• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Automatizační a měřicí technika


Zkratka: BK-AMT
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Absolvent oboru je schopen řešit praktické úkoly z oblasti automatizace technologických procesů, měření elektrických i neelektrických veličin, aplikované informatiky a umělé inteligence. Uplatní se při realizaci, provozu, seřizování a opravách výše uvedených systémů. Volitelně se student může zaměřit na oblast biomedicínských aplikací, vizualizaci technologií, implementaci informačních systémů a průmyslových počítačových sítí. Ve všech těchto oblastech je rovněž schopen pracovat v nižších řídicích a manažerských funkcích.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav automatizace a měřicí techniky (ÚAMT). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku automatizace, řízení, měření, aplikované informatiky či biomedicínských aplikací. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a alikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání. Speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Provozní inženýr pro měřicí,řídicí a automatizační systémy. Aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Veškeré průmyslové technologie a výroby. Všechny oblasti aplikované informatiky a další místa, kde se uplatní systémový přístup a znalostní inženýrství.
Profesní profil absolventů s příklady:
Znalosti matematiky, fyziky, elektrotechniky a alikované informatiky na úrovni odpovídající prvnímu stupni univerzitního vzdělání. Speciální znalosti měřicí a řídicí techniky, robotiky a automatizace.
Provozní inženýr pro měřicí,řídicí a automatizační systémy. Aplikace číslicové techniky v průmyslu.
Veškeré průmyslové technologie a výroby. Všechny oblasti aplikované informatiky a další místa, kde se uplatní systémový přístup a znalostní inženýrství.
Garant oboru: doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KFY1 Fyzika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KMTD Materiály a technická dokumentace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KPC1A Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KFYS Fyzikální seminář cs  2  zimní VV 1 ano
FEKT-KMAS Matematický seminář cs  2  zimní VV 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 8 předmětů  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KESO Elektronické součástky cs  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-KEL2 Elektrotechnika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KFY2 Fyzika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KPC2A Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KLOS Logické obvody a systémy cs  6  zimní P zk   ano
FEKT-KMA3 Matematika 3 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KMVE Měření v elektrotechnice cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KSAS Signály a systémy cs  6  zimní P zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-KPPA Prostředky průmyslové automatizace cs  6  zimní VO zá,zk 1 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 8 předmětů  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KMFV Měření fyzikálních veličin cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KMIC Mikroprocesory cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KMOD Modelování a simulace cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-KRR1 Řízení a regulace 1 cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-KDBS Databázové systémy cs  6  letní VO zá,zk 1 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 8 předmětů  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KPPC Praktické programování v C++ cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KREB Řídicí elektronika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KRR2 Řízení a regulace 2 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KBPA Semestrální práce cs  3  zimní P kl   ano
FEKT-KSNI Snímače cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-KCRT Číslicová řídicí technika cs  6  zimní VO zá,zk 1 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 8 předmětů  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KBCA Bakalářská práce cs  5  letní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-KMPA Moderní prostředky v automatizaci cs  6  letní VO zá,zk 1 ano
FEKT-KPGA Programovatelné automaty cs  6  letní VO zá,zk 1 ano
FEKT-KSPC Subsystémy PC cs  6  letní VO zá,zk 1 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 8 předmětů  
2 povinnost: 2 předměty