• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Automation and Measurement


Zkratka: BC-AMT
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Electrical, Electronic, Communication and Control Technology
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav automatizace a měřicí techniky (ÚAMT). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku automatizace, řízení, měření, aplikované informatiky či biomedicínských aplikací. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a alikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání. Speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Provozní inženýr pro měřicí,řídicí a automatizační systémy. Aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Veškeré průmyslové technologie a výroby. Všechny oblasti aplikované informatiky a další místa, kde se uplatní systémový přístup a znalostní inženýrství.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA má kvalitní znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a aplikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání a dále má speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Absolvent je kvalifikován jako provozní inženýr pro měřicí, řídicí a automatizační systémy a ve všech oblastech aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Absolventi bakalářského oboru AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKA naleznou své uplatnění v nejrůznějších oblastech veškerých průmyslových technologií a výrob. Mohou pracovat v systémech aplikované informatiky a na dalších místech, kde se uplatňuje systémový přístup a znalostní inženýrství. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC1 Computers and Programming 1 en  5  zimní P kl   ne
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMTD Materials and Technical Documentation en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMA1 Mathematics 1 en  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CFY1 Physics 1 en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ1 Czech language en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CMAS Mathematical Seminar en  2  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
FEKT-CELS Seminar of Electrical Engineering en  2  zimní VV   ne
FEKT-CFYS Seminar of Physics en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC2 Computers and Programming 2 en  5  letní P kl   ano
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  letní P zá,zk   ne
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CESO Electronic devices en  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-CMA2 Mathematics 2 en  6  letní P zk   ano
FEKT-CFY2 Physics 2 en  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CVTA Computer Science in Automation en  2  letní VO   ne
FEKT-CISE Computer Science in High Power Engine... en  2  letní VO   ne
FEKT-CMEP Microelectronic practicals en  2  letní VO   ne
FEKT-CPIS Practical exercises in information ne... en  2  letní VO   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ2 Czech language 2 en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CREB Control Electronics en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMA3 Mathematics 3 en  5  zimní P zk   ano
FEKT-CMVE Measurement in electroengineering en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CPPC Practical programming in C++ en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CSAS Signals and Systems en  6  zimní P zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ3 Czech language 3 en  2  zimní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CRR1 Control Theory 1 en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CMFV Measurement of physical quantities en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CMIC Microprocessors en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CMOD Modeling and Simulation en  5  letní P zá,zk   ne

Volitelný oborový
FEKT-CROB Fundamentals of Robotics en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CMPA Modern means in automation en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CPMT PCs in Intrumentation en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CPGA Programmable logics controllers en  6  letní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CKEZ Design of electronic devices en  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CRMK Rádiové a mobilní komunikace en  5  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CVPM Selected parts from mathematics en  5  letní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ4 Czech language 4 en  2  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA7 Listening en  4  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA1 Preparatory Course for CFC en  8  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CRR2 Control Theory 2 en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CBPA Practical Project en  3  zimní P kl   ne

Volitelný oborový
FEKT-CCRT Computer Control en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CEPB Electrical drives en  5  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CPPA Industrial automation en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CZDA Processing and digitizing of analogue... en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CZVS Processing of Multidimensional signals en  6  zimní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CALG Algorithms en  5  zimní VM zk   ne
FEKT-CKOM Communication technology en  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-CNSP Design systems of printed circuit boards en  6  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  zimní VM zk   ne
FEKT-CLDT Medical diagnostic devices en  5  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  0? zimní VM zk   ne
FEKT-CVEL Power electronics en  6  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CUBC Introduction to Biology of Man en  4  zimní VV kl   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CBCA Bachelor Thesis en  5  letní P   ne
FEKT-CEMS Electronic Measurement Systems en  5  letní P zá,zk   ne
FEKT-CXBA Professional Practice en  0? letní P   ne

Volitelný oborový
FEKT-CIZG Computer Graphics Principles en  6  letní VO zk   ne
FEKT-CDBS Databases systems en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-COSY Operating Systems en  5  letní VO zk   ne
FEKT-CSPC PC systems en  6  letní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CTPT Therapeutic and prothetic instruments en  5  letní VM zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
FEKT-CELE Safe electrical engineering en  2  letní VV zk   ne
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne