• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Teleinformatika


Zkratka: BK-TLI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Student oboru získá znalost praktických aplikací z oblasti klasických i mobilních komunikací, inteligentních sítí a přenosu informací ve vysokorychlostních systémech. Student se podrobně seznámí se zpracováním a přenosem multimediálních signálů, se strukturou různých druhů telekomunikačních služeb a s konstrukcí a funkcí koncových komunikačních zařízení. V oblasti aplikované informatiky je student seznamován s internetovými technologiemi a jejími službami, architekturou počítačových sítí a jejich návaznostmi na další komunikační systémy včetně mobilních či pevných lokálních sítí.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů společně se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům individuálně se specializovat na mobilní či klasické komunikační technologie anebo na informační technologie. Umožňuje také zaměřit se podle zájmu hlouběji na multimediální a hypermediální služby, tj. na zpracování a přenos textu, řeči, hudby či obrazu. Student má možnost získat i související poznatky z mobilních komunikací a přístrojové techniky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž doplňkové předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně, z Fakulty informačních technologií a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko-správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je seznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích.
Absolvent se orientuje v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky i z radiových komunikací, přístrojové techniky či mikroelektroniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru bakalářského studia mají své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Kromě znalostí technických problémů jsou absolventi připraveni i k výkonu nižších řídicích a manažerských funkcí. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé uplatnění absolventů ve výrobní, provozní či servisní technické praxi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je obeznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích.
Absolvent je kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky i z radiových komunikací, přístrojové techniky či mikroelektroniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru bakalářského studia naleznou své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních a hypermediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Kromě znalostí technických problémů budou absolventi připraveni i k výkonu nižších řídicích a manažerských funkcí. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé uplatnění absolventů ve výrobní, provozní či servisní technické praxi a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KFY1 Fyzika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KMTD Materiály a technická dokumentace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KPC1T Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KFYS Fyzikální seminář cs  2  zimní VV 1 ano
FEKT-KMAS Matematický seminář cs  2  zimní VV 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 11 předmětů  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KESO Elektronické součástky cs  7  letní P zá,zk   ano
FEKT-KEL2 Elektrotechnika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KFY2 Fyzika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-KPC2T Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KANA Analogová technika cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KASS Analýza signálů a soustav cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KKOM Komunikační technologie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KMA3 Matematika 3 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KMVA Měření v elektrotechnice cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KARS Architektura sítí cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-KDAK Datová komunikace cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-KHWS Hardware počítačových sítí cs  5  letní VO zá,zk 1 ano
FEKT-KPRM Přenosová média cs  6  letní VO zá,zk 1 ano

Volitelný mimooborový
FEKT-KDOM Digitální obvody a mikroprocesory cs  7  letní VM zá,zk 1 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 11 předmětů  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KMDS Multimediální služby cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KPTS Přístupové a transportní sítě cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-KB2T Semestrální práce cs  3  zimní P kl   ano

Volitelný oborový
FEKT-KSHE Studiová technika cs  6  zimní VO zá,zk 1 ano
FEKT-KZSY Zabezpečovací systémy cs  5  zimní VO zá,zk 1 ano
FEKT-KZSG Základy počítačové sazby a grafiky cs  6  zimní VO zá,zk 1 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 11 předmětů  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-KBCT Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-KSOS Síťové operační systémy cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-KKEZ Konstrukce elektronických zařízení cs  6  letní VO zá,zk 1 ano
FEKT-KVKS Vysokorychlostní komunikační systémy cs  5  letní VO zá,zk 1 ano

Volitelný mimooborový
FEKT-KRMK Rádiové a mobilní komunikace cs  5  letní VM zá,zk 1 ano

Volitelný všeobecný
FEKT-KAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-KAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 11 předmětů  
2 povinnost: 2 předměty