• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Microelectronics and Technology


Zkratka: BC-MET
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Electrical, Electronic, Communication and Control Technology
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Student oboru získává znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů, výrobních procesů a výpočetní techniky, a to zejména s orientací na mikroelektroniku, na návrh elektronických přístrojů a aplikace elektronických obvodů a systémů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav mikroelektroniky (UMEL) a Ústav elektrotechnologie (UETE). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatnými technicky zaměřenými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům zaměřit se na
 návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů,
 návrh a technologii elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku,
programování mikrokontrolerů a obvodů FPGA,
 mikroelektronické senzory, mikro- a nanotechnologie,
 technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů,
 návrh a výrobu desek plošných spojů, technologii povrchové montáže,
 testovací a měřicí techniku,
 ekonomiku, organizaci výroby a podnikatelské minimum.
Alternativně se může též orientovat do oblasti biomedicínských a klinických aplikací (biosenzory, implantáty, bioinformatika). Student získává i důkladné poznatky z informačních a komunikačních technologií. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studijního programu FEKT VUT v Brně a také předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní nebo ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a technologie integrovaných obvodů, elektronických systémů a přístrojů pro využití v nejrůznějších oblastech elektroniky a elektrotechniky, znalosti z analogových a digitálních signálů, materiálů a výrobních procesů, a to zejména s orientací na mikroelektroniku a aplikace elektronických obvodů a systémů. Úžeji se student kvalifikuje na návrh a počítačovou simulaci integrovaných obvodů, návrh elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, technologii integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, návrh a výrobu plošných spojů, technologii povrchové montáže, testovací a měřicí techniku, ekonomiku a organizaci výroby, volitelně i biomedicínských a klinických aplikací, poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolvent je kvalifikován v problematice návrhu, simulace, technologie a výroby a aplikací integrovaných obvodů, návrhu a aplikací technogie výroby elektrických zařízení, přístrojové, testovací a měřicí techniky, analogového a digitálního zpracování a lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - mikroelektronici a technologové v nejrůznějších oblastech návrhu a výroby integrovaných obvodů a elektrických zařízení, v oblasti konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických a elektrických zařízení, přístrojů a systémů, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE bakalářského studijního programu má kvalitní znalosti v oblasti návrhu a počítačové simulace analogových a digitálních integrovaných obvodů, návrhu elektronických systémů a aplikací mikroelektronických obvodů pro přístrojovou techniku, v technologii analogových a digitálních integrovaných obvodů, technologii elektronických systémů, programování mikrokontrolérů a obvodů FPGA, dále v oblasti elektrotechnických materiálů a výrobních procesů, návrhu a výroby plošných spojů, technologii povrchové montáže, v testovací a měřicí technice, ekonomice a organizaci výroby a v základech podnikání. Alternativně disponuje i znalostmi z biomedicínských a klinických aplikací, příp. doplňkovými poznatky z informačních a komunikačních technologií.
Absolventi bakalářského oboru MIKROELEKTRONIKA A TECHNOLOGIE naleznou uplatnění jako odborníci zejména v oblastech návrhu, konstrukce a výroby elektronických a elektrotechnických přístrojů a zařízení s vestavěnou inteligencí (řízených mikroprocesory, mikrokontroléry, PC nebo PDA), integrovaných obvodů a polovodičových součástek, systémů na deskách s plošnými spoji a povrchovou montáží. Uplatní se rovněž při návrhu a vývoji elektronických systémů a zakázkových integrovaných obvodů, v obchodní a servisní činnosti, příp. v nižších řídicích a manažerských funkcích v elektronických firmách a společnostech. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC1 Computers and Programming 1 en  5  zimní P kl   ne
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMTD Materials and Technical Documentation en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMA1 Mathematics 1 en  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CFY1 Physics 1 en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ1 Czech language en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CMAS Mathematical Seminar en  2  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
FEKT-CELS Seminar of Electrical Engineering en  2  zimní VV   ne
FEKT-CFYS Seminar of Physics en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CPC2 Computers and Programming 2 en  5  letní P kl   ano
FEKT-CEL1 Electrical Engineering 1 en  5  letní P zá,zk   ne
FEKT-CEL2 Electrical Engineering 2 en  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-CESO Electronic devices en  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-CMA2 Mathematics 2 en  6  letní P zk   ano
FEKT-CFY2 Physics 2 en  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CVTA Computer Science in Automation en  2  letní VO   ne
FEKT-CISE Computer Science in High Power Engine... en  2  letní VO   ne
FEKT-CELP Electronic Practice en  2  letní VO   ne
FEKT-CMEP Microelectronic practicals en  2  letní VO   ne
FEKT-CPIS Practical exercises in information ne... en  2  letní VO   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ2 Czech language 2 en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CAEY Analogue electronic circuits en  7  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CEMV Electrotechnical Materials and Produc... en  8  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CMA3 Mathematics 3 en  5  zimní P zk   ano
FEKT-CMVE Measurement in electroengineering en  6  zimní P zá,zk   ne
FEKT-CASS Signals and systems analysis en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-CEMC Electromagnetic Compatibility en  6  zimní VO zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CCJ3 Czech language 3 en  2  zimní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CRR1 Control Theory 1 en  6  letní P zá,zk   ne
FEKT-CDOM Digital circuits and microprocessors en  7  letní P zá,zk   ne
FEKT-CMPS Modelling and Computer Simulation en  7  letní P zk   ne
FEKT-CB1M Technical Project en  1  letní P   ne

Volitelný oborový
FEKT-CELF Analog Filter Design en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CDIZ Diagnostics and Testing en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CDTS Diagnostics and testing of electronic... en  5  letní VO zk   ne
FEKT-CCZS Digital Signal Processing en  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-CSPE Reliability in Electrical Engineering en  5  letní VO zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CMFV Measurement of physical quantities en  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  5  letní VM zk   ne
FEKT-CVPM Selected parts from mathematics en  5  letní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CCJ4 Czech language 4 en  2  letní VV zk   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA7 Listening en  4  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA1 Preparatory Course for CFC en  8  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CMTS Microelectronics and Assembly Technology en  6  zimní P zk   ne
FEKT-CPSM Printed Circuits and Surface Mount Te... en  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-CB2M Technical Project 2 en  2  zimní P kl   ne

Volitelný oborový
FEKT-CNKZ Design and Technology of Electric Dev... en  4  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CNKP Design and technology of electronic i... en  5  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CNSP Design systems of printed circuit boards en  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CVNP High Voltage and Electric Apparatus en  5  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CLDT Medical diagnostic devices en  5  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-CNDI VLSI Digital IC Design and VHDL en  6  zimní VO zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-CKOM Communication technology en  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-CIPD Engineering Pedagogy and Didactics en  5  zimní VM zk   ne
FEKT-CVMT HF and Microwave Techniques en  6  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-CUMI Introduction to Medical Informatics en  5  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-CMSD Multimedia Data in Biomedicine en  5  zimní VM zá,zk   ne
FEKT-CPSO Pedagogical Psychology en  0? zimní VM zk   ne
FEKT-CVEL Power electronics en  6  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  zimní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  zimní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  zimní VV zk   ne
FEKT-CEKE Ecology in electrotechnical profession en  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  zimní VV zk   ne
FEKT-CFSP Filosofie současnosti - postmodernismus en  3  zimní VV   ne
FEKT-CUBC Introduction to Biology of Man en  4  zimní VV kl   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? zimní VV   ne
FEKT-CPOM Management Minimum en  4  zimní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  zimní VV   ne
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-CBCM Bachelor Thesis en  5  letní P   ne
FEKT-CXBM Professional Practice en  0? letní P   ne

Volitelný oborový
FEKT-CPPV Computer projecting of productions, l... en  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-CNAO Design of analog integrated circuits en  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-CEPT Electrovacuum instruments and cryogen... en  5  letní VO zk   ne
FEKT-CMMS Microsensors and Micromechanical Systems en  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-COOK Optoelectronics and optical communica... en  7  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CTMP Počítačová podpora technických a mana... en, cs  5  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CRJM Quality management and metrology en  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-CTPT Therapeutic and prothetic instruments en  5  letní VO zá,zk   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-CMAU Bookkeeping for managers en  2  letní VV   ne
FEKT-CKPT Culture of Speech and the Generation ... en  5  letní VV   ne
FEKT-CPOU Double-Entry Bookkeeping en  4  letní VV zk   ne
FEKT-CAN3 English for bachelors- intermediate 1 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN1 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN2 English for bachelors- pre-intermedia... en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CAN4 English for bachelors 2 en  3  letní VV zk   ne
FEKT-CLAD Laboratory didactic en  0? letní VV   ne
FEKT-CEPO Professional Success en  2  letní VV   ne
FEKT-CRKJ Quality management and checking en  3  letní VV   ne
FEKT-CELE Safe electrical engineering en  2  letní VV zk   ne
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-CJA4 Business English en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA3 English Everyday Conversation en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN5 German for Advanced Students. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN1 German for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN3 German for Intermediate Students I. en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN2 German for Lower-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA9 Professional English for Electr. Engi... en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJN8 Professional German en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJA2 Reading Skills en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR1 Russian for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJR2 Russian Pre-Intermediate en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS1 Spanish for Beginners en  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-CJS2 Spanish for Lower-Intermediate Students en  6  celoroční VV zá,zk   ne