• Volba rektora
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Management stavebnictví


Zkratka: MGS
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.10.2007
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Doktorské studium v oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia v oboru Management stavebnictví je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů spojených s řízením nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
 2. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV01 Doktorský seminář I (MGS) cs  4  letní P   ano
FAST-DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro d... cs  1  letní P   ano
FAST-DV81 Metody a právní aspekty vědecké práce... cs  2  letní P zk   ano

Volitelný
FAST-DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I cs  4  letní V 4250 ano
FAST-DA61 Numerické metody I cs  4  letní V 4250 ano
FAST-DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  4  letní V 4250 ano
FAST-DV73 Prostorová ekonomika cs  8  letní V zk 4252 ano
FAST-DV72 Současné ekonomické teorie a hospodář... cs  8  letní V zk 4252 ano
FAST-DV79 Finanční management cs  8  letní V zk 4253 ano
FAST-DV74 Inovační management cs  8  letní V zk 4253 ano
FAST-DV76 Krizový management cs  8  letní V zk 4253 ano
FAST-DV75 Podnikový management cs  8  letní V zk 4253 ano
FAST-DV80 Teorie managementu cs  8  letní V zk 4253 ano

Skupiny volitelných předmětů
4250 povinnost: 1 předmět  
4252 povinnost: 1 předmět  
4253 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV02 Doktorský seminář II (MGS) cs  8  zimní P   ano

Volitelný
FAST-DA65 Analýza časových řad cs  10  zimní V zk 4251 ano
FAST-DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii cs  10  zimní V zk 4251 ano
FAST-DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II cs  10  zimní V zk 4251 ano
FAST-DA63 Numerické metody II cs  10  zimní V zk 4251 ano
FAST-DA66 Numerické řešení variačních úloh cs  10  zimní V zk 4251 ano
FAST-DA64 Regresní modely cs  10  zimní V zk 4251 ano
FAST-DV77 Management investičních projektů cs  8  zimní V zk 4254 ano
FAST-DV78 Projektový management cs  8  zimní V zk 4254 ano
FAST-ZQ61 Soudní inženýrství - obecná metodika cs  8  zimní V zk 4254 ano

Skupiny volitelných předmětů
4251 povinnost: 1 předmět  
4254 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  8  letní P zk   ano
FAST-DV03 Doktorský seminář III (MGS) cs  8  letní P   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV04 Doktorský seminář IV (MGS) cs  8  zimní P   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV05 Doktorský seminář V (MGS) cs  14  letní P   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV06 Doktorský seminář VI (MGS) cs  14  zimní P   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-DV07 Doktorský seminář VII (MGS) cs  20  letní P   ano