• Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Structures and Traffic Construction


Zkratka: KDS
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.12.2020
Garant oboru: prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Analýza a predikce mechanické odezvy kompozitů s krátkou (rozptýlenou) a strukturovanou výztuží

  Numerické a experimentální zkoumání kompozitů při mechanickém zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
 2. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
 3. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá,

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
 4. Metoda stochastických konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
 5. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
 6. Stochastická lomová mechanika

  Velmi obecné téma zahrnující jak analytickou tak výpočtovou mechaniku materiálů a konstrukcí, ve kterých se rozvíjí poškození ve smyslu lomové mechaniky a které jsou výrazně ovlivněny nebo řízeny náhodnou (prostorovou) fluktuací materiálových parametrů.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
 7. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.
 8. zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DO01 Doktorský seminář I (KDS) cs  4  letní P   ano
FAST-DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro d... cs  1  letní P   ano

Volitelný
FAST-DI61 Diagnostické metody zkoušení ve stave... cs  8  letní V zk 4763 ano
FAST-DF61 Interakce konstrukce a zeminy cs  8  letní V zk 4763 ano
FAST-DM61 Spolehlivost konstrukcí vozovek a jej... cs  8  letní V zk 4763 ano
FAST-DL61 Teorie betonových a zděných konstrukcí cs  8  letní V zk 4763 ano
FAST-DN61 Teorie drážního svršku cs  8  letní V zk 4763 ano
FAST-DO61 Teorie kovových a dřevěných konstrukcí cs  8  letní V zk 4763 ano
FAST-DD62 Teorie spolehlivosti, pružnosti, plas... cs  8  letní V zk 4763 ano
FAST-DD61 Stavební mechanika cs  8  letní V zk 4778 ano
FAST-DM62 Teorie dopravních staveb cs  8  letní V zk 4778 ano
FAST-DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I cs  4  letní V 4804 ano
FAST-DA61 Numerické metody I cs  4  letní V 4804 ano
FAST-DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  4  letní V 4804 ano

Skupiny volitelných předmětů
4763 povinnost: 1 předmět  
4778 povinnost: 1 předmět  
4804 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DO02 Doktorský seminář II (KDS) cs  8  zimní P   ano

Volitelný
FAST-DA65 Analýza časových řad cs  10  zimní V zk 4777 ano
FAST-DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii cs  10  zimní V zk 4777 ano
FAST-DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II cs  10  zimní V zk 4777 ano
FAST-DA63 Numerické metody II cs  10  zimní V zk 4777 ano
FAST-DA66 Numerické řešení variačních úloh cs  10  zimní V zk 4777 ano
FAST-DA64 Regresní modely cs  10  zimní V zk 4777 ano
FAST-DL62 Modelování konstrukcí cs  8  zimní V zk 4779 ano
FAST-ZF52 Podzemní stavitelství cs  8  zimní V zk 4779 ano
FAST-DI62 Radiační metody ve stavebnictví cs  8  zimní V zk 4779 ano
FAST-DD63 Stavební dynamika cs  8  zimní V zk 4779 ano
FAST-DN62 Teorie drážního spodku cs  8  zimní V zk 4779 ano
FAST-DO62 Teorie spřažených ocelobetonových kon... cs  8  zimní V zk 4779 ano
FAST-DM63 Životní prostřední a projektování poz... cs  8  zimní V zk 4779 ano

Skupiny volitelných předmětů
4777 povinnost: 1 předmět  
4779 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  8  letní P zk   ano
FAST-DO03 Doktorský seminář III (KDS) cs  8  letní P   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DO04 Doktorský seminář IV (KDS) cs  8  zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DO05 Doktorský seminář V (KDS) cs  14  letní P   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DO06 Doktorský seminář VI (KDS) cs  14  zimní P   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DO07 Doktorský seminář VII (KDS) cs  20  letní P   ano