• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Electronics and Communication


Zkratka: BC-EST
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Electrical, Electronic, Communication and Control Technology
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Absolvent oboru EST získá znalosti sahající od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav radioelektroniky (UREL) a doplňkově Ústav biomedicínského inženýrství (UBMI). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojovou elektroniku, zvukovou a obrazovou techniku, problematiku analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařskou diagnostickou a protetickou techniku. Student získává i související poznatky z telekomunikační techniky a aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru volí rovněž několik odborných předmětů z ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a též předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky. Spektrum jeho znalostí sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu rozhlasových, televizních a dalších elektronických mediálních informačních služeb, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky. Spektrum jeho znalostí sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu rozhlasových, televizních a dalších elektronických mediálních informačních služeb, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC1 Computers and Programming 1 en  5  zimní P kl   ne
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMTD Materials and Technical Documentation en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMA1 Mathematics 1 en  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CFY1 Physics 1 en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ1 Czech language en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CMAS Mathematical Seminar en  2  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
FEKT-CELS Seminar of Electrical Engineering en  2  zimní VV   ne
FEKT-CFYS Seminar of Physics en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC2 Computers and Programming 2 en  5  letní P kl   ano
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  letní P zá,zk   ne
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CESO Electronic devices en  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-CMA2 Mathematics 2 en  6  letní P zk   ano
FEKT-CFY2 Physics 2 en  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CVTA Computer Science in Automation en  2  letní VO   ne
FEKT-CISE Computer Science in High Power Engine... en  2  letní VO   ne
FEKT-CELP Electronic Practice en  2  letní VO   ne
FEKT-CMEP Microelectronic practicals en  2  letní VO   ne
FEKT-CPIS Practical exercises in information ne... en  2  letní VO   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ2 Czech language 2 en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CAEO Analogue electronic circuits en  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CMA3 Mathematics 3 en  5  zimní P zk   ano
FEKT-CMVA Measurement in Electrical Engineering en  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CSIS Signals and Systems en  6  zimní P zá,zk   ne

Volitelný oborový
FEKT-CREO CAD of Electronic Circuits en  5  zimní VO kl   ne
FEKT-CNEZ Power Supply Systems en  5  zimní VO zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ3 Czech language 3 en  2  zimní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CRR1 Control Theory 1 en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CCZA Digital Signal Processing and Analysis en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CEVA EM Waves, Antennas and Lines en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CICT Pulse and Digital Techniques en  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CELF Analog Filter Design en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CNAO Design of analog integrated circuits en  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-CNFE Low-frequency and Audio Electronics en  6  letní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CKEZ Design of electronic devices en  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CPSD Design of power and data networks en, cs  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CDTS Diagnostics and testing of electronic... en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CPMT PCs in Intrumentation en  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CVPM Selected parts from mathematics en  5  letní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ4 Czech language 4 en  2  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA7 Listening en  4  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA1 Preparatory Course for CFC en  8  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CVMT HF and Microwave Techniques en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMPT Microprocessor Techniques and Embedde... en  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CB2E Technical Project 2 en  2  zimní P kl   ne

Volitelný oborový
FEKT-CEMC Electromagnetic Compatibility en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CLDT Medical diagnostic devices en  5  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CMSD Multimedia Data in Biomedicine en  5  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CRPV Radio Receivers and Transmitters en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CZTV Základy televizní techniky en  5  zimní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  zimní VM zk   ne
FEKT-CUMI Introduction to Medical Informatics en  5  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-CMTS Microelectronics and Assembly Technology en  6  zimní VM zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  0? zimní VM zk   ne
FEKT-CVEL Power electronics en  6  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CUBC Introduction to Biology of Man en  4  zimní VV kl   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CBCE Bachelor Work en  5  letní P   ne
FEKT-CKSY Communication systems en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CXBE Professional Practice en  0? letní P   ne

Volitelný oborový
FEKT-CRKS CAD in Communication Subsystems en  6  letní VO kl   ano
FEKT-CVKS High-speed Communications Systems en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-COPE Optical Communication Fundamentals an... en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CRMK Rádiové a mobilní komunikace en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CTPT Therapeutic and prothetic instruments en  5  letní VO zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
FEKT-CELE Safe electrical engineering en  2  letní VV zk   ne
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne