• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Audio inženýrství


Zkratka: P-AUD
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Audio inženýrství
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.10.2015
Akreditace do: 1.11.2019
Profil oboru:
Studijní program poskytuje vysokoškolské mezioborové magisterské vzdělání v oblasti zvukového inženýrství. Program je zaměřen na výchovu odborníků – zvukařů a techniků zvukových zařízení s technickým a uměleckým přehledem v oblasti zvukové techniky, zpracování zvukových signálů, hudební režie a studiové praxe. Studenti se vzdělávají v oblasti zvukové elektroniky, studiové techniky a digitálního zpracování zvukových signálů a získávají praktické zkušenosti ze studiové praxe.
Magisterský obor lze začít studovat až po předchozím absolvování bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní bakalářskou zkouškou, a to nejlépe ve studijním programu zaměřeném na audio inženýrství nebo multimédia.
Výuku oboru zajišťují především Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně a Hudební fakulta JAMU v Brně. Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými a uměleckými projekty a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na studiovou praxi, audio techniku, problematiku zpracování zvukových signálů či multimédia.
Své teoretické znalosti si student může doplnit studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá podrobné znalosti v oblasti zpracování zvukových signálů, multimédií, prostorového zvuku a moderních audio technologií a znalosti o jejich využití ve studiové praxi, multimediálních instalacích atd. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o zvukových vlněních a zvukových signálech přes jejich analogové a digitální zpracování, kompresi a přenos až po technickou realizaci audio systémů, od hudební teorie přes studiovou praxi po zvukové a multimediální instalace. Je obeznámen s problematikou prostorové akustiky a ozvučování moderními zvukovými systémy.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi jsou plně kvalifikováni v oblasti audio elektroniky, akustiky, elektroakustiky a multimédií. Absolventi mají také znalosti v oblasti studiové techniky, studiové praxe, ozvučování a technické realizace zvukových systémů. Díky kvalitnímu teoretickému základu a dostatečně univerzálnímu vzdělání v aplikačně zaměřeném oborovém studiu je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných, souvisejících oblastech.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění ve výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu rozhlasových, post-produkčních a nahrávacích studiích, v divadlech, při realizaci hudebních vystoupení, představení a multimediálních produkcích, ve firmách zabývajících se výrobou, prodejem nebo servisem zvukové a hudební elektroniky, ve firmách zabývajících se návrhem studií a prostor pro zvukovou produkci, komplexními instalacemi AV techniky apod. Kromě odborných znalostí problémů budou absolventi připraveni i k výkonu vyšších řídicích a manažerských funkcí. Dostatečná teoretická průprava poskytuje příslušný základ pro případné doplnění dalších znalostí ve výběrovém doktorském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-PSP3 Praxe v nahrávacím studiu 1 cs  4  zimní P   ano
FEKT-PUM1 Umění nových médií - umění a technika 1 cs  5  zimní P zk   ano
FEKT-PVTM Videotechnika a multimédia cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-PFT1 Filmová tvorba 1 cs  4  zimní VO   ano
FEKT-PIN1 Instrumentace 1 cs  5  zimní VO kl   ano
FEKT-PSA1 Sluchová analýza 1 cs  2  zimní VO   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-MDRE Diferenciální rovnice a jejich použit... cs  5  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-MPSO Pravděpodobnost, statistika a operačn... cs  5  zimní VM zk   ano
FEKT-MTEO Teorie elektronických obvodů cs  7  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XJA3 Angličtina konverzace cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-PDH3 Dějiny hudby 18. a 19. st. 1 cs  6  zimní VV   ano
FEKT-PDV1 Dějiny vokální hudby 1 cs  6  zimní VV   ano
FEKT-XARE Efektivní čtení odborných anglických ... cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-MEFE2 English for Life en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-MEFE1 English for Life en  2  zimní VV kl   ano
FEKT-PKO1 Kreativní osobnost 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-MASP Obecná angličtina pro středně pokročilé cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-POH1 Orchestrální hra 1 cs  2  zimní VV   ano
FEKT-PTK1 Základy teorie kompozice 1 cs  4  zimní VV   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-MCSI Číslicové zpracování signálů cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-PSP4 Praxe v nahrávacím studiu 2 cs  4  letní P   ano
FEKT-PUM2 Umění nových médií - umění a technika 2 cs  5  letní P zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-PFT2 Filmová tvorba 2 cs  5  letní VO kl   ano
FEKT-PIN2 Instrumentace 2 cs  5  letní VO kl   ano
FEKT-MNAV Počítače a jejich periferie cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-PSA2 Sluchová analýza 2 cs  2  letní VO   ano
FEKT-MADP Vzájemný převod A/D signálů cs  6  letní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-MMAT Maticový a tenzorový počet cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-MMIA Mikrokontroléry pro pokročilé aplikace cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-MMNM Moderní numerické metody cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VM zk   ano
FEKT-BSCP Seminář C++ cs  4  letní VM kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-XJA3 Angličtina konverzace cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-MELB Bezpečná elektrotechnika cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-PDH4 Dějiny hudby 18. a 19. st. 2 cs  7  letní VV zk   ano
FEKT-PDV2 Dějiny vokální hudby 2 cs  7  letní VV zk   ano
FEKT-XARE Efektivní čtení odborných anglických ... cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-MEFE1 English for Life en  2  letní VV kl   ano
FEKT-MEFE2 English for Life en  2  letní VV zk   ano
FEKT-PKO2 Kreativní osobnost 2 cs  4  letní VV   ano
FEKT-MASP Obecná angličtina pro středně pokročilé cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-POH2 Orchestrální hra 2 cs  2  letní VV   ano
FEKT-PTK2 Základy teorie kompozice 2 cs  5  letní VV zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-PAZS Akustika a zvukové systémy cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-PIE1 Interaktivní elektronika v praxi 1 cs  4  zimní P   ano
FEKT-PM2T Semestrální práce cs  2  zimní P kl   ano

