• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Management a informační technologie


Zkratka: MMI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Informační technologie
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.6.2014
Akreditace do: 31.12.2022
Profil oboru:
Výchova odborníka a řídicího pracovníka se znalostmi informačních technologií, programování, počítačové grafiky, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.
Klíčové výsledky učení:
Student oboru získá hlubší teoretické znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií a jejich ekonomických aspektů a dále v oblasti managementu, marketingu, ekonomie a projektového řízení.
Profesní profil absolventů s příklady:

  • Studium oboru Management a Informační Technologie a je zaměřeno na přípravu vedoucích a řídících pracovníků v oblasti informačních technologií.
  • Studenti získají kromě širokého základu znalostí z oboru informačních technologií i potřebné znalosti z oblasti marketingu, managementu, projektového řízení, ekonomie a dalších dovedností, souvisejících s podnikatelskou a řídicí činností.
  • Tyto znalosti mohou absolventi uplatnit zejména ve vedoucích a řídicích činnostech a funkcích technických pracovníků ve vývoji a výzkumu, v projektovém řízení, v řízení výroby prostřednictvím IT, dále ve funkcích podnikových manažerů, v plánování a programování informačních systémů, v technických službách vnitřního a zahraničního obchodu, ve všech oblastech státního a soukromého podnikání nejen IT charakteru. Výuka v tomto oboru navazuje na korespondující teoretické základy s rozsáhlým využitím počítačové podpory.
Garant oboru: doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-MAT Matematické struktury v informatice cs  5  zimní P zk   ano
FIT-TIN Teoretická informatika cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FIT-STI Seminář teoretické informatiky cs  2  zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-FLP Funkcionální a logické programování cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-MPR Management projektů cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-MAR Marketing cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-PRL Paralelní a distribuované algoritmy cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-ZPO Zpracování obrazu cs  5  letní P zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-EIP Ekonomie informačních produktů cs  5  zimní P zk   ano
FIT-SEP Semestrální projekt cs  5  zimní P kl   ano
FIT-SRI Strategické řízení informačních systémů cs  5  zimní P zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-DIP Diplomová práce cs  13  letní P   ano
FIT-MEK Manažerská ekonomika cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-STM Strategický management cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Předměty volitelné ve všech ročnících, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FIT-AIS Analýza a návrh informačních systémů cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-AEU Angličtina pro Evropu cs  3  zimní PV zá,zk   ano
FIT-FCE Angličtina: příprava na zkoušku FCE cs  3  zimní PV   ano
FIT-FIT Dějiny a filozofie techniky cs  3  zimní PV   ano
FIT-FIM Finanční management pro informatiky cs  3  zimní PV kl   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  zimní PV   ano
FSI-HP1 Podnikový management I cs  5  zimní PV zk   ano
FIT-PDB Pokročilé databázové systémy cs  5  zimní PV zá,zk   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  zimní PV   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  zimní PV   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  zimní PV   ano
FP-rvpP Rozbor výkonnosti podniku cs  4  zimní PV zk   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  zimní PV   ano

Volitelný
FIT-BMS Bezdrátové a mobilní sítě cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-BIS Bezpečnost informačních systémů cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-BIO Biometrické systémy cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-EKO Ekonometrie cs  4  zimní V zk   ano
FIT-FAV Formální analýza a verifikace cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-GZN Grafická a zvuková rozhraní a normy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GUX Grafická uživatelská rozhraní v X Window cs  5  zimní V zk   ano
FIT-GAL Grafové algoritmy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-SIN Inteligentní systémy cs  5  zimní V zk   ano
FIT-MA2 Makroekonomie 2 cs  5  zimní V zk   ano
FIT-PGR Počítačová grafika cs  5  zimní V zk   ano
FIT-PDI Prostředí distribuovaných aplikací cs  5  zimní V zk   ano
FIT-RMA Risk management cs  4  zimní V zk   ano
FIT-ROBa Robotika (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-SMT Seminář matematických struktur cs  2  zimní V   ano
FIT-SFC Soft Computing cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-THE Teorie her cs  4  zimní V zá,zk   ano
FIT-TAMa Tvorba aplikací pro mobilní zařízení ... en  5  zimní V kl   ano
FIT-VYPa Výstavba překladačů (v angličtině) en  5  zimní V zk   ano
FIT-VIN Výtvarná informatika cs  5  zimní V kl   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  zimní V   ano
FIT-ZZN Získávání znalostí z databází cs  5  zimní V zá,zk   ano
 


Předměty volitelné ve všech ročnících, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
FIT-CON Controlling cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-FIK Filozofie a kultura cs  3  letní PV   ano
FIT-WAP Internetové aplikace cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  letní PV   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  letní PV   ano
FIT-KRY Kryptografie cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-MFI Mezinárodní finance cs  4  letní PV zá,zk   ano
FIT-NMA Nákladový management cs  4  letní PV zk   ano
FIT-PMM Pokročilé metody analýz a modelování cs  4  letní PV kl   ano
FIT-POS Pokročilé operační systémy cs  5  letní PV zk   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  letní PV   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  letní PV   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  letní PV   ano
FIT-ROSa Real-time operační systémy (v angličt... en  5  letní PV zk   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  letní PV   ano
FIT-SNT Simulační nástroje a techniky cs  5  letní PV zá,zk   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  letní PV   ano

Volitelný
FIT-AGS Agentní a multiagentní systémy cs  5  letní V zk   ano
FIT-EVO Aplikované evoluční algoritmy cs  5  letní V zk   ano
FIT-FVS Funkční verifikace číslicových systémů cs  5  letní V zk   ano
FIT-KKO Kódování a komprese dat cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-LOG Logika cs  5  letní V zá,zk   ano
FEKT-MMAT Maticový a tenzorový počet cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-MI2 Mikroekonomie 2 cs  5  letní V zk   ano
FIT-MUL Multimédia cs  5  letní V zk   ano
FIT-NSB Návrh, správa a bezpečnost cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-OPM Optimalizace cs  4  letní V zá,zk   ano
FIT-POL Podniková logistika cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-PIS Pokročilé informační systémy cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-PMA Projektový manažer cs  5  letní V kl   ano
FIT-PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly cs  5  letní V zk   ano
FSI-SSP Stochastické procesy cs  4  letní V zá,zk   ano
FIT-SMA Strategický marketing cs  4  letní V zk   ano
FIT-SPP Systémy odolné proti poruchám cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-VIZa Vizualizace a CAD (v angličtině) en  5  letní V kl   ano
FIT-VYF Výpočetní fotografie cs  5  letní V kl   ano
FIT-VNV Vysoce náročné výpočty cs  5  letní V zk   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  letní V   ano