• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku


Zkratka: MGR-ŘEP-KS
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.7.2021
Profil oboru:
Dvouletý magisterský studijní program Řízení a ekonomika podniku je organizován formou kombinovaného studia. Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí, s důrazem na řízení výroby. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti ekonomie, ekonomiky, řízení a logistiky. Bude schopen řešit problémy spojené s řízením podniků. Studium ekonomicky a manažersky zaměřených předmětů u absolventů technických a technologických oborů vytváří předpoklady pro přípravu kvalifikovaných manažerů střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění na pozici manažera střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.
Garant oboru: doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-fmiK Finanční management pro informatiky cs  3  zimní P kl   ano
FP-makK Makroekonomie 2 cs  5  zimní P zk   ano
FP-misK Management informačních systémů cs  4  zimní P zk   ano
FP-Rpm2K Management 2 cs  5  zimní P zk   ano
FP-RmasK Metody aplikované statistiky cs  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ1BK Anglický jazyk B2 - 1 en  3  zimní PV zk 1 ano
FP-PA1K Profesní angličtina 1 en  3  zimní PV zk 1 ano
FP-RdpK Drobné podnikání cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-RmpK Manažerská psychologie cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-RopK Obchodní podnikání cs  4  zimní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-NOP1K Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1BK Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-mikK Mikroekonomie 2 cs  5  letní P zk   ano
FP-RrppK Řízení podnikových projektů cs  4  letní P zk   ano
FP-RsmaK Strategický marketing cs  4  letní P zk   ano
FP-RskpK Systémy kvality v podniku cs  4  letní P zk   ano
FP-RvmrK Výzkumné metody v řízení cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ2BK Anglický jazyk B2 - 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-PA2K Profesní angličtina 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-RmopK Mezinárodní obchod cs  4  letní PV kl 2 ano
FP-RpmK Personální management cs  4  letní PV kl 2 ano
FP-RpmamK Pokročilé metody analýz a modelování cs  4  letní PV kl 2 ano
FP-ssepK Společenská odpovědnost a etika podni... cs  4  letní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-coK Controlling cs  4  letní V zk   ano
FP-NOP2K Němčina pro obchodní praxi 2 de  0? letní V kl   ano
FP-NJ2BK Německý jazyk B1 - 2 de  0? letní V kl   ano
FP-cpbK Obchodování cenných papírů a komodit cs  4  letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-RippK Informační podpora procesů cs  4  zimní P kl   ano
FP-rmK Risk management cs  4  zimní P zk   ano
FP-rvpK Rozbor výkonnosti podniku cs  4  zimní P zk   ano
FP-Rrv1K Řízení výroby cs  5  zimní P zk   ano
FP-RspK Semestrální projekt cs  4  zimní P   ano

Povinně volitelný
FP-RipK Inovace v podniku cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-RkrK Komunikace v řízení cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-RmaK Marketingové aplikace cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-Rpaj1K Předmět v anglickém jazyce 1 en  3  zimní PV zk 2 ano
FP-Rpnj1K Předmět v německém jazyce 1 de  3  zimní PV zk 2 ano

Volitelný
FP-PmeK Manažerská ekonomika cs  4  zimní V kl   ano
FP-muK Manažerské účetnictví cs  4  zimní V zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-RdisK Diplomní seminář cs  14  letní P kl   ano
FP-nmK Nákladový management cs  4  letní P zk   ano
FP-RplK Podniková logistika cs  5  letní P zk   ano
FP-smanK Strategický management cs  4  letní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-Rpaj2K Předmět v anglickém jazyce 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-Rpnj2K Předmět v německém jazyce 2 de  3  letní PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět