIP Diplomová práce cs  13  letní P   ano

Povinně volitelný
FIT-NAV Návrh externích adaptérů a vestavěnýc... cs  5  letní PV zk   ano
FIT-NSB Návrh, správa a bezpečnost cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-PIS Pokročilé informační systémy cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-ZRE Zpracování řečových signálů cs  5  letní PV zk   ano
 


Předměty volitelné ve všech ročnících, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FIT-AEU Angličtina pro Evropu cs  3  zimní PV zá,zk   ano
FIT-FCE Angličtina: příprava na zkoušku FCE cs  3  zimní PV   ano
FIT-FIT Dějiny a filozofie techniky cs  3  zimní PV   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  zimní PV   ano
FIT-CCS Pokročilý návrh a zabezpečení podniko... cs  4  zimní PV kl   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  zimní PV   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  zimní PV   ano
FIT-C1P Směrování v rozsáhlých sítích (ROUTE) cs  5  zimní PV kl   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  zimní PV   ano

Volitelný
FIT-BIO Biometrické systémy cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-EIP Ekonomie informačních produktů cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GZN Grafická a zvuková rozhraní a normy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GJA Grafická uživatelská rozhraní v Javě cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-GUX Grafická uživatelská rozhraní v X Window cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GMU Grafické a multimediální procesory cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-MOB Modelování biologických systémů cs  4  zimní V zá,zk   ano
FIT-PGR Počítačová grafika cs  5  zimní V zk   ano
FIT-POVa Počítačové vidění (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-PGPa Pokročilá počítačová grafika (v angli... en  5  zimní V zk   ano
FIT-PCS Pokročilé číslicové systémy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-ROBa Robotika (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-SMT Seminář matematických struktur cs  2  zimní V   ano
FIT-SFC Soft Computing cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-SRI Strategické řízení informačních systémů cs  5  zimní V zk   ano
FIT-TAMa Tvorba aplikací pro mobilní zařízení ... en  5  zimní V kl   ano
FIT-VYPa Výstavba překladačů (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-VIN Výtvarná informatika cs  5  zimní V kl   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  zimní V   ano
FIT-ZPJa Zpracování přirozeného jazyka (v angl... en  5  zimní V zk   ano
 


Předměty volitelné ve všech ročnících, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FIT-FIK Filozofie a kultura cs  3  letní PV   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  letní PV   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  letní PV   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  letní PV   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  letní PV   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  letní PV   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  letní PV   ano
FIT-C2P Sítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH) cs  5  letní PV kl   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  letní PV   ano

Volitelný
FIT-AGS Agentní a multiagentní systémy cs  5  letní V zk   ano
FIT-EVO Aplikované evoluční algoritmy cs  5  letní V zk   ano
FIT-BIF Bioinformatika cs  5  letní V zk   ano
FIT-BIN Biologií inspirované počítače cs  5  letní V zk   ano
FIT-DJA Dynamické jazyky cs  5  letní V zk   ano
FIT-FLP Funkcionální a logické programování cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-FVS Funkční verifikace číslicových systémů cs  5  letní V zk   ano
FIT-FYO Fyzikální optika cs  5  letní V zk   ano
FIT-WAP Internetové aplikace cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MPR Management projektů cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MEK Manažerská ekonomika cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MAR Marketing cs  5  letní V zá,zk   ano
FEKT-MMAT Maticový a tenzorový počet cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MUL Multimédia cs  5  letní V zk   ano
FIT-OPM Optimalizace cs  4  letní V zá,zk   ano
FIT-PES Petriho sítě cs  5  letní V zk   ano
FIT-PMA Projektový manažer cs  5  letní V kl   ano
FIT-SNT Simulační nástroje a techniky cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-SLOa Složitost (v angličtině) en  5  letní V zk   ano
FSI-SSP Stochastické procesy cs  4  letní V zá,zk   ano
FIT-STM Strategický management cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-SPP Systémy odolné proti poruchám cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-VIZa Vizualizace a CAD (v angličtině) en  5  letní V kl   ano
FIT-VYF Výpočetní fotografie cs  5  letní V kl   ano
FIT-VGE Výpočetní geometrie cs  5  letní V zk   ano
FIT-VNV Vysoce náročné výpočty cs  5  letní V zk   ano
FIT-MZS Vyšší metody zpracování signálů cs  6  letní V zá,zk   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  letní V   ano
FIT-ZPO Zpracování obrazu cs  5  letní V zk   ano