• Volba rektora
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Building Constructions


Zkratka: PST
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.12.2020
Garant oboru: doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Analýza kvality vnitřního prostředí v prostředcích hromadné dopravy

  Experimentální a teoretické řešení zajišťování kvality vnitřního prostředí ve vybraných dopravních prostředcích. Zhodnocení využití energetických zdrojů a metod řízení provozu systémů větrání, vytápění a chlazení. Krátkodobé a dlouhodobé zatížení cestujících ve vnitřním prostředí dopravného prostředku. Vyhodnocení provozu z hlediska energetické efektivnosti a přípustné kvality vnitřního prostředí.

  Školitel: Hirš Jiří, doc. Ing., CSc.
 2. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
 3. Možnosti eliminace tepelných mostů

  Za pomocí modelování tepelných a vlhkostních polí nalézat řešení eliminace tepelných mostů ve stavebních konstrukcích.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.
 4. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
 5. Řízení provozu systémů TZB v budovách

  Výzkum inteligentních systémů řízení systémů technických zařízení budov. Zaměření na energetickou efektivnost, kvalitu vnitřního prostředí a tvorbu datových vstupů pro řídící systémy s využitím dynamického modelování chování budov a systémů TZB. Inteligentní distribuce energie mezi budovami.

  Školitel: Hirš Jiří, doc. Ing., CSc.
 6. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
 7. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
 8. Výzkum pilotních projektů budov s téměř nulovou spotřebou energie a budov s přebytkem energie

  Teoretické modelování a experimentální měření budov zařazených jako pilotní projekty v projektu TAČR CK Smart Regions.

  Školitel: Hirš Jiří, doc. Ing., CSc.
 9. Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov

  Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov – vytápění, větrání, chlazení (HVAC) - směřující k dosažení tepelného komfortu v budovách při minimální provozní energetické náročnosti. Výzkum systémů HVAC bude zaměřen na optimalizaci jejich návrhu a provozování s využitím nízkopotenciálního tepla a chladu. Výzkum bude prováděn v teoretické rovině vývojem matematicko-fyzikálních modelů využívajících a v rovině experimentální pak laboratorními experimenty a měření in situ metodou PIV.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DH01 Doktorský seminář I (PST) cs  4  letní P   ano
FAST-DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro d... cs  1  letní P   ano

Volitelný
FAST-DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I cs  4  letní V 4708 ano
FAST-DA61 Numerické metody I cs  4  letní V 4708 ano
FAST-DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  4  letní V 4708 ano
FAST-DJ61 Vybrané stati ze stavebně-materiálové... cs  8  letní V zk 4710 ano
FAST-DT61 Vybrané stati z technických zařízení ... cs  8  letní V zk 4710 ano
FAST-DW61 Vybrané stati z technologie staveb cs  8  letní V zk 4710 ano
FAST-DH81 Vybrané stati z teorie konstrukcí poz... cs  8  letní V zk 4710 ano
FAST-DB61 Vybrané stati ze stavební fyziky cs  8  letní V zk 4762 ano

Skupiny volitelných předmětů
4708 povinnost: 1 předmět  
4710 povinnost: 1 předmět  
4762 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DH02 Doktorský seminář II (PST) cs  8  zimní P   ano

Volitelný
FAST-DA65 Analýza časových řad cs  10  zimní V zk 4709 ano
FAST-DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii cs  10  zimní V zk 4709 ano
FAST-DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II cs  10  zimní V zk 4709 ano
FAST-DA63 Numerické metody II cs  10  zimní V zk 4709 ano
FAST-DA66 Numerické řešení variačních úloh cs  10  zimní V zk 4709 ano
FAST-DA64 Regresní modely cs  10  zimní V zk 4709 ano
FAST-DW62 Informační systémy v technologii staveb cs  8  zimní V zk 4711 ano
FAST-DH82 Provozní a funkční analýza konstrukce... cs  8  zimní V zk 4711 ano
FAST-DL61 Teorie betonových a zděných konstrukcí cs  8  zimní V zk 4711 ano
FAST-DT62 Teorie energie a prostředí budov cs  8  zimní V zk 4711 ano
FAST-DO61 Teorie kovových a dřevěných konstrukcí cs  8  zimní V zk 4711 ano

Skupiny volitelných předmětů
4709 povinnost: 1 předmět  
4711 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  8  letní P zk   ano
FAST-DH03 Doktorský seminář III (PST) cs  8  letní P   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DH04 Doktorský seminář IV (PST) cs  8  zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DH05 Doktorský seminář V (PST) cs  14  letní P   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DH06 Doktorský seminář VI (PST) cs  14  zimní P   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DH07 Doktorský seminář VII (PST) cs  20  letní P   ano