• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

všeobecný


Zkratka: VS
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.10.2003
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Cílem studia všeobecného oboru v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství (společných prvních dvou ročníků všech studijních oborů - Pozemní stavby, Konstrukce a dopravní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví) je získání znalostí zejména z předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí tohoto společného bloku jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření a základní předměty odborného zaměření.
Klíčové výsledky učení:
Studium na oboru vychází ze společného teoretického vědního základu, který spočívá ve studiu přírodovědných, základních inženýrských a stavebně-inženýrských věd. Patří k nim především stavební mechanika, pružnost a pevnost a statika. Stavební odborná náplň je získávána v předmětech pozemní stavitelství, betonové a kovové konstrukce, konstrukce dopravních staveb, vodní stavby, technická zařízení budov, technologie stavebních prací.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BV001 Ekonomie cs, en  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-BB001 Fyzika cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BF001 Geologie cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BU001 Informatika cs, en  3  zimní P   ano
FAST-BA001 Matematika 1 cs, en  7  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH001 Pozemní stavitelství 1 cs, en  7  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BA008 Konstruktivní geometrie cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BA002 Matematika 2 cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BC001 Stavební chemie cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BI001 Stavební látky cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BV002 Základy podnikové ekonomiky cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BD001 Základy stavební mechaniky cs, en  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BE001 Geodézie cs, en  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-BO001 Konstrukce a dopravní stavby cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BA003 Matematika 3 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BD002 Pružnost a pevnost cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BS001 Vodohospodářské stavby cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BI002 Zkušebnictví a technologie cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BF002 Mechanika zemin cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BL001 Prvky betonových konstrukcí cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BO002 Prvky kovových konstrukcí cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BD003 Statika 1 cs, en  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BE002 Výuka v terénu z geodézie cs, en  2  letní P   ano

Volitelný
FAST-BR051 Hydraulika a hydrologie (K),(V) cs, en  4  letní V zá,zk 4984 ano
FAST-BH058 Pozemní stavitelství 2 (E) cs  4  letní V zá,zk 4984 ano
FAST-BH052 Pozemní stavitelství 2 (S) cs, en  4  letní V zá,zk 4984 ano
FAST-BJ053 Těžba a úpravnictví surovin (M) cs  4  letní V zá,zk 4984 ano
FAST-BI052 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) cs  4  letní V zá,zk 4985 ano
FAST-BC051 Chemie a technologie vody (V) cs  4  letní V zá,zk 4985 ano
FAST-BJ051 Maltoviny 1 – teoretické podklady str... cs  4  letní V zá,zk 4985 ano
FAST-BV051 Pracovní inženýrství (E) cs  4  letní V zá,zk 4985 ano
FAST-BH059 Tepelná technika budov (S) cs, en  4  letní V zá,zk 4985 ano
FAST-BR056 Hydroinformatika 1 (V) cs  3  letní V kl 4986 ano
FAST-BJ057 Maltoviny 1 – výpočtové podklady stru... cs  3  letní V kl 4986 ano
FAST-BH051 Počítačová grafika (S) cs, en  3  letní V kl 4986 ano
FAST-BU051 Systémy CAD (K) cs  3  letní V kl 4986 ano
FAST-BW051 Technologie stavebních prací 1 (E) cs  3  letní V kl 4986 ano

Skupiny volitelných předmětů
4984 povinnost: 1 předmět  
4985 povinnost: 1 předmět  
4986 povinnost: 1 předmět