• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Management stavebnictví (N)


Zkratka: N
Zaměření: -
Délka studia: 1.5 roků
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.10.2007
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Management stavebnictví navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Předmětem je prohloubení znalostí teoretických, inženýrských a zejména stavebně-inženýrských a ekonomicko-manažerských disciplín, umožňujících samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví. Teoretické a inženýrské znalosti jsou prohloubeny aplikovanou fyzikou a matematikou a teorií spolehlivosti. Stavebně-inženýrské předměty jsou rozvíjeny zařazením inženýrských sítí a zakládáním staveb, modernizacemi a rekonstrukcemi staveb a statikou při rekonstrukcích.
Obor Management stavebnictví je rozvíjen po ekonomicko-manažerské linii předměty investování, oceňování nemovitostí, velký důraz je kladen na projektové řízení staveb a manažerské systémy, management stavebního podniku, finanční analýzu ve stavebním podniku, veřejné finance a investice. Doplňující předměty jsou zaměřené na manažerské techniky a právo v podnikání. Schopnost komplexního řešení problému a inženýrské myšlení je prokazováno v projektech. Propojení ekonomického, manažerského a technického vzdělání se promítá do projektů z projektového řízení staveb a stavebního podniku.
Systém povinně volitelných předmětů umožňuje individuální specializaci do dodavatelské sféry nebo do veřejné správy. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské a ekonomické předměty oboru, v nichž student nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení problémů v oboru Management stavebnictví.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Management stavebnictví získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických, technicko-ekonomických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technicko-ekonomických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe může absolvent studijního oboru Management stavebnictví získat autorizaci) je schopen řídit složité technicko-ekonomické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CV021 Ceny ve stavebnictví 2 cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CV006 Inženýrský seminář 1 cs  2  zimní P   ano
FAST-CV020 Manažerské účetnictví cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CA005 Matematika 5 (E) cs  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CH053 Modernizace a rekonstrukce cs  4  zimní V kl 5609 ano
FAST-CG051 Územní plánování cs  4  zimní V kl 5609 ano
FAST-BI052 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) cs  4  zimní V kl 5610 ano
FAST-CL058 Statika při rekonstrukcích (E) cs  4  zimní V kl 5610 ano
FAST-CV051 Ekonomická statistika cs  4  zimní V kl 5611 ano
FAST-CD006 Teorie spolehlivosti cs  4  zimní V kl 5611 ano
FAST-BP009 Inženýrské sítě cs  4  zimní V zá,zk 5612 ano
FAST-CF052 Zakládání staveb (E) cs  4  zimní V zá,zk 5612 ano

Skupiny volitelných předmětů
5609 povinnost: 1 předmět  
5610 povinnost: 1 předmět  
5611 povinnost: 1 předmět  
5612 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-CV005 Investování cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-CV010 Inženýrský seminář 2 cs  2  letní P   ano
FAST-CV007 Oceňování nemovitostí cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-CV009 Projektové řízení staveb 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-CV022 Správní právo cs  3  letní P zk   ano

Volitelný
FAST-CB055 Aplikovaná fyzika (E) cs  3  letní V kl 5615 ano
FAST-CV075 Regionální politika cs  3  letní V kl 5615 ano
FAST-CV076 Manažerské techniky cs  3  letní V kl 5616 ano
FAST-CV077 Marketing 2 cs  3  letní V kl 5616 ano
FAST-CE055 Geografické informační systémy cs  2  letní V kl 5617 ano
FAST-CV078 Integrované systémy managementu cs  2  letní V kl 5617 ano
FAST-CZ052 Etika v podnikání cs  2  letní V 5618 ano
FAST-CZ054 Inženýrská pedagogika cs  2  letní V 5618 ano

Skupiny volitelných předmětů
5615 povinnost: 1 předmět  
5616 povinnost: 1 předmět  
5617 povinnost: 1 předmět  
5618 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CV018 Diplomový seminář (E) cs  2  zimní P   ano
FAST-CV023 Management stavebního podniku cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CV012 Projekt – Projektové řízení staveb 2 cs  6  zimní P kl   ano
FAST-CV011 Projekt – Stavební podnik 2 cs  6  zimní P kl   ano
FAST-CV024 Veřejné stavební investice 2 cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CV079 Finanční analýza ve stavebním podniku cs  3  zimní V kl 5620 ano
FAST-CV080 Veřejné finance cs  3  zimní V kl 5620 ano
FAST-CV081 Hodnotové inženýrství cs  3  zimní V zá,zk 5621 ano
FAST-CV082 Správa stavebních objektů cs  3  zimní V zá,zk 5621 ano

Skupiny volitelných předmětů
5620 povinnost: 1 předmět  
5621 povinnost: 1 předmět