• Volba rektora
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Power Electrical and Electronic Engineering


Zkratka: PKA-SEE
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Electrical Engineering and Communication
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.12.2020
Profil oboru:
Cílem postgraduálního doktorského studia je výchova k vědecké práci v oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá vysoké teoretické znalosti a naučí se samostatně řešit složité vědecké a technické úkoly Absolvent je připraven k dalšímu odbornému růstu s vysokou mírou adaptibility Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent získá vysoké teoretické znalosti, osvojí si základy vědecké práce a naučí se samostatně řešit složité problémy z oblasti vědy a techniky, s využitím celosvětových informačních zdrojů v daném oboru.
Absolvent je připraven k dalšímu vědeckému a odbornému růstu s vysokou mírou adaptibility a najde široké společenské uplatnění jednak v oblasti vědy a výzkumu, včetně výzkumu a vývoje v průmyslových společnostech, a to i jako perspektivní pracovník pro vyšší manažerské funkce, jednak i jako vědecko-pedagogický pracovník na technických univerzitách.
Garant oboru: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Modelování spínacího oblouku v minerálním oleji

  Mineral oil is used as an insulation medium in medium voltage power distribution equipment, like transformers or pad mount switchgear. In different applications switching is performed by means of electromechanical contacts that are submerged in mineral oil. During contact opening, an electric arc is formed and energy is transferred into the mineral oil, mainly by heat conduction and radiation. As a result, mineral oil is vaporized and gas bubbles are formed that are interacting with the oil. Close to current zero, the gas bubble starts collapsing since the energy input is decreasing. This will change the plasma conditions like pressure and temperature, which influences the plasma decay and therefore the dielectric recovery. The main goal of the thesis is to develop and implement a stable and performant multiphase flow solver in order to be able to simulate the complex interactions that occur during arc switching/arc interruption in mineral oil. This includes the modeling of phase change (oil  oil vapor) and determining the necessary thermodynamic, transport and radiation properties. Starting point are existing arc models that are developed mainly for atmospheric gas discharged, but have limited validity in this application. In a second step the processes during recovery should be investigated, since a prediction of successful interruption is determined by the rise of transient recovery voltage vs. dielectric recovery. In a third step the model accuracy and sensitivity is evaluated by comparison with actual test results.

  Školitel: Kloc Petr, Mgr., Ph.D.
 2. Modeování vypínání proudů v elektrických pojistkách

  Electric fuses are protection elements widely used in low- and medium voltage power distribution networks. Fuses are typically designed to have fuse elements as segmented thin metal conductors that are embedded in silica sand. Due to over currents and short circuit currents the fuse elements are heated up and melted, an electric arc is ignited. Thus the mode of operation can be separated into a pre-arcing and a arcing phase. In the arcing phase the generated plasma is interacting with the filler medium (sand) and the fault energy is stored in the sand, leading to melting of the sand. The morphometric properties of the filler have an influence on the arc plasma, e.g. the plasma composition, thermodynamic and transport properties. The approach for this thesis is to first identify existing modeling approaches and evaluate from a numerical and result quality point of view. Starting point are existing arc models that are developed mainly for atmospheric gas discharge, but have limited validity in this application. As a second step a suitable model should be adopted or implemented and the identified model shortcomings should be addressed. The necessary transport, thermodynamic and absorption coefficients for the metal vapor and silica sand mixture need to be gathered. As a third step the model is applied to predict the interruption process for a specified fuse. By means of comparison of test results and simulation results the model accuracy and sensitivity is evaluated.

  Školitel: Kloc Petr, Mgr., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný oborový
FEKT-DBM1A Advanced methods of processing and an... en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DTK2A Applied cryptography en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DET1A Electrotechnical materials, material ... en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DFY1A Junctions and nanostructures en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DEE1A Mathematical Modelling of Electrical ... en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DME1A Microelectronic Systems en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DRE1A Modern electronic circuit design en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DAM1A Selected chaps from automatic control en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DVE1A Selected problems from power electron... en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DTE1A Special Measuring Methods en  4  zimní VO drzk   ano
FEKT-DMA1A Statistics, Stochastic Processes, Ope... en  4  zimní VO drzk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-DJA6A English for post-graduates cs  4  zimní VV drzk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný oborový
FEKT-DMA2A Discrete Processes in Electrical Engi... en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DME2A Microelectronic technologies en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DRE2A Modern digital wireless communication en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DTK1A Modern network technologies en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DTE2A Numerical Computations with Partial D... en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DET2A Selected diagnostic methods, reliabil... en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DAM2A Selected chaps from measuring techniques en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DBM2A Selected problems of biomedical engin... en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DEE2A Selected problems of electricity prod... en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DFY2A Spectroscopic methods for non-destruc... en  4  letní VO drzk   ano
FEKT-DVE2A Topical Issues of Electrical Machines... en  4  letní VO drzk   ano
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-DQJAA English for the state doctoral exam cs  4  celoroční P drzk   ano