• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku


Zkratka: MGR-ŘEP
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Ekonomika a management
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 20.7.2005
Akreditace do: 31.7.2021
Profil oboru:
Dvouletý magisterský studijní obor Řízení a ekonomika podniku je organizován formou prezenčního studia. Studium je zaměřeno na ekonomiku a řízení podniku jako celku i jeho jednotlivých funkcí, s důrazem na řízení výroby. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce a rozprava ze širšího základu oboru. Úspěšným absolventům je udělen titul „inženýr“ (Ing.).
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti ekonomie, ekonomiky, řízení a logistiky. Bude schopen řešit problémy spojené s řízením podniků. Studium ekonomicky a manažersky zaměřených předmětů u absolventů technických a technologických oborů vytváří předpoklady pro přípravu kvalifikovaných manažerů střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolvent najde uplatnění na pozici manažera střední řídící úrovně velkých podniků nebo pro výkon integrovaných funkcí v menších podnikatelských subjektech.
Garant oboru: doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-RfmiP Finanční management pro informatiky cs  3  zimní P kl   ano
FP-makP Makroekonomie 2 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-misP Management informačních systémů cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-Rpm2P Management 2 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-RmasP Metody aplikované statistiky cs  4  zimní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-AJ1B Anglický jazyk B2 - 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-PA1 Profesní angličtina 1 en  3  zimní PV zá,zk 1 ano
FP-RdpP Drobné podnikání cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-RmpP Manažerská psychologie cs  4  zimní PV kl 2 ano
FP-RopP Obchodní podnikání cs  4  zimní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-FJ1A Francouzský jazyk A2 - 1 fr  2  zimní V   ano
FP-IJ1A Italský jazyk A2 - 1 it  2  zimní V   ano
FP-NOP1 Němčina pro obchodní praxi 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1A Německý jazyk A2 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-NJ1B Německý jazyk B1 - 1 de  3  zimní V kl   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-RJ1A Ruský jazyk A2 - 1 ru  2  zimní V   ano
FP-SJ1A Španělský jazyk A2 - 1 es  2  zimní V   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-mik2P Mikroekonomie 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-RrppP Řízení podnikových projektů cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-RsmpP Strategický marketing cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-RskpP Systémy kvality v podniku cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-RvmrP Výzkumné metody v řízení cs  4  letní P kl   ano

Povinně volitelný
FP-AJ2B Anglický jazyk B2 - 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-PA2 Profesní angličtina 2 en  3  letní PV zá,zk 1 ano
FP-RmopP Mezinárodní obchod cs  4  letní PV kl 2 ano
FP-RpmP Personální management cs  4  letní PV kl 2 ano
FP-RpmamP Pokročilé metody analýz a modelování cs  4  letní PV kl 2 ano
FP-ssepP Společenská odpovědnost a etika podni... cs  4  letní PV kl 2 ano

Volitelný
FP-coP Controlling cs  4  letní V zá,zk   ano
FP-FJ2A Francouzský jazyk A2 - 2 fr  0? letní V zá,zk   ano
FP-IJ2A Italský jazyk A2 - 2 it  0? letní V zá,zk   ano
FP-NOP2 Němčina pro obchodní praxi 2 de  0? letní V kl   ano
FP-NJ2A Německý jazyk A2 - 2 de  0? letní V kl   ano
FP-NJ2B Německý jazyk B1 - 2 de  0? letní V kl   ano
FP-cpbP Obchodování cenných papírů a komodit cs  4  letní V kl   ano
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano
FP-RJ2A Ruský jazyk A2 - 2 ru  0? letní V zá,zk   ano
FP-smpP Statistické metody v praxi cs  2  letní V   ano
FP-SJ2A Španělský jazyk A2 - 2 es  0? letní V zá,zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-RippP Informační podpora procesů cs  4  zimní P kl   ano
FP-rmP Risk management cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-rvpP Rozbor výkonnosti podniku cs  4  zimní P zá,zk   ano
FP-Rrv1P Řízení výroby cs  5  zimní P zá,zk   ano
FP-RspP Semestrální projekt cs  4  zimní P   ano

Povinně volitelný
FP-RipP Inovace v podniku cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-RkrP Komunikace v řízení cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-RmaP Marketingové aplikace cs  4  zimní PV kl 1 ano
FP-Rpaj1P Předmět v anglickém jazyce 1 en  3  zimní PV zk 2 ano
FP-Rpnj1P Předmět v německém jazyce 1 de  3  zimní PV zk 2 ano

Volitelný
FP-FasP Aplikovaná statistika cs  4  zimní V kl   ano
FP-fscmP Finance Services Center Management en  2  zimní V kl   ano
FP-PmeP Manažerská ekonomika cs  4  zimní V kl   ano
FP-muP Manažerské účetnictví cs  4  zimní V zá,zk   ano
FP-PAISZ Praktické aplikace investičních strat... cs  0? zimní V kl   ano
FP-IzmP Znalostní management cs  4  zimní V zá,zk   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět  
2 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FP-RdisP Diplomní seminář cs  14  letní P kl   ano
FP-nmP Nákladový management cs  4  letní P zá,zk   ano
FP-RplP Podniková logistika cs  5  letní P zá,zk   ano
FP-smanP Strategický management cs  4  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
FP-Rpaj2P Předmět v anglickém jazyce 2 en  3  letní PV zk 1 ano
FP-Rpnj2P Předmět v německém jazyce 2 de  3  letní PV zk 1 ano

Volitelný
FP-PAISL Praktické aplikace investičních strat... cs  0? letní V kl   ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět