• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Audioengineering


Zkratka: PU-AUD
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Audioengineering
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.10.2015
Akreditace do: 1.11.2019
Profil oboru:
Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové magisterské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a digitálního zpracování zvukových signálů a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Magisterský obor lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na audio inženýrství nebo multimédia.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku zpracování zvukových signálů či multimédia.
Své teoretické znalosti si student může doplnit studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti zpracování zvukových signálů, multimédií, prostorového zvuku a moderních audio technologií a znalosti o jejich využití ve studiové praxi, multimediálních instalacích atd. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování, kompresi a přenos až po technickou realizaci audio systémů, od hudební teorie přes studiovou praxi po zvukové a multimediální instalace. Je obeznámen s problematikou prostorové akustiky a ozvučování moderními zvukovými systémy.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi jsou plně kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky a multimédií. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe, ozvučování a technické realizace zvukových systémů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných, souvisejících oblastech.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-UUM1 Art of New Media - Art and Technology 1 en  4  zimní P   ne
FEKT-USP3 Sound Recording Practice 1 en  4  zimní P   ne
FEKT-UVTM Video Technology and Multimedia en  5  zimní P zá,zk   ne

Volitelný oborový
FEKT-USA1 Auditory Analysis 1 en  4  zimní VO   ne
FEKT-UFT1 Film Making 1 en  4  zimní VO   ne
FEKT-UIN1 Instrumentation 1 en  4  zimní VO   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-NDRE Differential equations in electrical ... en  5  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-NTEO Electronic Circuits Theory en  7  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-NPSO Probability,statistics,operations res... en  5  zimní VM zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-XJA3 Angličtina konverzace cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-UKO1 Creative Personality 1 en  4  zimní VV   ne
FEKT-UTK1 Fundamentals of Composition Theory 1 en  4  zimní VV   ne
FEKT-UDH3 History of Music in 18th and 19th Cen... en  6  zimní VV   ne
FEKT-UDV1 History of Vocal Music 1 en  6  zimní VV   ne
FEKT-UOH1 Orchestal Play 1 en  2  zimní VV   ne
FEKT-NPRI Project management of innovation en  6  zimní VV zk   ne
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-UUM2 Art of New Media - Art and Technology 2 en  5  letní P zk   ne
FEKT-NCSI Digital Signal Processing en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-USP4 Sound Recording Practice 2 en  4  letní P   ne

Volitelný oborový
FEKT-NADP A/D and D/A Converters en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-USA2 Auditory Analysis 2 en  5  letní VO kl   ne
FEKT-NNAV Computers and peripheral devices en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-UFT2 Film Making 2 en  5  letní VO kl   ne
FEKT-UIN2 Instrumentation 2 en  5  letní VO zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-NMAT Matrices and tensors calculus en  5  letní VM zá,zk   ne
FEKT-NMIA Microcontrollers for Advanced Applica... en  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-NMNM Modern Numerical Methods en  5  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CSCP The C++ Programming Language en  4  letní VM kl   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-JAH2 Audiotechnika v angličtině cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-UKO2 Creative Personality 2 en  4  letní VV   ne
FEKT-UTK2 Fundamentals of Composition Theory 2 en  5  letní VV zk   ne
FEKT-UDH4 History of Music in 18th and 19th Cen... en  7  letní VV zk   ne
FEKT-UDV2 History of Vocal Music 2 en  0? letní VV -   ne
FEKT-UOH2 Orchestal Play 2 en  2  letní VV   ne
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-NJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-NJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-NEFE English for Life en  4  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-UAZS Acoustics and Audio Systems en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-UIE1 Interactive Electronics in Practice 1 en  4  zimní P   ne
FEKT-UM2T Semestral Project en  2  zimní P kl   ne

Volitelný oborový
FEKT-UKM1 Composition of Multimedia Works 1 en  4  zimní VO   ne
FEKT-NCAS Digital Audio Signal Processing en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-NSPR Digital Signal Processors en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-UZI1 Fundamentals of Interactive Computer ... en  4  zimní VO   ne
FEKT-UIN1 Instrumentation 1 en  4  zimní VO   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-NPPR Computer-supported solution of engine... en  6  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-NDTV Digital Television and Radio Systems en  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-NPSO Probability,statistics,operations res... en  5  zimní VM zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-UKO1 Creative Personality 1 en  4  zimní VV   ne
FEKT-UTK1 Fundamentals of Composition Theory 1 en  4  zimní VV   ne
FEKT-UDH3 History of Music in 18th and 19th Cen... en  6  zimní VV   ne
FEKT-UDV1 History of Vocal Music 1 en  6  zimní VV   ne
FEKT-NPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-UOH1 Orchestal Play 1 en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-UXUP Art project en  5  letní P kl   ne
FEKT-UMST Diploma Thesis en  20  letní P   ne
FEKT-UIE2 Interactive Electronics in Practice 2 en  5  letní P kl   ne
FEKT-UXMT Professional Practice en  0? letní P   ne

Volitelný oborový
FEKT-UKM2 Composition of Multimedia Works 2 en  4  letní VO   ne
FEKT-UZI2 Fundamentals of Interactive Computer ... en  5  letní VO kl   ne
FEKT-UIN2 Instrumentation 2 en  5  letní VO zk   ne
FEKT-NZPR Speech processing en  6  letní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-NGMP Graphic and Multimedia Processors en  5  letní VM zá,zk   ne
FEKT-NMAT Matrices and tensors calculus en  5  letní VM zá,zk   ne
FEKT-NMNM Modern Numerical Methods en  5  letní VM zá,zk   ne
FEKT-NPZO Pokročilé techniky zpracování obrazu en  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CSCP The C++ Programming Language en  4  letní VM kl   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-JAH2 Audiotechnika v angličtině cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-UKO2 Creative Personality 2 en  4  letní VV   ne
FEKT-UTK2 Fundamentals of Composition Theory 2 en  5  letní VV zk   ne
FEKT-UDH4 History of Music in 18th and 19th Cen... en  7  letní VV zk   ne
FEKT-UDV2 History of Vocal Music 2 en  0? letní VV -   ne
FEKT-UOH2 Orchestal Play 2 en  2  letní VV   ne
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-NJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-NJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-NEFE English for Life en  4  celoroční VV zá,zk   ne