• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Geodézie a kartografie (N)


Zkratka: GD
Zaměření: Inženýrská geodézie
Délka studia: 2 roky
Program: Geodézie a kartografie
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.5.2003
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Dvouletý navazující magisterský studijní program Geodézie a kartografie v oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie navazuje na tříleté bakalářské studium obdobného technického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných geodeticko – technických úlohách v problematice daného zaměření studia.
Studenti si prohloubí teoretický základ z bakalářského studia o další teoretické poznatky z matematicky, geofyziky a geodynamiky, teoretické geodézie, geodetické astronomie a kosmické geodézie a dalších profesně orientovaných předmětů. Na tyto základy navazují předměty z oblasti inženýrské geodézie, kam patří, vedle vlastní inženýrské geodézie především stavební a průmyslová geodézie a měření podzemních prostor. Tyto předměty se neobejdou bez skupiny encyklopedických předmětů z geotechniky, dopravních staveb a vodních staveb. Rozšiřujícími předměty jsou i otázky metrologie a legislativního zabezpečení. Zastoupeny jsou taktéž předměty ekonomického zaměření.
Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí geodeticko - inženýrskou práci. Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje geodeticko - inženýrské působení v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru a zaměření.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých geodeticko - technických a manažerských problémů) a je tedy připraven na svoje geodeticko - inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení geodeticko - inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých geodeticko - inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých geodeticko - technických problémů.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Geodézie a kartografie zaměření Inženýrská geodézie získat autorizaci Úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Absolvent je schopen řídit složité geodeticko - technické nebo odborné činnosti a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin. Svoje uplatnění může najít v rámci oboru i v oblasti výzkumu a vývoje.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-HE15 Geografické informační systémy cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-HE12 Komplexní projekt z IG cs  4  zimní P kl   ano
FAST-HE14 Stavební a průmyslová geodézie I cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-HU53 3D modelování cs  4  zimní P   ano

Volitelný
FAST-HB51 Automatizované měřicí systémy cs  4  zimní V zá,zk 4899 ano
FAST-HE55 Fyzikální geodézie cs  4  zimní V zá,zk 4899 ano
FAST-HN51 Dopravní stavby cs  4  zimní V zá,zk 4900 ano
FAST-HR51 Vodní stavby cs  4  zimní V zá,zk 4900 ano
FAST-HF51 Základy geotechniky cs  4  zimní V zá,zk 4900 ano

Skupiny volitelných předmětů
4899 povinnost: 1 předmět  
4900 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY51 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-HE18 Diplomový seminář cs  4  letní P   ano
FAST-HE09 Globální navigační systémy cs  3  letní P   ano
FAST-HE57 Metrologie a standardizace cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-HE20 Stavební a průmyslová geodézie II cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-HE65 Právní vztahy k nemovitostem cs  3  letní V zk 4901 ano
FAST-HE59 Právní vztahy k nemovitostem cs  3  letní V zk 4901 ano
FAST-HZ52 Stavební právo (G) cs  3  letní V zk 4901 ano
FAST-HZ51 Stavební právo (G) cs  3  letní V zk 4901 ano
FAST-HS51 Ekologické inženýrství cs  3  letní V 4902 ano
FAST-HE58 Oceňování nemovitostí cs  3  letní V 4902 ano
FAST-HE61 Řízení geodetické firmy cs  3  letní V 4902 ano
FAST-HE62 Speleologické mapování cs  3  letní V 4902 ano
FAST-CZ53 Historie a filozofie techniky cs  2  letní V 4978 ano
FAST-CZ54 Inženýrská pedagogika cs  2  letní V 4978 ano
FAST-CZ56 Psychologie managementu cs  2  letní V 4978 ano

Skupiny volitelných předmětů
4901 povinnost: 1 předmět  
4902 povinnost: 2 předměty  
4978 povinnost: 1 předmět