• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Informační technologie


Zkratka: BIT
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Informační technologie
Fakulta: Fakulta informačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.6.2011
Akreditace do: 31.12.2019
Profil oboru:
Obor Informační technologie je zaměřen na výchovu absolventů, kteří se mohou v praxi uplatnit jako projektanti, konstruktéři, programátoři a údržbáři počítačových systémů, číslicových zařízení, konfigurací i jednotlivých počítačů, počítačových sítí, systémů založených na počítačích, jako programátoři a správci databázových systémů a informačních systémů.
Klíčové výsledky učení:
Studenti porozumí jednotlivým úrovním výpočetních systémů od hardware (polovodičové prvky, logické obvody, procesory, periferní zařízení) přes software (datové a řídící struktury, objektová orientace, programovací jazyky, překladače, operační systémy, databáze) až po typické aplikace (informační systémy, počítačové sítě, umělá inteligence, počítačová grafika a multimedia). Pochopí teoretické základy informatiky (diskrétní matematika, formální jazyky a jejich modely, spektrální analýza signálů, modelování a simulace). Absolventi budou schopni analyzovat, navrhovat, implementovat, testovat a udržovat běžné počítačové aplikace a budou schopni týmové práce.
Profesní profil absolventů s příklady:

  • Absolvent bakalářského studijního oboru Informační technologie má základní teoretické znalosti z oblasti technických i programových prostředků.
  • Je kvalifikovaný a adaptabilní odborník schopný se přizpůsobit konkrétním podmínkám na pracovišti.
  • V praxi se může uplatnit jako projektant, konstruktér, a údržbář počítačových systémů a číslicových zařízení, jako technik pro instalace číslicových systémů a počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů a správce počítačových sítí nebo středoškolský učitel informačních technologií a jako kvalifikovaný podnikatel v oboru výpočetní techniky.
Garant oboru: prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-IDA Diskrétní matematika cs  7  zimní P zk   ano
FIT-IEL Elektronika pro informační technologie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FIT-IUS Úvod do softwarového inženýrství cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-IZP Základy programování cs  7  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAVU-ACHE20 Architektura 20. století cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-AUP-Z Autorská práva - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FAVU-1CU20st-Z České umění 1. pol. 20. stol. v souvi... cs  3  zimní V zk   ano
FIT-FIT Dějiny a filozofie techniky cs  3  zimní V   ano
FAVU-DEDE1-Z Dějiny designu 1 - zimní cs  3  zimní V zk   ano
FIT-IFS Fyzikální seminář cs  2  zimní V   ano
FEKT-JFYZ Fyzika pro audio inženýrství cs  6  zimní V zá,zk   ano
FEKT-HFYZ Fyzika v elektrotechnice cs, en  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-IVG Informační výchova a gramotnost cs  1  zimní V   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  zimní V   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  zimní V   ano
FIT-ISM Matematický seminář cs  2  zimní V   ano
FIT-ISC Počítačový seminář cs  2  zimní V   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  zimní V   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  zimní V   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  zimní V   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  zimní V   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  zimní V   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-IMA Matematická analýza cs  6  letní P zk   ano
FIT-INC Návrh číslicových systémů cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-IOS Operační systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-ISU Programování na strojové úrovni cs  6  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FIT-AIT Angličtina pro IT cs  3  letní PV zá,zk   ano
FIT-BAN2 Angličtina 2: mírně pokročilí 2 cs  3  letní PV zá,zk   ano
FIT-BAN3 Angličtina 3: středně pokročilí 1 cs  3  letní PV zá,zk   ano
FIT-BAN4 Angličtina 4: středně pokročilí 2 cs  3  letní PV zá,zk   ano
FIT-IVH Seminář VHDL cs  4  letní PV   ano

Volitelný
FAVU-AUP-L Autorská práva - letní cs  3  letní V zk   ano
FAVU-1CU20st-L České umění 2. pol. 20. stol. v souvi... cs  3  letní V zk   ano
FAVU-DEDE1-L Dějiny designu 1 - letní cs  3  letní V zk   ano
FIT-FIK Filozofie a kultura cs  3  letní V   ano
FIT-IJC Jazyk C cs  5  letní V zk   ano
FIT-HKO Komunikační dovednosti cs  3  letní V   ano
FIT-HKA Konflikty a asertivita cs  3  letní V   ano
FIT-IMK Mechanika a akustika cs  6  letní V kl   ano
FIT-IVS Praktické aspekty vývoje software cs  5  letní V kl   ano
FIT-HPR Prezentační dovednosti cs  3  letní V   ano
FIT-HPO Psychologie osobnosti cs  3  letní V   ano
FIT-RET Rétorika cs  3  letní V   ano
FIT-ISJ Skriptovací jazyky cs  5  letní V zk   ano
FIT-ITW Tvorba webových stránek cs  5  letní V kl   ano
FIT-ITY Typografie a publikování cs  4  letní V kl   ano
FIT-HVR Vedení a řízení lidí cs  3  letní V   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-IAL Algoritmy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-IFJ Formální jazyky a překladače cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-INP Návrh počítačových systémů cs  6  zimní P zá,zk   ano
FIT-INM Numerická matematika a pravděpodobnost cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-ISS Signály a systémy cs  6  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FIT-AIT Angličtina pro IT cs  3  zimní PV zá,zk   ano
FIT-BAN3 Angličtina 3: středně pokročilí 1 cs  3  zimní PV zá,zk   ano
FIT-BAN4 Angličtina 4: středně pokročilí 2 cs  3  zimní PV zá,zk   ano

