• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika


Zkratka: B-SEE
Zaměření: -
Délka studia: 3 roky
Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 2.1.2002
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Tříletý bakalářský studijní obor SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA (SEE) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se širokým základem znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky. Obor zahrnuje i moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů.
Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (ÚVEE) a Ústav elektroenergetiky (ÚEEN). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům zvolit si zaměření buď na elektroenergetiku, která obsahuje výrobu elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenos a rozvod elektrické energie včetně SmartGrids a využití světelné a tepelné techniky, nebo na silnoproudou elektrotechniku, což je buď konstrukce, stavba a výroba elektrických strojů a přístrojů a dalších elektrotechnických zařízení, případně projektování a realizace elektrických regulačních pohonů, zařízení výkonové elektroniky a komplexní průmyslová automatizace. Student získává i související poznatky z aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti z elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i ze souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Absolventi získají vysokoškolskou kvalifikaci (bakalářský diplom) elektrotechnického bakaláře. Po krátkém profesním zaškolení jsou schopni zastávat technické i manažerské funkce a postupovat v kariérním růstu. Absolventi oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky najdou uplatnění zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, nejen elektrotechnických.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA má kvalitní znalosti v oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.
Absolventi bakalářského oboru SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA naleznou své uplatnění jako provozní specialisté zejména v průmyslu, ale i v obchodních a dalších společnostech, a to nejen elektrotechnických. Ve všech výše uvedených technických oblastech jsou rovněž schopni vykonávat nižší technicko-řídicí a manažerské funkce. Výrazně prakticky zaměřené vysokoškolské vzdělání umožňuje přímé nasazení absolventů do výrobní, provozní či servisní technické praxe a poskytuje dobrý základ pro případné doplnění teoretických znalostí v možném navazujícím magisterském studiu.
Garant oboru: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BEL1 Elektrotechnika 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BFY1 Fyzika 1 cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMA1 Matematika 1 cs  7  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMTD Materiály a technická dokumentace cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BPC1S Počítače a programování 1 cs  5  zimní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  zimní VV   ne
FEKT-BELS Elektrotechnický seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BFYS Fyzikální seminář cs  2  zimní VV 10 ano
FEKT-BMAS Matematický seminář cs  2  zimní VV 10 ano

Skupiny volitelných předmětů
10 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BESO Elektronické součástky cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BESOP Elektronické součástky - praktikum cs  2  letní P kl   ano
FEKT-BEL2 Elektrotechnika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BFY2 Fyzika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BISE Informatika v silnoproudé elektrotech... cs  2  letní P   ano
FEKT-BMA2 Matematika 2 cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BPC2S Počítače a programování 2 cs  5  letní P kl   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLS2 Odborná aktivita cs, en  2  letní VV   ne
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BMA3 Matematika 3 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BMVE Měření v elektrotechnice cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BSAS Signály a systémy cs  6  zimní P zk   ano
FEKT-BTMB Technická mechanika cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BVEL Výkonová elektronika cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BEMC Elektromagnetická kompatibilita cs  6  zimní VM zá,zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk   ne
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-BMEM Počítačové modelování elektrotechnick... cs, en  3  zimní VV kl   ano
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  zimní VV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BDEE Distribuce elektrické energie cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BEPR Elektrické přístroje cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BESB Elektrické stroje cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BTRB Teorie řízení cs  6  letní P zá,zk   ano
FEKT-BVEE Výroba elektrické energie cs  6  letní P zá,zk   ano

Volitelný mimooborový
FEKT-BDIZ Diagnostika a zkušebnictví cs  5  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BMFV Měření fyzikálních veličin cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BPGA Programovatelné automaty cs  6  letní VM zá,zk   ano
FEKT-BVPA Vybrané partie z matematiky I. cs  5  letní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk   ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV   ano
FEKT-XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BEEE Ekonomika a ekologie elektroenergetiky cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BEPB Elektrické pohony cs  5  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BRZB Rozvodná zařízení cs  6  zimní P zá,zk   ano
FEKT-BBPS Semestrální práce cs  3  zimní P kl   ano
FEKT-BUEE Užití elektrické energie cs  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný oborový
FEKT-BAEB Automobilová elektrotechnika cs  6  zimní VO zk   ano
FEKT-BPSE Počítačové metody v silnoproudé elekt... cs  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-BPSD Projektování silových a datových rozvodů cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BPEE Projektování v elektroenergetice cs  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-BREB Řídicí elektronika cs  6  zimní VO zá,zk   ano
FEKT-BSZE Strojní zařízení elektráren cs  6  zimní VO zá,zk   ne
FEKT-BVNP Vysoké napětí a elektrické přístroje cs  5  zimní VO zá,zk   ne

