• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Stavebně materiálové inženýrství


Zkratka: M
Zaměření: -
Délka studia: 1.5 roků
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření. V průběhu studia získá student prohloubené vědomosti z teoretických i odborných disciplín oboru Stavebně materiálové inženýrství.
V průběhu prvního semestru získá student nové teoretické vědomosti, které jsou nutným předpokladem pro další rozvoj jeho odborných znalostí a schopností. Do studijního plánu jsou postupně zařazovány další odborné inženýrské předměty oboru, v nichž nabude podrobnější poznatky nových přístupů k řešení stavebně materiálové problematiky. V posledních dvou semestrech studia je v rámci povinně volitelných oborových předmětů nabízena možnost užší specializace v návaznosti na zvolené téma diplomové práce.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Stavebně materiálové inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Získá znalosti o sanaci betonu, trvanlivosti materiálů a ekonomických aspektech technologie výroby, managementu i marketingu.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Absolvent je teoreticky i prakticky v laboratořích připravován jednak pro řízení výroby maltovin, keramiky, betonu, dílců a ostatních stavebních hmot, ale i na uplatnění znalostí o vlastnostech materiálů při realizacích a rekonstrukcích staveb.
V rámci kompetencí je jeho uplatnění v širokých oblastech technologie výroby všech druhů stavebních materiálů, jako manager jakosti či environmentu stavební firmy. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CJ001 Aplikovaný software cs  2  zimní P kl   ano
FAST-CV002 Ekonomika stavebního průmyslu cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CJ002 Kompozitní materiály cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CJ012 Maltoviny 3 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CA003 Matematika 5 (M) cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CJ004 Plastické látky cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CJ013 Technologie betonu 3 cs  4  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-CJ006 Organizace a řízení závodů cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-CJ014 Sklářství cs  3  letní P kl   ano
FAST-CJ015 Technologie sanace cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-CJ007 Trvanlivost stavebních materiálů cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CJ057 Inženýrství technologických procesů cs  5  letní V zá,zk 5049 ano
FAST-CJ051 Oceňování nemovitostí cs  5  letní V zá,zk 5049 ano
FAST-CW056 Teorie měření a regulace cs  5  letní V zá,zk 5049 ano
FAST-CV059 Financování cs  3  letní V zá,zk 5051 ano
FAST-CV083 Účetnictví cs  3  letní V zá,zk 5051 ano
FAST-CZ057 Prezentační dovednosti cs  2  letní V 5052 ano
FAST-CZ056 Psychologie ve firemní praxi cs  2  letní V 5052 ano

Skupiny volitelných předmětů
5049 povinnost: 1 předmět  
5051 povinnost: 1 předmět  
5052 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CJ008 Diplomový seminář (M) cs  5  zimní P kl   ano
FAST-CJ009 Ekologie ve stavebnictví cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CJ010 Laboratorní zkoušení stavebních hmot ... cs  2  zimní P   ano
FAST-CJ011 Optimalizace užití stavebních látek cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CJ059 Teoretické základy speciálních staveb... cs  5  zimní V zá,zk 5054 ano
FAST-CI059 Základy managementu a metrologie ve s... cs  5  zimní V zá,zk 5054 ano
FAST-CB053 Aplikovaná fyzika (M) cs  4  zimní V 5055 ano
FAST-CW053 Speciální stroje a zařízení cs  4  zimní V 5055 ano
FAST-CD059 Teorie spolehlivosti stavebních mater... cs  4  zimní V 5055 ano
FAST-CV058 Ekonomika investic cs  4  zimní V 5056 ano
FAST-CV064 Marketing a management cs  4  zimní V 5056 ano

Skupiny volitelných předmětů
5054 povinnost: 1 předmět  
5055 povinnost: 1 předmět  
5056 povinnost: 1 předmět