• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Teleinformatika


Zkratka: B-TLI
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Student oboru získá znalost praktických aplikací z oblasti klasických i mobilních komunikací, inteligentních sítí a přenosu informací ve vysokorychlostních systémech. Student se podrobně seznámí se zpracováním a přenosem multimediálních signálů, se strukturou různých druhů telekomunikačních služeb a s konstrukcí a funkcí koncových komunikačních zařízení. V oblasti aplikované informatiky je student seznamován s internetovými technologiemi a jejími službami, architekturou počítačových sítí a jejich návaznostmi na další komunikační systémy včetně mobilních či pevných lokálních sítí.
Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav telekomunikací (UTKO). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů společně se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům individuálně se specializovat na mobilní či klasické komunikační technologie anebo na informační technologie. Umožňuje také zaměřit se podle zájmu hlouběji na multimediální a hypermediální služby, tj. na zpracování a přenos textu, řeči, hudby či obrazu. Student má možnost získat i související poznatky z mobilních komunikací a přístrojové techniky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž doplňkové předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně, z Fakulty informačních technologií a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko-správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je seznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích.
Absolvent se orientuje v problematice komunikačních a informačních technologií. V dostatečné míře ovládá i související poznatky i z radiových komunikací, přístrojové techniky či mikroelektroniky. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi tohoto oboru bakalářského studia mají své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Kromě znalostí technických problémů jsou absolventi připraveni i k výkonu nižších řídicích a manažerských funkcí. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé uplatnění absolventů ve výrobní, provozní či servisní technické praxi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru TELEINFORMATIKA má kvalitní znalosti v oblasti komunikačních a informačních zařízení či systémů. Je obeznámen s jejich návrhem, konstruováním, provozem a aplikačním využitím. Spektrum jeho znalostí sahá od poznatků o přenášených signálech jako jsou akustické či obrazové signály, či obecně datové signály přes poznatky o jejich zpracování až po technickou realizaci zařízení a systémů. Je obeznámen se strukturou a obsluhou různých služeb v mobilních či pevných telekomunikačních i počítačových sítích. Absolvent je plně kvalifikován v problematice komunikačních a informačních technologií. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky a elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru TELEINFORMATIKA naleznou své uplatnění jako provozní odborníci zejména v oblastech přenosu a zpracování informací, Internetu, klasických komunikačních či multimediálních a hypermediálních služeb. Mohou pracovat u telekomunikačních firem, operátorů či poskytovatelů služeb v klasických i mobilních komunikačních sítích, u provozovatelů Internetu, příp. dalších subjektů zabývajících se aplikovanou informatikou včetně návrhu a realizace informačních systémů. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v navazujícím magisterském studiu Telekomunikační a informační technika.
Garant oboru: prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BFY1 Fyzika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMTD Materiály a technická dokumentace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BPC1T Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  zimní VV   ne
FEKT-BELS Elektrotechnický seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BFYS Fyzikální seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BMAS Matematický seminář cs  2  zimní VV 10 ano

Skupiny volitelných předmětů
10 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BESO Elektronické součástky cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BESOP Elektronické součástky - praktikum cs  2  letní P kl   ano
FEKT-BEL2 Elektrotechnika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BFY2 Fyzika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BPC2T Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano
FEKT-BPIS Praktikum z informačních sítí cs  2  letní P   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  letní VV   ne
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BANA Analogová technika cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BASS Analýza signálů a soustav cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BKOM Komunikační technologie cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA3 Matematika 3 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMVA Měření v elektrotechnice cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BEMC Elektromagnetická kompatibilita cs  6  zimní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-BMEM Počítačové modelování elektrotechnick... cs, en  3  zimní VV kl   ano
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  zimní VV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BARS Architektura sítí cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BDAK Datová komunikace cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BDOM Digitální obvody a mikroprocesory cs  7  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BCZS Číslicové zpracování signálů cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BELA Elektroakustika cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BOOP Objektově orientované programování cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BPRM Přenosová média cs  6  letní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BNAO Návrh analogových integrovaných obvodů cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BPSD Projektování silových a datových rozvodů cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BSCP Seminář C++ cs  4  letní VM kl   ano
FEKT-BVPA Vybrané partie z matematiky I. cs  5  letní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BMDS Multimediální služby cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BPTS Přístupové a transportní sítě cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BB2T Semestrální práce cs  3  zimní P kl   ano

Volitelný oborový
FEKT-BSHE Studiová technika cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BVST Vysokofrekvenční technika a antény cs  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-BZSY Zabezpečovací systémy cs  5  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZKR Základy kryptografie cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BZSG Základy počítačové sazby a grafiky cs  6  zimní VO zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BNEZ Napájení elektronických zařízení cs  5  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BVPM Vybrané partie z matematiky II. cs  5  zimní VM zk   ano
FEKT-BVEL Výkonová elektronika cs  6  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BIZP Základy programování- algoritmy cs  6  zimní VM zk   ano
FEKT-BZTV Základy televizní techniky cs  5  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk 2 ne
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV 2 ano
FEKT-BUBC Úvod do biologie člověka cs  4  zimní VV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BBCT Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-BXBT Odborná praxe cs  0? letní P   ano
FEKT-BSOS Síťové operační systémy cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BCIF Číslicové filtry cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BHWS Hardware počítačových sítí cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BKEZ Konstrukce elektronických zařízení cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BRMK Rádiové a mobilní komunikace cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BVKS Vysokorychlostní komunikační systémy cs  5  letní VO zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XELE Bezpečná elektrotechnika cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  letní VV kl   ne
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV 1 ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  letní VV 1 ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV 1 ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk 1 ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 3 ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne