• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Power Electrical and Electronic Engineering


Zkratka: BC-SEE
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Electrical, Electronic, Communication and Control Technology
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Tříletý bakalářský studijní obor SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA (SEE) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se širokým základem znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky. Obor zahrnuje i moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (ÚVEE) a Ústav elektroenergetiky (ÚEEN). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům zvolit si zaměření buď na elektroenergetiku, která obsahuje výrobu elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenos a rozvod elektrické energie včetně SmartGrids a využití světelné a tepelné techniky, nebo na silnoproudou elektrotechniku, což je buď konstrukce, stavba a výroba elektrických strojů a přístrojů a dalších elektrotechnických zařízení, případně projektování a realizace elektrických regulačních pohonů, zařízení výkonové elektroniky a komplexní průmyslová automatizace. Student získává i související poznatky z aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti z elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i ze souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Absolventi získají vysokoškolskou kvalifikaci (bakalářský diplom) elektrotechnického bakaláře. Po krátkém profesním zaškolení jsou schopni zastávat technické i manažerské funkce a postupovat v kariérním růstu. Absolventi oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky najdou uplatnění zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, nejen elektrotechnických.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA má kvalitní znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a dále znalosti v oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických. Ve všech výše uvedených technických oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC1 Computers and Programming 1 en  5  zimní P kl   ne
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMTD Materials and Technical Documentation en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMA1 Mathematics 1 en  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CFY1 Physics 1 en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ1 Czech language en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CMAS Mathematical Seminar en  2  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
FEKT-CELS Seminar of Electrical Engineering en  2  zimní VV   ne
FEKT-CFYS Seminar of Physics en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC2 Computers and Programming 2 en  5  letní P kl   ano
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  letní P zá,zk   ne
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CESO Electronic devices en  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-CMA2 Mathematics 2 en  6  letní P zk   ano
FEKT-CFY2 Physics 2 en  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CVTA Computer Science in Automation en  2  letní VO   ne
FEKT-CISE Computer Science in High Power Engine... en  2  letní VO   ne
FEKT-CELP Electronic Practice en  2  letní VO   ne
FEKT-CMEP Microelectronic practicals en  2  letní VO   ne
FEKT-CPIS Practical exercises in information ne... en  2  letní VO   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ2 Czech language 2 en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CMA3 Mathematics 3 en  5  zimní P zk   ano
FEKT-CMVE Measurement in electroengineering en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CVEL Power electronics en  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CSAS Signals and Systems en  6  zimní P zk   ne
FEKT-CTMB Technical Mechanics en  6  zimní P zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CEMC Electromagnetic Compatibility en  6  zimní VM zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ3 Czech language 3 en  2  zimní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CTRB Control Theory en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CEPR Electrical apparatus en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CESB Electrical Machines en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CDEE Electrical Power Distribution en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CVEE Electrical Power Generation en  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-CDIZ Diagnostics and Testing en  5  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CMFV Measurement of physical quantities en  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CPGA Programmable logics controllers en  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CVPM Selected parts from mathematics en  5  letní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ4 Czech language 4 en  2  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA7 Listening en  4  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA1 Preparatory Course for CFC en  8  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CRZB Distribution Equipment en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CEEE Economy and oecology of power engine... en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CEPB Electrical drives en  5  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CUEE Energy use en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CBPS Term Project en  3  zimní P kl   ne

Volitelný oborový
FEKT-CAEB Automobile Electric and Electronic Sy... en  6  zimní VO zk   ne
FEKT-CPSE Computer methods in High Power Engine... en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CREB Control Electronics en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CPEE Design in power electric systems en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CPSD Design of power and data networks en, cs  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CVNP High Voltage and Electric Apparatus en  5  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CSZE Machinery of Power Plants en  6  zimní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  zimní VM zk   ne
FEKT-CMMS Microsensors and Micromechanical Systems en  5  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-COOK Optoelectronics and optical communica... en  7  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  0? zimní VM zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CUBC Introduction to Biology of Man en  4  zimní VV kl   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CBCS Bachelor Thesis en  5  letní P   ne
FEKT-CES2 Electrical machines 2 en  5  letní P zá,zk   ne
FEKT-CXBS Professional Practice en  0? letní P   ne

Volitelný oborový
FEKT-CPAV Computational Vizualization and Anima... en  6  letní VO kl   ne
FEKT-CPPK Computer aided Design en  6  letní VO kl   ne
FEKT-CPMS Computer Modelling and Simulations en  6  letní VO kl   ne
FEKT-CNEP Design of electrical drives en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CERB Economy and Control en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CIRC Electrotechnical inspection and supe... en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CEKB Environmental Science in Electroenerg... en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CMTP Microprocessor technics for drives en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CJEZ Nuclear energetic equipments en, cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-COJZ Protection of electrical Power Equipment en  6  letní VO zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
FEKT-CELE Safe electrical engineering en  2  letní VV zk   ne
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne