• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Bioinformatika a biocomputing


Zkratka: MBI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Informační technologie
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.6.2014
Akreditace do: 31.12.2022
Profil oboru:
Studenti se seznámí s pokročilými algoritmy pro zpracování, analýzu a prezentaci biologických dat pocházejících zejména z oblastí genomiky a proteomiky. Studenti se naučí tyto algoritmy jednak aplikovat pro řešení konkrétních problémů z praxe, ale i vytvářet nové efektivní algoritmy. Seznámí se s databázemi biologických dat, které se standardně používají. Studenti porozumí konceptům molekulární genetiky, budou připraveni komunikovat s biology a vytvářet s nimi pracovní týmy. Znalosti získané studiem biologických systémů budou schopni uplatnit při návrhu a realizaci nových výpočetních systémů inspirovaných biologickými procesy. Získají znalosti z různých oblastí počítání podle přírody (natural computing), mezi které patří evoluční návrh, vyvíjející se systémy, DNA počítání, fuzzy systémy, neuronové sítě, nekonvenční počítače apod. Budou umět integrovat tyto biologií inspirované techniky do stávajících výpočetních systémů a tím vylepšit některé jejich parametry.
Klíčové výsledky učení:
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti v oboru bioinformatiky a počítání podle přírody a získá tak potřebné znalostní a dovednostní základ pro analýzu, návrh a ověřování problémů biologických databází, algoritmů pro zpracování, analýzu a prezentaci biologických dat pocházejících zejména z oblastí genomiky a proteomiky, využití technik počítání podle přírody (evoluční algoritmy, neuronové sítě, fuzzy systémy atd.) při návrhu, optimalizaci a implementaci výpočetních zařízení.
Profesní profil absolventů s příklady:

  • Absolventi mají pokročilé znalosti bioinformatiky, počítání podle přírody (natural computing) a orientují se v principech molekulární genetiky. Dovedou využívat biologické databáze, používat, vytvářet a akcelerovat algoritmy pro zpracování, analýzu a prezentaci biologických dat pocházejících zejména z oblastí genomiky a proteomiky. Dokáží aplikovat techniky počítání podle přírody (evoluční algoritmy, neuronové sítě, fuzzy systémy atd.) při návrhu, optimalizaci a implementaci výpočetních zařízení a tím dosáhnout vylepšení jejich parametrů. 
  • Absolventi mají hluboké teoretické a praktické znalosti v oboru informačních technologií, a to zejména v oblastech pokročilých databázových systémů, teoretické informatiky, hardware/software codesignu a paralelních a distribuovaných algoritmů.
  • Absolventi jsou připraveni pro projektování, provoz a správu bioinformatických počítačových systémů. Jsou schopni aplikovat biologií inspirované metody při návrhu i realizaci výpočetních systémů. Jsou schopni navrhnout a provést experiment, analyzovat a interpretovat data, pracovat samostatně i v týmu, prezentovat výsledky a dále se vzdělávat jak v informatice tak i biologii. 
  • Možné uplatnění je v profesích jako projektant nebo správce bioinformatických počítačových systémů používaných v biotechnologických firmách, zdravotnictví, kriminalistice apod. Absolvent oboru dále uplatní získané vzdělání ve vývojových a výzkumných odděleních firem a institucí zabývajících se vývojem bionformatických systémů nebo výpočetních systémů, které využívají prvky moderní umělé inteligence.
Garant oboru: prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-BIO Biometrické systémy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-MAT Matematické struktury v informatice cs  5  zimní P zk   ano
FIT-MOG Molekulární genetika cs  3  zimní P zk   ano
FIT-PDB Pokročilé databázové systémy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-TIN Teoretická informatika cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FIT-STI Seminář teoretické informatiky cs  2  zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-BIF Bioinformatika cs  5  letní P zk   ano
FIT-BIN Biologií inspirované počítače cs  5  letní P zk   ano
FIT-PRL Paralelní a distribuované algoritmy cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-PBI Pokročilá bioinformatika cs  4  zimní P zk   ano
FIT-SEP Semestrální projekt cs  5  zimní P kl   ano
FIT-SFC Soft Computing cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-THE Teorie her cs  4  zimní P zá,zk   ano
FIT-ZZN Získávání znalostí z databází cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-DIP Diplomová práce cs  13  letní P   ano
 


Předměty volitelné ve všech ročnících, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FIT-AEU Angličtina pro Evropu cs  3  zimní PV zá,zk   ano
FIT-FCE Angličtina: příprava na zkoušku FCE cs  3  zimní PV   ano
FIT-BIS Bezpečnost informačních systémů cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-FIT Dějiny a filozofie techniky cs  3  zimní PV   ano
FIT-HSC Hardware/Software Codesign cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-SIN Inteligentní systémy cs  5  zimní PV zk   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  zimní PV   ano
FIT-PCS Pokročilé číslicové systémy cs  5  zimní PV zk   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  zimní PV   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  zimní PV   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  zimní PV   ano
FIT-ZPJa Zpracování přirozeného jazyka (v angl... en  5  zimní PV zk   ano

Volitelný
FIT-AIS Analýza a návrh informačních systémů cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-ACH Architektura procesorů cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-BMS Bezdrátové a mobilní sítě cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-EIP Ekonomie informačních produktů cs  5  zimní V zk   ano
FIT-FAV Formální analýza a verifikace cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-GZN Grafická a zvuková rozhraní a normy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GJA Grafická uživatelská rozhraní v Javě cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-GUX Grafická uživatelská rozhraní v X Window cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GMU Grafické a multimediální procesory cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-GAL Grafové algoritmy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-SEN Inteligentní senzory cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-MOB Modelování biologických systémů cs  4  zimní V zá,zk   ano
FIT-PGR Počítačová grafika cs  5  zimní V zk   ano
FIT-POVa Počítačové vidění (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-PGPa Pokročilá počítačová grafika (v angli... en  5  zimní V zk   ano
FIT-PKS Pokročilé komunikační systémy cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-PDI Prostředí distribuovaných aplikací cs  5  zimní V zk   ano
FIT-ROBa Robotika (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-SMT Seminář matematických struktur cs  2  zimní V   ano
FIT-SRI Strategické řízení informačních systémů cs  5  zimní V zk   ano
FIT-TAMa Tvorba aplikací pro mobilní zařízení ... en  5  zimní V kl   ano
FIT-VYPa Výstavba překladačů (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-VIN Výtvarná informatika cs  5  zimní V kl   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  zimní V   ano
 


Předměty volitelné ve všech ročnících, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FIT-AGS Agentní a multiagentní systémy cs  5  letní PV zk   ano
FIT-EVO Aplikované evoluční algoritmy cs  5  letní PV zk   ano
FIT-ARC Architektura a programování paralelní... cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-FIK Filozofie a kultura cs  3  letní PV   ano
FIT-KKO Kódování a komprese dat cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  letní PV   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  letní PV   ano
FIT-KRY Kryptografie cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-NAV Návrh externích adaptérů a vestavěnýc... cs  5  letní PV zk   ano
FIT-NSB Návrh, správa a bezpečnost cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-POS Pokročilé operační systémy cs  5  letní PV zk   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  letní PV   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  letní PV   ano
FIT-PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly cs  5  letní PV zk   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  letní PV   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  letní PV   ano
FIT-SNT Simulační nástroje a techniky cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  letní PV   ano
FIT-ZRE Zpracování řečových signálů cs  5  letní PV zk   ano

Volitelný
FIT-DJA Dynamické jazyky cs  5  letní V zk   ano
FIT-FLP Funkcionální a logické programování cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-FVS Funkční verifikace číslicových systémů cs  5  letní V zk   ano
FIT-FYO Fyzikální optika cs  5  letní V zk   ano
FIT-WAP Internetové aplikace cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-LOG Logika cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MPR Management projektů cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MEK Manažerská ekonomika cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MAR Marketing cs  5  letní V zá,zk   ano
FEKT-MMAT Maticový a tenzorový počet cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MUL Multimédia cs  5  letní V zk   ano
FIT-OPM Optimalizace cs  4  letní V zá,zk   ano
FIT-PES Petriho sítě cs  5  letní V zk   ano
FIT-PIS Pokročilé informační systémy cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-PMA Projektový manažer cs  5  letní V kl   ano
FIT-ROSa Real-time operační systémy (v angličt... en  5  letní V zk   ano
FIT-SLOa Složitost (v angličtině) en  5  letní V zk   ano
FSI-SSP Stochastické procesy cs  4  letní V zá,zk   ano
FIT-STM Strategický management cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-SYS Systémová biologie cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-SPP Systémy odolné proti poruchám cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-VIZa Vizualizace a CAD (v angličtině) en  5  letní V kl   ano
FIT-VYF Výpočetní fotografie cs  5  letní V kl   ano
FIT-VGE Výpočetní geometrie cs  5  letní V zk   ano
FIT-VNV Vysoce náročné výpočty cs  5  letní V zk   ano
FIT-MZS Vyšší metody zpracování signálů cs  6  letní V zá,zk   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  letní V   ano
FIT-ZPO Zpracování obrazu cs  5  letní V zk   ano