Volitelný oborový
FEKT-MCAS Číslicové zpracování akustických signálů cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-PIN1 Instrumentace 1 cs  5  zimní VO kl   ano
FEKT-PKM1 Kompozice multimediálních děl 1 cs  4  zimní VO   ano
FEKT-MSPR Signálové procesory cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-PZI1 Základy interaktivní počítačové hudby 1 cs  4  zimní VO   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-MDTV Digitální televizní a rozhlasové systémy cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-MPPR Počítačem podporovaná řešení inženýrs... cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-MPSO Pravděpodobnost, statistika a operačn... cs  5  zimní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XJA3 Angličtina konverzace cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-PDH3 Dějiny hudby 18. a 19. st. 1 cs  6  zimní VV   ano
FEKT-PDV1 Dějiny vokální hudby 1 cs  6  zimní VV   ano
FEKT-XARE Efektivní čtení odborných anglických ... cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-MEFE1 English for Life en  2  zimní VV kl   ano
FEKT-MEFE2 English for Life en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-PKO1 Kreativní osobnost 1 cs  4  zimní VV   ano
FEKT-MASP Obecná angličtina pro středně pokročilé cs  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-POH1 Orchestrální hra 1 cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV   ano
FEKT-PTK1 Základy teorie kompozice 1 cs  4  zimní VV   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-PMST Diplomová práce cs  20  letní P   ano
FEKT-PIE2 Interaktivní elektronika v praxi 2 cs  5  letní P kl   ano
FEKT-PXMT Odborná praxe cs  0? letní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-PIN2 Instrumentace 2 cs  5  letní VO kl   ano
FEKT-PKM2 Kompozice multimediálních děl 2 cs  4  letní VO   ano
FEKT-PZI2 Základy interaktivní počítačové hudby 2 cs  5  letní VO kl   ano
FEKT-MZPR Zpracování řeči cs  6  letní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-MMAT Maticový a tenzorový počet cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-MMNM Moderní numerické metody cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-MGMP Moderní počítačová grafika cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-MPZO Pokročilé techniky zpracování obrazu cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VM zk   ano
FEKT-BSCP Seminář C++ cs  4  letní VM kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-XJA3 Angličtina konverzace cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-MELB Bezpečná elektrotechnika cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-PDH4 Dějiny hudby 18. a 19. st. 2 cs  7  letní VV zk   ano
FEKT-PDV2 Dějiny vokální hudby 2 cs  7  letní VV zk   ano
FEKT-XARE Efektivní čtení odborných anglických ... cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-PKO2 Kreativní osobnost 2 cs  4  letní VV   ano
FEKT-MASP Obecná angličtina pro středně pokročilé cs  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-POH2 Orchestrální hra 2 cs  2  letní VV   ano
FEKT-PTK2 Základy teorie kompozice 2 cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-MEFE1 English for Life en  2  letní VV kl 91 ano
FEKT-MEFE2 English for Life en  2  letní VV zk 91 ano

Skupiny volitelných předmětů
91 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-PXUP Umělecký projekt cs  5  celoroční P kl   ano