• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Podnikové finance a obchod


Zkratka: MGR-PFO
Zaměření: -
Délka studia: -
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Dvouletý magisterský studijní obor Podnikové finance a obchod je organizován formou prezenčního studia. Základem studia je báze předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, účetnictví, bankovnictví a pojišťovnictví. Studenti se dále specializují v rámci volitelných předmětů, které umožňují získat hlubší znalosti ve zvolené oblasti. Cílem oboru je výchova vysoce kvalifikovaných pracovníků se širokým rozhledem v oblasti financí a obchodu podnikové i bankovní sféry, s rozhledem podloženým kvalitní znalostí základních teoretických disciplín i specifickými praktickými znalostmi a dovednostmi. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti financí, obchodu, bankovnictví.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění ve finančních útvarech podniků, na pozicích finančních poradců, v podnikových úsecích obchodu, logistiky, marketingu, ve funkcích středního managementu v bankovních subjektech a dalších institucích finančního trhu.
Garant oboru: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-fmP Finanční management cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-makP Makroekonomie 2 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-PpomP Management 2 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-PmirP Metody investičního rozhodování cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ1B Anglický jazyk B2 - 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-PA1 Profesní angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-PeoP Elektronický obchod cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-PjoP Jakost v obchodním podnikání cs  4  zimní PV zá,zk 2 ano
FP-PopP Obchodní podnikání cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-PosaP Operační a systémová analýza cs  4  zimní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-FJ1A Francouzský jazyk A2 - 1 fr  2  zimní V   ano
FP-IJ1A Italský jazyk A2 - 1 it  2  zimní V   ano
FP-NOP1 Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A Německý jazyk A2 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1B Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-RJ1A Ruský jazyk A2 - 1 ru  2  zimní V   ano
FP-SJ1A Španělský jazyk A2 - 1 es  2  zimní V   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-banP Bankovnictví 2 cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-PcinP Competitive Intelligence cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-ceP Corporate Economics en  4  letní P zk   ano
FP-mik2P Mikroekonomie 2 cs  5  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ2B Anglický jazyk B2 - 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-PA2 Profesní angličtina 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-coP Controlling cs  4  letní PV zá,zk 2 ano
FP-PmoP Mezinárodní obchod cs  4  letní PV kl 2 ano
FP-cpbP Obchodování cenných papírů a komodit cs  4  letní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-FJ2A Francouzský jazyk A2 - 2 fr  0? letní V zá,zk   ano
FP-IJ2A Italský jazyk A2 - 2 it  0? letní V zá,zk   ano
FP-NOP2 Němčina pro obchodní praxi 2 de  0? letní V kl   ano
FP-NJ2A Německý jazyk A2 - 2 de  0? letní V kl   ano
FP-NJ2B Německý jazyk B1 - 2 de  0? letní V kl   ano
FP-RpmP Personální management cs  4  letní V kl   ano
FP-RpmamP Pokročilé metody analýz a modelování cs  4  letní V kl   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-RJ2A Ruský jazyk A2 - 2 ru  0? letní V zá,zk   ano
FP-ssepP Společenská odpovědnost a etika podni... cs  4  letní V kl   ano
FP-smpP Statistické metody v praxi cs  2  letní V   ano
FP-SJ2A Španělský jazyk A2 - 2 es  0? letní V zá,zk   ano
FP-PvmzP Vybrané metody zpravodajské analýzy C... cs  3  letní V   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-misP Management informačních systémů cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-rvpP Rozbor výkonnosti podniku cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-PspP Semestrální projekt cs  7  zimní P   ano
FP-ugebP Understanding Global and European Bu... en  4  zimní P zk   ano

Povinně volitelný
FP-PmeP Manažerská ekonomika cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-muP Manažerské účetnictví cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-rmP Risk management cs  4  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-PtojP Trénink obchodního jednání cs  3  zimní PV 1 ano

Volitelný
FP-FasP Aplikovaná statistika cs  4  zimní V kl   ano
FP-fscmP Finance Services Center Management en  2  zimní V kl   ano
FP-RipP Inovace v podniku cs  4  zimní V kl   ano
FP-RmaP Marketingové aplikace cs  4  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-FpajP Předmět v anglickém jazyce en  3  zimní V zk   ano
FP-Rpaj1P Předmět v anglickém jazyce 1 en  3  zimní V zk   ano
FP-Rpnj1P Předmět v německém jazyce 1 de  3  zimní V zk   ano
FP-IzmP Znalostní management cs  4  zimní V zá,zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-PdisP Diplomní seminář cs  14  letní P kl   ano
FP-mfP Mezinárodní finance cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-nmP Nákladový management cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-PolP Obchodní logistika cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-PsksP Strategie konkurenčních střetů cs  4  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano