• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Angličtina v elektrotechnice a informatice


Zkratka: H-AEI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Angličtina v elektrotechnice a informatice
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 27.2.2012
Akreditace do: 31.3.2022
Profil oboru:
Cílem studia je osvojení si interdisciplinárních znalostí a dovedností, které umožní absolventům získat vzdělání, jehož nabídka zatím na trhu práce chybí. Je přitom nanejvýš potřebná vzhledem k rozvoji a rozsahu působení elektrotechnických oborů v současném globalizujícím se světě a rovněž vzhledem k tomu, že angličtina získala pozici globálního nástroje komunikace, což platí především v elektrotechnických disciplínách.
Cílem studijního programu je vybavit absolventy základní znalostí jednotlivých elektrotechnických oborů a především kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Znalosti a dovednosti budou zaměřeny zejména na objasnění vlastností profesního diskurzu jako speciálního komunikačního nástroje, který je používán globální diskurzní komunitou. Absolventi studijního programu jako budoucí členové této profesní skupiny získají znalosti a dovednosti jak v recepci, tak i v produkci této funkční variety. Angličtina v elektrotechnice a informatice jako speciální profesní varieta není dosud nikde v ČR vyučována, přestože již prakticky funguje jako lingua franca v oborech elektrotechnického inženýrství. Součástí programu jsou i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, které spolu s odbornou angličtinou, znalostí kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalostí základů elektrotechniky a ekonomie vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu a oborově orientovaného překladatelství.
Klíčové výsledky učení:
Znalosti a dovednosti budou zaměřeny zejména na objasnění vlastností profesního diskurzu jako speciálního komunikačního nástroje, který je používán globální diskurzní komunitou. Absolventi studijního programu jako budoucí členové této profesní skupiny získají znalosti a dovednosti jak v recepci, tak i v produkci této funkční variety. Angličtina v elektrotechnice a informatice jako speciální profesní varieta není dosud nikde v ČR vyučována, přestože již prakticky funguje jako lingua franca v oborech elektrotechnického inženýrství. Součástí programu jsou i předměty, které se zaměřují na výcvik manažerských dovedností, které spolu s odbornou angličtinou, znalostí kulturního prostředí anglicky mluvících zemí a znalostí základů elektrotechniky a ekonomie vybaví absolventy pro potřeby průmyslu, administrativy, státní správy, vědecko-výzkumných institucí, managementu a oborově orientovaného překladatelství.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi bakalářského studijního programu ANGLIČTINA V ELEKTROTECHNICE A INFORMATICE získají znalosti jak z lingvistického oboru anglický jazyk, tak ze základů elektrotechnických oborů a manažerské praxe. Tito absolventi budou ovládat mluvenou i psanou angličtinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se zaměřením na anglický jazyk v elektrotechnice a informatice. K jejich kvalifikaci bude patřit i znalost sociokulturní problematiky pro anglicky mluvící oblasti, která jim umožní interkulturní komunikaci s pracovníky více národností.
Absolventi budou připraveni pro působení v pozicích referenta, asistenta nebo manažera ve společnostech se zahraniční účastí, které vyžadují komunikaci v odborném anglickém jazyce a působí převážně na zahraničním trhu. Možnosti profesního uplatnění zahrnují rovněž instituce státní správy v rámci České republiky a Evropské unie.
Unikátní spojení znalostí elektrotechnických oborů, anglického jazyka a manažerských dovedností umožní absolventům vést pracovní jednání v cizím jazyce při znalosti odborné problematiky, prezentovat firmu a její výrobky i služby, vypracovávat stylisticky, gramaticky a formálně správně firemní dokumenty a technické protokoly v angličtině.
Spojení jazykové, odborně-technické a sociokulturní vybavenosti není dosud v systému univerzitního vzdělávání zcela obvyklé. Interdisciplinární zaměření studia, které poskytne absolventům kompetence používat jazyk jako profesní diskurz, jim zajistí dobrou pozici na národním a mezinárodním trhu práce. Jejich uplatnění bude mít dopad na rozšíření integrace České republiky do mezinárodních vztahů a struktur, zvláště v rámci Evropské unie, s důrazem na oblast hospodářství a oblast vědecko-technickou.
