• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Informační management


Zkratka: MGR-IM
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Systémové inženýrství a informatika
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.12.2013
Akreditace do: 31.12.2021
Profil oboru:
Dvouletý navazující magisterský studijní obor Informační management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně je zaměřen na výchovu inženýra se znalostmi systémového přístupu, vytváření a aplikačního využití informačních a komunikačních technologií se zaměřením na jejich uplatnění v ekonomice a managementu podniku.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi jsou vybaveni znalostmi vědeckých nástrojů řízení, dovednostmi systémového přístupu a schopnostmi aplikovat moderní informační a komunikační technologie při řešení složitých problémů a návrhu či užívání složitých informačních systémů se zaměřením na ekonomické a řídící procesy. Absolvent je schopen tvůrčím způsobem řídit rozvoj aplikačního softwaru v oblasti analýz, procesního přístupu, projektování a řízení informačních a komunikačních technologií, komunikace s uživateli včetně modelování a simulace složitých podnikových procesů s využitím prostředků umělé inteligence. Získané znalosti, dovednosti a schopnosti absolventa tak umožňují jeho plnou konkurenceschopnost na tuzemském i evropském pracovním trhu. Jeho konkurenční výhodou je souběžná znalost jak problematiky informačních a komunikačních systémů, tak ekonomiky a managementu.
Své teoretické znalosti si student prohlubuje studiem předmětů společného základu z oblasti ekonomie a managementu, dále pak i studiem předmětů jazykových a všeobecně vzdělávacích.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent magisterského oboru Informační management se uplatní při výzkumu, vývoji, implementaci a provozu moderních informačních a komunikačních technologií v ekonomických a řídících procesech podniku. Může zastávat klíčové řídící a manažerské funkce, ve kterých uplatní své znalosti systémového přístupu a aplikaci informačních a komunikačních technologií v rozhodovacích procesech podniku.
Garant oboru: doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-IfteiP Finanční trhy pro ekonomické informatiky cs  3  zimní P zá,zk   ano
FP-IminsP Management informačních sítí cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-IosaP Operační a systémová analýza cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-Ipis2P Podnikové informační systémy 2 cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-IpmP Projektový management cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-IrzcP Řízení životního cyklu IS cs  4  zimní P zk   ano
FP-IsmanP Strategický management cs  3  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-Ipa1_1P Praktická angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-Ipa2_1P Praktická angličtina 2 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-IpccizP Pratikum řízení komunikační kritické ... cs  0? zimní V zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-IekoP Ekonomie cs  3  letní P zá,zk   ano
FP-ImibeP Management informační bezpečnosti cs  5  letní P zk   ano
FP-ImisP Management IS cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-ImeP Matematická ekonomie cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-IpmrP Pokročilé metody v rozhodování cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-IspP Systémy a procesy cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-IkonP Anglická konverzace en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-IapeP Angličtina pro život en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-IoaP Obchodní angličtina en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-Ipa2_2P Praktická angličtina 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-IISP Integrace informačních systémů s využ... cs  3  letní V   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-IpccilP Pratikum řízení komunikační kritické ... cs  0? letní V zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-IbiP Business Intelligence cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-IfmiP Finanční management pro informatiky cs  3  zimní P kl   ano
FP-ImasP Metody aplikované statistiky cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-IsempP Semestrální projekt cs  6  zimní P   ano
FP-IsroP Strategie a řízení obchodu IS/ICT cs  3  zimní P zk   ano
FP-ItsP Teorie systémů cs  5  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-IombP Oborové managementy bezpečnosti IS cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-IpkaP Podnikové kritické aplikace cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-IzmP Znalostní management cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-IdsP Diplomní seminář cs  12  letní P kl   ano
FP-IrmP Risk management cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-IsmarP Strategický marketing cs  3  letní P zá,zk   ano
FP-IsiP Systémová integrace cs  5  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-IpiP Integrovaná podniková infrastruktura cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-ImopP Matematické metody optimalizace projektů cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-ItbP Technologická bezpečnost ICT cs  4  letní PV zá,zk 1 ano
FP-IrjP Řízení jakosti cs  2  letní PV kl 2 ano
FP-IsrepP Společenská odpovědnost a etika podni... cs  2  letní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět