• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Informační bezpečnost


Zkratka: TZ-IBP
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Informační bezpečnost
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 23.12.2014
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Studijní obor Informační bezpečnost nabízí studium zaměřené na oblast bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (ICT). Studenti se v oboru podrobně seznámí jak s technickými aspekty zajištění bezpečnosti ICT, tak s oblastmi práva a ekonomie, které jsou s problematikou bezpečnosti úzce spjaty.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi studia budou vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva souvisejícími s návrhem, provozem a správou informačních a komunikačních systémů.
Teoretické základy jsou ve vyšších ročnících doplněny o praktické kurzy, ve kterých studenti získají praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi. Tyto znalosti budou pak dále schopni aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Komplexní přístup pokrývající klíčové aspekty moderní informační bezpečnosti umožní studentům získat vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce. Důraz je kladen také na jazykovou přípravu studentů, především na odbornou angličtinu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru Informační bezpečnost má kvalitní znalosti z matematiky, informatiky, kryptografie, ekonomie a práva, což jsou znalosti nezbytné pro návrh, provoz a správu informačních a komunikačních systémů. Získá praktické zkušenosti s moderními informačními technologiemi, přičemž bude své znalosti a schopnosti schopen prakticky aplikovat s ohledem na současný stav legislativy a s ohledem na ekonomické aspekty vyvinutých bezpečnostních řešení. Získá vzdělání nutné nejen pro čistě technické, ale i manažerské a ekonomické pozice na trhu práce.
Garant oboru: prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KKOM Komunikační technologie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KPC1T Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano
FEKT-ZPNA Právní nauka cs  7  zimní P zk   ano
FEKT-KZKR Základy kryptografie cs, en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-ZDMA Diskrétní matematika cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-ZFY1 Fyzika 1 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KPC2T Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano
FEKT-ZUP1 Úvod do práva ICT1 cs  4  letní P kol   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-ZAIT Angličtina pro IT cs  3  letní VV zá,zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-ZAKR Aplikovaná kryptografie cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-ZEK2 Makroekonomie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-ZMAN Management cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-ZPST Pravděpodobnost a statistika cs  5  zimní P   ano
FEKT-ZUP2 Úvod do práva ICT 2 cs  4  zimní P kol   ano

Volitelný oborový
FEKT-KZSY Zabezpečovací systémy cs  5  zimní VO zá,zk 2 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 6 předmětů  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-ZIC1 Bezpečnost ICT 1 cs  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-KDAK Datová komunikace cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-ZEK1 Mikroekonomie cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-KSOS Síťové operační systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-ZTIN Teoretická informatika cs  7  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-KARS Architektura sítí cs  5  letní VO zá,zk 2 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-ZAIT Angličtina pro IT cs  3  letní VV zá,zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 6 předmětů  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-ZIC2 Bezpečnost ICT 2 cs  7  zimní P zá,zk   ne
FEKT-KMDS Multimediální služby cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KB2T Semestrální práce cs  3  zimní P kl   ano
FEKT-ZSPR Softwarové právo cs  3  zimní P kol   ne

Volitelný oborový
FEKT-KPTS Přístupové a transportní sítě cs  5  zimní VO zá,zk 2 ano
FEKT-KZSG Základy počítačové sazby a grafiky cs  6  zimní VO zá,zk 2 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 6 předmětů  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KBCT Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-ZCPT Cryptologic Protocol Theory cs  4  letní P zá,zk   ne
FEKT-ZKKR Kyberkriminalita cs  3  letní P kol   ne

Volitelný oborový
FEKT-KPRM Přenosová média cs  6  letní VO zá,zk 2 ano
FEKT-KRMK Rádiové a mobilní komunikace cs  5  letní VO zá,zk 2 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 1 ano
FEKT-ZAIT Angličtina pro IT cs  3  letní VV zá,zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 6 předmětů  
1 povinnost: 2 předměty