• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Podnikové finance a obchod


Zkratka: MGR-PFO-KS
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Dvouletý magisterský studijní program Podnikové finance a obchod je organizován formou kombinovaného studia. Základem studia je báze předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Studenti se dále specializují v rámci volitelných předmětů, které umožňují získat hlubší znalosti ve zvolené oblasti. Cílem programu je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků se širokým rozhledem v oblasti financí a obchodu podnikové i bankovní sféry, s rozhledem podloženým kvalitní znalostí základních teoretických disciplín i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti financí, obchodu, bankovnictví.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění ve finančních útvarech podniků, na pozicích finančních poradců, v podnikoých úsecích obchodu, logistiky, marketingu, ve funkcích středního managementu v bankovních subjektech a dalších institucích finančního trhu.
Garant oboru: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-fmK Finanční management cs  5  zimní P zk   ano
FP-makK Makroekonomie 2 cs  5  zimní P zk   ano
FP-PpomK Management 2 cs  5  zimní P zk   ano
FP-PmirK Metody investičního rozhodování cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ1BK Anglický jazyk B2 - 1 en  3  zimní PV zk 1 ano
FP-PA1K Profesní angličtina 1 en  3  zimní PV zk 1 ano
FP-PeoK Elektronický obchod cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-PjoK Jakost v obchodním podnikání cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-PopK Obchodní podnikání cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-PosaK Operační a systémová analýza cs  4  zimní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-NOP1K Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1BK Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-banK Bankovnictví 2 cs  4  letní P zk   ano
FP-PcinK Competitive Intelligence cs  4  letní P zk   ano
FP-ceK Corporate Economics en  4  letní P zk   ano
FP-mikK Mikroekonomie 2 cs  5  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ2BK Anglický jazyk B2 - 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-PA2K Profesní angličtina 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-coK Controlling cs  4  letní PV zk 2 ano
FP-PmoK Mezinárodní obchod cs  4  letní PV kl 2 ano
FP-cpbK Obchodování cenných papírů a komodit cs  4  letní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-NOP2K Němčina pro obchodní praxi 2 de  0? letní V kl   ano
FP-NJ2BK Německý jazyk B1 - 2 de  0? letní V kl   ano
FP-RpmK Personální management cs  4  letní V kl   ano
FP-ssepK Společenská odpovědnost a etika podni... cs  4  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-misK Management informačních systémů cs  4  zimní P zk   ano
FP-rvpK Rozbor výkonnosti podniku cs  4  zimní P zk   ano
FP-PspK Semestrální projekt cs  7  zimní P   ano
FP-ugebK Understanding Global and European Bu... en  4  zimní P kl   ano

Povinně volitelný
FP-PmeK Manažerská ekonomika cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-muK Manažerské účetnictví cs  4  zimní PV zk 1 ano
FP-rmK Risk management cs  4  zimní PV zk 1 ano
FP-PtojK Trénink obchodního jednání cs  3  zimní PV 1 ano

Volitelný
FP-RipK Inovace v podniku cs  4  zimní V kl   ano
FP-RmaK Marketingové aplikace cs  4  zimní V kl   ano
FP-Rpaj1K Předmět v anglickém jazyce 1 en  3  zimní V zk   ano
FP-Rpnj1K Předmět v německém jazyce 1 de  3  zimní V zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-PdisK Diplomní seminář cs  14  letní P kl   ano
FP-PmfK Mezinárodní finance cs  4  letní P kl   ano
FP-nmK Nákladový management cs  4  letní P zk   ano
FP-PolK Obchodní logistika cs  4  letní P zk   ano
FP-PsksK Strategie konkurenčních střetů cs  4  letní P zk   ano