• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Physical and Building Materials Engineering


Zkratka: FMI
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.12.2020
Garant oboru: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DJ01 Doktorský seminář I (FMI) cs  4  letní P   ano
FAST-DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro d... cs  1  letní P   ano

Volitelný
FAST-DJ66 Mikrostruktura stavebních látek cs  8  letní V zk 4705 ano
FAST-DJ67 Teoretické základy pálených staviv cs  8  letní V zk 4705 ano
FAST-DV71 Teorie cen cs  8  letní V zk 4705 ano
FAST-DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I cs  4  letní V 4712 ano
FAST-DA61 Numerické metody I cs  4  letní V 4712 ano
FAST-DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  4  letní V 4712 ano
FAST-DB64 Fyzika látek cs  8  letní V zk 4714 ano
FAST-DC62 Fyzikální chemie silikátů cs  8  letní V zk 4714 ano
FAST-DB63 Synergie stavebních materiálů cs  8  letní V zk 4714 ano
FAST-DJ64 Teoretické základy kompozitních mater... cs  8  letní V zk 4714 ano
FAST-DJ62 Teoretické základy technologie silikátů cs  8  letní V zk 4714 ano
FAST-DJ65 Teorie optimálního užití stavebních l... cs  8  letní V zk 4714 ano
FAST-DJ63 Teorie trvanlivosti a sanace betonů cs  8  letní V zk 4714 ano

Skupiny volitelných předmětů
4705 povinnost: 1 předmět  
4712 povinnost: 1 předmět  
4714 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DJ02 Doktorský seminář II (FMI) cs  8  zimní P   ano

Volitelný
FAST-DA65 Analýza časových řad cs  10  zimní V zk 4713 ano
FAST-DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii cs  10  zimní V zk 4713 ano
FAST-DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II cs  10  zimní V zk 4713 ano
FAST-DA63 Numerické metody II cs  10  zimní V zk 4713 ano
FAST-DA66 Numerické řešení variačních úloh cs  10  zimní V zk 4713 ano
FAST-DA64 Regresní modely cs  10  zimní V zk 4713 ano
FAST-DJ68 Environmentální systémy výroby a užit... cs  8  zimní V zk 4715 ano
FAST-DI63 Nedestruktivní diagnostické metody zk... cs  8  zimní V zk 4715 ano
FAST-DJ69 Reologie betonu cs  8  zimní V zk 4715 ano
FAST-DB65 Využití akustických metod pro NDT sta... cs  8  zimní V zk 4715 ano

Skupiny volitelných předmětů
4713 povinnost: 1 předmět  
4715 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  8  letní P zk   ano
FAST-DJ03 Doktorský seminář III (FMI) cs  8  letní P   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DJ04 Doktorský seminář IV (FMI) cs  8  zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DJ05 Doktorský seminář V (FMI) cs  14  letní P   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DJ06 Doktorský seminář VI (FMI) cs  14  zimní P   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DJ07 Doktorský seminář VII (FMI) cs  20  letní P   ano