Volitelný
FIT-JA3 Angličtina: konverzace cs  3  zimní V zá,zk   ano
FIT-AEU Angličtina pro Evropu cs  3  zimní V zá,zk   ano
FIT-FCE Angličtina: příprava na zkoušku FCE cs  3  zimní V   ano
FIT-IW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-IIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  zimní V zk   ano
FIT-IKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní V   ano
FP-mak1P Makroekonomie 1 cs  5  zimní V zá,zk   ano
FEKT-TMAN Management cs  5  zimní V zá,zk   ano
FIT-IMF Matematické základy fuzzy logiky cs  5  zimní V kl   ano
FIT-INI Návrh a implementace IT služeb cs  4  zimní V kl   ano
FIT-IPSO Pedagogická psychologie cs  5  zimní V zk   ano
FIT-IPZ Periferní zařízení cs  4  zimní V zk   ano
FIT-ILI Pokročilá témata administrace operačn... cs  4  zimní V kl   ano
FIT-IPA Pokročilé asemblery cs  5  zimní V zk   ano
FIT-IPS Programovací seminář cs  2  zimní V   ano
FIT-IP1 Projektová praxe 1 cs  5  zimní V kl   ano
FIT-IW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní V zk   ano
FIT-JS1 Španělština: začátečníci 1/2 cs  3  zimní V   ano
FIT-I2C Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4) cs  4  zimní V kl   ano
FEKT-AUMI Úvod do medicínské informatiky cs  5  zimní V zá,zk   ano
FEKT-BVPM Vybrané partie z matematiky II. cs  5  zimní V zk   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  zimní V   ano
FIT-IZEP Základy ekonomiky podniku cs  6  zimní V zá,zk   ano
FP-ZF Základy financování cs  5  zimní V zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-IDS Databázové systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-IPK Počítačové komunikace a sítě cs  4  letní P zá,zk   ano
FIT-IPP Principy programovacích jazyků a OOP cs  5  letní P zá,zk   ano
FIT-IZG Základy počítačové grafiky cs  6  letní P zá,zk   ano
FIT-IZU Základy umělé inteligence cs  4  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FIT-ICP Seminář C++ cs  4  letní PV   ano
FIT-IJA Seminář Java cs  4  letní PV   ano
FIT-IVH Seminář VHDL cs  4  letní PV   ano

Volitelný
FIT-IAN Analýza binárního kódu cs  4  letní V kl   ano
FIT-JA3 Angličtina: konverzace cs  3  letní V zá,zk   ano
FIT-AEU Angličtina pro Evropu cs  3  letní V zá,zk   ano
FIT-IBS Bezpečnost a počítačové sítě cs  4  letní V zá,zk   ano
FSI-HDS Daňová soustava cs  5  letní V zá,zk   ano
FP-KfapP Finanční analýza a plánování cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-IIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  letní V zk   ano
FIT-IKR Klasifikace a rozpoznávání cs  5  letní V zk   ano
FIT-IKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní V   ano
FP-mik1P Mikroekonomie 1 cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-IPSO Pedagogická psychologie cs  5  letní V zk   ano
FEKT-BPPK Počítačová podpora konstruování cs  6  letní V kl   ano
FIT-IW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní V zk   ano
FIT-IAM Pokročilá matematika cs  5  letní V kl   ano
FIT-PRM Právní minimum cs  3  letní V   ano
FIT-IW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní V kl   ano
FIT-IZA Programování zařízení Apple cs  5  letní V zk   ano
FIT-IP2 Projektová praxe 2 cs  5  letní V kl   ano
FIT-IW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní V zá,zk   ano
FIT-I1C Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2) cs  4  letní V kl   ano
FIT-JS1 Španělština: začátečníci 2/2 cs  3  letní V zá,zk   ano
FIT-ITP Technika personálních počítačů cs  5  letní V zk   ano
FIT-ITS Testování a dynamická analýza cs  5  letní V zá,zk   ano
FP-uceP Účetnictví cs  4  letní V zá,zk   ano
FEKT-BVPA Vybrané partie z matematiky I. cs  5  letní V zk   ano
FIT-ZPX Zahraniční odborná praxe en  5  letní V   ano
FIT-IZMA Základy marketingu cs  5  letní V zá,zk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-IIS Informační systémy cs  4  zimní P zá,zk   ano
FIT-IMP Mikroprocesorové a vestavěné systémy cs  6  zimní P zá,zk   ano
FIT-IMS Modelování a simulace cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-ITT Semestrální projekt cs  5  zimní P   ano
FIT-ISA Síťové aplikace a správa sítí cs  5  zimní P zá,zk   ano
FIT-ITU Tvorba uživatelských rozhraní cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný
FIT-IP3 Projektová praxe 3 cs  5  zimní V kl   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FIT-IBT Bakalářská práce cs  13  letní P   ano

Volitelný
FIT-IMU Multimédia v počítačových sítích cs  4  letní V kl   ano
FIT-IIZ Správa serverů IBM zSeries cs  5  letní V kl   ano