Garant oboru: doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-HEFE Angličtina pro inženýry cs, en  3  zimní P zk   ano
FEKT-HELE Elektrotechnika cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
FEKT-HFYZ Fyzika v elektrotechnice cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-HSCA Jazyk odborného stylu v češtině a ang... cs  4  zimní P zá,zk   ano
FEKT-HMA1 Matematika v elektrotechnice 1 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-HGRS Mluvnická cvičení cs  2  zimní P kl   ano
FEKT-HPA1 Praktická angličtina 1 cs  5  zimní P zk   ano
FEKT-HILS Úvod do lingvistiky cs  3  zimní P zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-HEIT Angličtina pro IT cs, en  5  letní P zk   ano
FEKT-HDOM Digitální obvody a mikroprocesory cs  4  letní P zá,zk   ano
FEKT-HESO Elektronické součástky cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FEKT-HJDT Jazyk jako diskurz ve vědě a technice cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-HMTD Materiály a technická dokumentace cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FEKT-HPOP Počítače a programování cs, en  4  letní P kl   ano
FEKT-HPA2 Praktická angličtina 2 cs  5  letní P zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-HANA Analogová technika cs, en  3  zimní P kl   ano
FEKT-HCPP Čeština pro překladatelskou praxi cs  3  zimní P zá,zk   ano
FEKT-HAC1 Kulturní studia 1 cs  5  zimní P zk   ano
FEKT-HMVA Měření v elektrotechnice cs, en  3  zimní P zá,zk   ano
FEKT-HPA3 Praktická angličtina 3 cs  5  zimní P zk   ano
FEKT-HSIS Signály a systémy cs, en  3  zimní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-HKMP Komunikace v manažerské praxi cs, en  3  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-HNE1 Cizí jazyk 1 (němčina) cs  3  zimní VV kl 1 ano
FEKT-HRU1 Cizí jazyk 1 (ruština) cs  3  zimní VV kl 1 ano
FEKT-HSP1 Cizí jazyk 1 (španělština) cs  3  zimní VV kl 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-HESB Elektrické stroje cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FEKT-HEVA Elektromagnetické vlny a vedení cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FEKT-HKSY Komunikační systémy cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FEKT-HCAT Kontrastivní analýza odborných textů cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-HAC2 Kulturní studia 2 cs  5  letní P zk   ano
FEKT-HBEN Obchodní angličtina cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FEKT-HPA4 Praktická angličtina 4 cs  5  letní P zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  letní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV   ano
FEKT-HZFF Základy firemních financí cs, en  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-HZAU Základy účetnictví cs, en  3  letní VV zá,zk   ne
FEKT-HNE2 Cizí jazyk 2 (němčina) cs  3  letní VV zá,zk 2 ano
FEKT-HRU2 Cizí jazyk 2 (ruština) cs  3  letní VV zá,zk 2 ano
FEKT-HSP2 Cizí jazyk 2 (španělština) cs  3  letní VV zá,zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-HPRA Lingvistická pragmatika cs  4  zimní P zk   ano
FEKT-HMPR Metodika překladu cs  4  zimní P zk   ano
FEKT-HPA5 Praktická angličtina 5 cs  4  zimní P zk   ano
FEKT-HRRE Řízení a regulace cs, en  3  zimní P zá,zk   ano
FEKT-HSEP Semestrální práce cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-HPRR Projektové řízení cs, en  3  zimní VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-HARS Architektura sítí cs, en  3  letní P zá,zk   ano
FEKT-HBAP Bakalářská práce cs  10  letní P   ano
FEKT-HDAN Diskurzní analýza cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-HODP Odborná praxe cs, en  0? letní P   ano
FEKT-HTRS Překladatelský seminář cs  3  letní P zk   ano
FEKT-HBTS Seminář k bakalářské práci cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-HVDE Výroba a distribuce elektrické energie cs, en  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  letní VV   ne
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV   ano