Volitelný mimooborový
FEKT-BMMS Mikrosenzory a mikromechanické systémy cs  5  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BOOK Optoelektronika a optické komunikace cs  7  zimní VM zá,zk   ano
FEKT-BVPM Vybrané partie z matematiky II. cs  5  zimní VM zk   ano

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  zimní VV zk   ne
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  zimní VV zk   ano
FEKT-XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnice cs  4  zimní VV kl   ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  zimní VV   ano
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  zimní VV   ne
FEKT-XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  zimní VV   ano
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? zimní VV   ano
FEKT-XPSO Pedagogická psychologie cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  zimní VV zk   ano
FEKT-XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows cs  5  zimní VV zk   ano
FEKT-XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP cs  3  zimní VV zk 1 ano
FEKT-XEKE Ekologie v elektrotechnice cs  4  zimní VV zá,zk 2 ne
FEKT-XPOM Podnikatelské minimum cs  4  zimní VV 2 ano
FEKT-BUBC Úvod do biologie člověka cs  4  zimní VV kl 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FEKT-BBCS Bakalářská práce cs  5  letní P   ano
FEKT-BES2 Elektrické stroje 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FEKT-BXBS Odborná praxe cs  0? letní P   ano

Volitelný oborový
FEKT-BEKB Ekologie v elektroenergetice cs  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-BERB Ekonomika a řízení cs  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-BIRC Inspekční a revizní činnost cs  5  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BJEZ Jaderně energetická zařízení cs  6  letní VO zá,zk   ano
FEKT-BMTP Mikroprocesorová technika v pohonech cs  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-BNEP Navrhování elektrických pohonů cs  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-BOJZ Ochrany a jištění zařízení cs  6  letní VO zá,zk   ne
FEKT-BPAV Počítačová animace a vizualizace cs  6  letní VO kl   ne
FEKT-BPPK Počítačová podpora konstruování cs  6  letní VO kl   ano
FEKT-BPMS Počítačové modelování a simulace cs  6  letní VO kl   ne

Volitelný všeobecný
FEKT-XAN3 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  3  letní VV zk   ne
FEKT-XELE Bezpečná elektrotechnika cs  2  letní VV zk   ano
FEKT-BDSY Daňový systém ČR cs  2  letní VV kl   ne
FEKT-XIBU Informační bezpečnost uživatelů cs, en  3  letní VV   ne
FEKT-XLAD Laboratorní didaktika cs  0? letní VV   ano
FEKT-XMW4 Podnikové technologie Microsoft cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-XMW5 Programování v .NET a C# cs  5  letní VV zk   ano
FEKT-BPZE Vybrané partie základů elektrotechnik... en  3  letní VV kl   ano
FEKT-XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP cs  3  letní VV zk 1 ano
FEKT-XEPO Etika podnikání cs  2  letní VV 1 ano
FEKT-BFSL Finanční služby cs  2  letní VV 1 ne
FEKT-XKPT Kultura projevu a tvorba textů cs  5  letní VV 1 ano
FEKT-XPOU Podvojné účetnictví cs  4  letní VV zk 1 ano
FEKT-BRKJ Řízení a kontrola jakosti cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XTPR Technické právo cs  3  letní VV 2 ano
FEKT-XAN4 Angličtina pro bakaláře - středně pok... cs  2  letní VV zk 3 ano
FEKT-XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... cs, en  2  letní VV zk 3 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
3 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 3, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Volitelný všeobecný
FEKT-XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR2 Ruština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJR1 Ruština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS2 Španělština pro mírně pokročilé cs  6  celoroční VV zá,zk   ne
FEKT-XJS1 Španělština pro začátečníky cs  6  celoroční VV zá,zk   ne