• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Elektronika a sdělovací technika


Zkratka: B-EST
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Bakalářský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (B-EST) si klade za cíl vychovat vysokoškolsky vzdělaného odborníka na bezdrátové mobilní komunikace, elektroniku a příbuzné obory. Zájmové spektrum oboru B-EST přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.
Odbornou výuku oboru zajišťují především Ústav radioelektroniky (UREL) a Ústav biomedicínského inženýrství (UBMI). Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatnými technickými projekty a bakalářskou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojovou elektroniku, zvukovou a obrazovou techniku, problematiku analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařskou diagnostickou a protetickou techniku. Student získává i související poznatky z telekomunikační techniky a aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru volí rovněž několik odborných předmětů z ostatních oborů bakalářského studia Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně a též předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.
Studium bakalářského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (B-EST) je nominálně rozděleno do tří roků. Zaměřeno je na důkladné pochopení základních principů, z nichž elektronika a komunikační technologie vycházejí, a zejména na praktické a aplikační využití těchto principů.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech slaboproudé elektroniky a sdělovací techniky. Spektrum jeho znalostí sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových obvodů, signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších rádiových komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi oboru naleznou své uplatnění jako specialisté - elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu rozhlasových, televizních a dalších elektronických mediálních informačních služeb, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA má kvalitní znalosti v oblasti návrhu, konstruování, provozu a aplikačního využití elektronických obvodů a systémů v nejrůznějších oblastech obecné slaboproudé elektroniky a elektronických komunikačních technologií. Jeho znalosti sahají spektrálně od nízkofrekvenční, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až po optické vlny. Student umí pracovat jak s analogovými elektronickými obvody, signály a systémy, tak i s moderními číslicovými, mikroprocesorovými a mikropočítačovými obvody a systémy.
Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, mobilních a dalších elektronických komunikací, přístrojové elektroniky, zvukové a obrazové techniky, analogového a číslicového zpracování multimediálních signálů či lékařské diagnostické a protetické techniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného studia je zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA naleznou uplatnění jako specialisté—elektronici v nejrůznějších oblastech provozu komunikačních a dalších spojových služeb, v oblasti návrhu, konstrukce, provozu, servisu a údržby náročných elektronických zařízení, přístrojů a systémů, v oblasti provozu a servisu mobilních, rozhlasových, televizních a dalších elektronických mediálních informačních služeb, příp. se speciálními znalostmi i v oblasti biomedicínské techniky. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro další doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském (inženýrském) studiu.
Garant oboru: prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BFY1 Fyzika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMTD Materiály a technická dokumentace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BPC1E Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  zimní VV   ne
FEKT-BELS Elektrotechnický seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BFYS Fyzikální seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BMAS Matematický seminář cs  2  zimní VV 10 ano

Skupiny volitelných předmětů
10 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BELP Elektronické praktikum cs  2  letní P   ano
FEKT-BESO Elektronické součástky cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BESOP Elektronické součástky - praktikum cs  2  letní P kl   ano
FEKT-BEL2 Elektrotechnika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BFY2 Fyzika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BPC2E Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  letní VV   ne
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BAEO Analogové elektronické obvody cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA3 Matematika 3 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMVA Měření v elektrotechnice cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BSIS Signály a soustavy cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BMBK Moderní bezdrátová komunikace cs  5  zimní VO kl   ano
FEKT-BNEZ Napájení elektronických zařízení cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BREO Počítačové řešení elektronických obvodů cs  5  zimní VO kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-BMEM Počítačové modelování elektrotechnick... cs, en  3  zimní VV kl   ano
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  zimní VV kl 2 ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BCZA Číslicové zpracování a analýza signálů cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BEVA Elektromagnetické vlny, antény a vedení cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BICT Impulzová a číslicová technika cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BELF Návrh analogových filtrů cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BNAO Návrh analogových integrovaných obvodů cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BNFE Nízkofrekvenční a audio elektronika cs  6  letní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BDTS Diagnostika a testování elektronickýc... cs  5  letní VM zk   ano
FEKT-BELA Elektroakustika cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BKEZ Konstrukce elektronických zařízení cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BPMT Použití PC v měřicí technice cs  6  letní VM zá,zk   ne
FEKT-BRR1 Řízení a regulace 1 cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BVIA Virtuální instrumentace v automatizaci cs  5  letní VM kl   ano
FEKT-BVPA Vybrané partie z matematiky I. cs  5  letní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BMPT Mikroprocesorová technika a embedded ... cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMVT Mikrovlnná technika cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BB2E Semestrální práce 2 cs  3  zimní P kl   ano
FEKT-BVFT Vysokofrekvenční technika cs, en  4  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BEMC Elektromagnetická kompatibilita cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BLDT Lékařská diagnostická technika cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BRPV Rádiové přijímače a vysílače cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZTV Základy televizní techniky cs  5  zimní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BMTS Mikroelektronika a technologie součástek cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BUMI Úvod do medicínské informatiky cs  5  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BVPM Vybrané partie z matematiky II. cs  5  zimní VM zk   ano
FEKT-BVEL Výkonová elektronika cs  6  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk 2 ne
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV 2 ano
FEKT-BUBC Úvod do biologie člověka cs  4  zimní VV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BBCE Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-BKSY Komunikační systémy cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BXBE Odborná praxe cs  0? letní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-BRKS Počítačové řešení komunikačních subsy... cs  6  letní VO kl   ano
FEKT-BRMK Rádiové a mobilní komunikace cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BTPT Terapeutická a protetická technika cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BVKS Vysokorychlostní komunikační systémy cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BOPE Základy optických komunikací a optoel... cs  5  letní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XELE Bezpečná elektrotechnika cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  letní VV kl   ne
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV 1 ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  letní VV 1 ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV 1 ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk 1 ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne